Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Zasady licencjonowania

Oferujemy dwa modele licencjonowania dla systemu ERP Streamsoft Prestiż: model tradycyjny (modułowy lub serwerowy) oraz model usługowy (SaaS, ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa).

Model tradycyjny

Podstawowym modelem licencjonowania tradycyjnego jest model modułowy. Każdy z modułów przeznaczony jest do wspomagania różnych obszarów zarządzania firmą i ma swoją ustaloną cenę za licencję. Ceny poszczególnych modułów opisane są w cenniku systemu Streamsoft Prestiż. Nie zawierają one kosztów wdrożenia.

Drugi model licencjonowania tradycyjnego, to model serwerowy. Oparty jest on na liczbie jednoczesnych użytkowników. Model serwerowy występuje w dwóch wersjach:

 • Streamsoft Prestiż Serwer Standard
 • Streamsoft Prestiż Serwer Premium

Wersja Prestiż Serwer Standard dedykowana jest dla firm handlowych i usługowych. Łączy w sobie zestaw wszystkich funkcji finansowo-księgowych, handlowo-magazynowych, kadrowych oraz raportowania. Wersja Prestiż Serwer Premium stanowi rozwinięcie wersji Standard o moduł Zarządzanie Produkcją. Wersję Premium stworzono z myślą o firmach produkcyjnych.

Na każdą z wymienionych wersji składają się konkretne moduły systemu ERP Streamsoft Prestiż. Możliwe jest rozszerzanie zakresu modułów dostępnych w danej wersji, o moduły dodatkowe, które nie występują w standardowym pakiecie. Zakres modułów i cennik dla modelu serwerowego udostępniamy po wysłaniu do nas zapytania w tej sprawie. Zapytanie należy wysyłać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na tej stronie.

Model SaaS

System ERP Streamsoft Prestiż udostępniamy w modelu SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa dla firm:

 • Które dopiero rozpoczynają swoją działalność i od początku chcą zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi ze wsparciem systemu ERP
 • W których wielu pracowników pracuje poza centralą (oddziały, przedstawiciele handlowi), a korzystanie z moedelu SaaS obniża koszty administrowania systemem
 • Zainteresowanych outsourcingiem – obsługa procesów biznesowych odbywa się poza firmą
 • Dla których koszty zakupu systemu ERP stanowią przeszkodę w podjęciu decyzji o wyborze rozwiązania

Warunki udostępnienia systemu ERP Streamsoft Prestiż w modelu SaaS:

 • Klient wynajmuje oprogramowanie i korzysta z niego jakby było jego własnością
 • Opłaty za licencję ponoszone są za w cyklach miesięcznych
 • Dostępowy model licencjonowania zakłada dwa warianty udzielenia licencji: „wypożyczenie” licencji – instalacja na infrastrukturze klienta, lub dostęp do systemu zainstalowanego na infrastrukturze w Data Center
 • Nie jest wymagana minimalna liczba użytkowników, aby skorzystać z tej oferty
 • Klient wybiera jeden z dwóch wariantów dostępu do Streamsoft Prestiż – dla firmy handlowej lub dla firmy produkcyjnej
 • Klient w ramach umowy możliwość zmiany liczby dostępów do systemu
 • Klient ma możliwość dobierania dodatkowych modułów systemu np. Streamsoft BI, B2B
 • Istnieje możliwość wykupu licencji na własność, w każdym momencie użytkowania systemu
 • Dostarczamy w ramach usługi: dostęp do bezpłatnych uaktualnień i nowych wersji oprogramowania oraz wsparcie telefoniczne i mailowe specjalistów

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.