Business Intelligence


Business Intelligence


Streamsoft Business Intelligence

Streamsoft Business Intelligence (BI) to narzędzie do prowadzenia szerokiej analityki biznesowej.

Jego zadaniem jest umożliwienie managerom i analitykom udzielania odpowiedzi na pytania biznesowe, których dotychczas sobie nie zadawali, lub na które uzyskiwali tylko częściowe wyjasnienie.

Interfejs systemu

Umożliwia łatwe analizowanie kwot w różnym ujęciu, w różnym czasie, a także porównywanie okresów, budżetowanie oraz monitorowanie wykonania budżetu.

Więcej

Aplikacja służy do łatwego i intuicyjnego budowania dowolnych raportów, w oparciu o istniejące dane, dostępne w wielu obszarach dziedzinowych.

Więcej

Dzięki konsolidacji użytkownik ma dostęp do pełnego przekroju danych w jednym miejscu i widzi całościowy obraz funkcjonowania wielu podmiotów.

Więcej

Jak działa Streamsoft BI?

Streamsoft BI został stworzony z myślą o szerokim wykorzystaniu funkcjonalności systemu ERP Streamsoft Prestiż w zakresie analizy informacji niezbędnych w zarządzaniu.

Jak to rozumieć?

Firmy produkcyjne, handlowe, usługowe wdrażają systemy ERP przede wszystkim po to, aby zarejestrować dane z różnych obszarów działania, a następnie na ich podstawie uzyskać informacje niezbędne w zarządzaniu. Dane te poddawane są analizie w ramach systemu ERP, aby kadra zarządzająca mogła bieżąco zareagować na różne typowe i nietypowe sytuacje zachodzące podczas realizacji procesów lub czynności.

To właśnie te dane, gromadzone systematycznie w systemie ERP, są podstawą do tworzenia wielowymiarowych analiz w systemie do analityki biznesowej Streamsoft BI.

Dzięki współpracy Streamsoft BI ze Streamsoft Prestiż raporty tworzone w systemie do analityki biznesowej są kompatybilne (zgodne) z kolejnymi wersjami systemu ERP. Streamsoft BI nie pracuje na bazie transakcyjnej (czyli tej samej co system Streamsoft Prestiż). Dzięki temu analizy generują się szybciej, a systemy nie są obciążone.

Streamsoft BI umożliwia prezentację danych w uproszczony i przejrzysty sposób. Dane analizowane są w wielu wymiarach, w zależności od potrzeb ich odbiorców, którymi są menadżerowie, analitycy, kontrahenci, pracownicy.

Kluczowe zastosowania systemu Streamsoft BI

Szczegółowe analizy z obszaru produkcji (zlecenia, operacje, meldunki)

 • Ranking sprzedaży oddziałów i poszczególnych sprzedawców
 • Porównanie uzyskanej marży wg asortymentu i grup asortymentu
 • Analiza wzrostu sprzedaży dla wybranego odbiorcy lub kontrahenta
 • Analiza obrotów firmy
 • Sprzedaż wg sposobów płatności
 • Dynamika sprzedaży wg regionów geograficznych
 • Analiza sprzedaży wg przedstawicieli handlowych
 • Analiza dokumentów wg kierowcy
 • Analiza marży sprzedaży wg miejsc sprzedaży
 • Pełna analiza dokumentów i stanów magazynowych oraz wartości magazynów
 • Rachunek wyników firmy i poszczególnych oddziałów
 • Analizy zaopatrzenia
 • Analiza zyskowności produktów
 • Określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach
 • Śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i produkty
 • Sprawdzenie stopnia wykonania planów
 • Przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji
 • Prognozowanie, badanie trendów
 • Wyszukiwanie zależności między danymi

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu