Blog IT


Artykuły

Tablica

Pułapki z katalogu

Przez lata kariery zawodowej, pełniąc różne role, podejmując się różnych wyzwań i w efekcie kończąc z różnymi wynikami, uczciwie to ujmując, było raz lepiej, raz gorzej a wyciszając fałszywą skromność może to pierwsze „raz” zdarzało się jednak…

Czytaj więcej


JOIN killer

JOIN killer

Relacyjne bazy danych opierają się na założeniu, że dane które przetwarzamy posiadają strukturę dającą się całkiem optymalnie reprezentować w postaci modelu relacyjnego. Model taki zakłada, że dane można podzielić na osobne zbiory danych (tabele),…

Czytaj więcej


Networking

Przeglądarka „Next”

Wiele jest dróg prowadzących do osiągnięcia tego samego celu. Celem o którym dziś napiszę jest migracja warstwy klienckiej systemu ERP do przestrzeni przeglądarki WWW na przykładzie Streamsoft Verto.

Czytaj więcej


Analiza wykresów

Bezpieczna strefa FoK

FoK (Forest of Knowledge, Las Wiedzy) lub inaczej FoC (Forest of Consciousness, Las Świadomości) to silny wzorzec mentalny, z którego wynika całkiem znaczny i ciekawy zbiór konsekwencji.

Czytaj więcej


Nowe UI

Nowe UI

W jednym z poprzednich artykułów na temat ERP 4.0 napisałem, że automatyzacja, elastyczność i podział ma moduły, to główne wyznaczniki nowej odsłony standardu. Tym razem chciałbym się skupić na pierwszym elemencie tej listy, na automatyzacji, oraz…

Czytaj więcej


Cyfrowy mózg

Asystent

Czy ktoś z Was miał kiedyś asystenta? Asystenta, czyli osobę do której delegować można wykonanie zadań z zaufaniem, że wykona je dobrze. Ja, aż do dzisiaj, nie miałem takiej możliwości. Jednak zabierając się do przygotowania kolejnego wpisu na…

Czytaj więcej


Obliczenia na tablicy

Zielony Streamsoft

Wnioski wydają się oczywiste, także z punktu widzenia firmy Streamsoft. Dlaczego? Język C to bezdyskusyjny zwycięzca a pokrewny z nim C++ jest w ścisłej czołówce. W Streamsoft te dwa języki to podstawa. Nasze fundamenty, Linux, Windows, Postgres,…

Czytaj więcej


Kobieta pisząca kod

Rewolucja na c

Historia, którą poniżej krótko przedstawię, zaczęła się w początkach naszego stulecia, gdzieś w kręgu osób zajmujących się rozwojem jądra Linux’a. Jest to historia warta prześledzenia i nie pomylę się wcale jeśli napiszę, że w ostatnich latach…

Czytaj więcej


Cyfrowy mózg

ERP 4.0

Wszędzie tam gdzie systemy informatyczne obsługują użytkownicy dąży się do usprawnień i uproszczeń. Ma być łatwiej, bez szkoleń i tomów dokumentacji, jak najbardziej po prostu i jak najbardziej intuicyjnie. Ogromny sukces urządzeń mobilnych,…

Czytaj więcej


Kodowanie

Fizyka informatyka

Z niewielkim ryzykiem pomyłki można powiedzieć, że przyszłością systemów informatycznych jest modułowość. To ryzyko jest tym mniejsze, im bardziej uświadomimy sobie, że modułowość jest obecna w IT od samego początku, ergo nie jest niczym……

Czytaj więcej


Programista z kodem źródłowym

Integracjonista

Wspomagam ostatnio hobbystycznie pewien nieduży projekt IT, w trakcie prac mam wrażenie (i to już nie jest pierwszy raz), że zamiast skupić się na tworzeniu „klu” rozwiązania, większość czasu poświęcane jest na rozgryzanie szczegółów integracji z…

Czytaj więcej


Głowa eksplodukąca kodem

Kod naturalny

Przyglądając się ewolucji kodu źródłowego programów nie sposób nie odnieść wrażenia, że na przestrzeni lat staje się on bardziej naturalny. Naturalny w takim znaczeniu, że bardziej bliski naszemu, ludzkiemu sposobowi myślenia. Ale czy jest tak na…

Czytaj więcej