Krajowy System e-Faktur (KSeF)


Artykuły

KSeF a transakcje z kontrahentami zagranicznymi

KSeF a transakcje z kontrahentami zagranicznymi

Obecnie przedsiębiorcy bardzo często dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych lub transakcji z krajami trzeciego świata. W obliczu wdrożenia KSeF od 1 lipca 2024 roku może nasuwać się pytanie o wykazywanie w KSeF faktur na kontrahentów zagranicznych.

Więcej Info


Czy można wycofać omyłkowo wysłaną fakturę do KSeF

Czy można wycofać omyłkowo wysłaną fakturę do KSeF?

Wystawienie faktury sprzedażowej to podstawowy punkt świadczący o wykonaniu usług lub dostawie towarów do określonego nabywcy. Co za tym idzie otrzymanie środków za dopełnienie tego, co ustalili między sobą np. przedsiębiorcy, w określonym na fakturze terminie.

Więcej Info


Zaliczki (faktury zaliczkowe) w KSeF

Zaliczki (faktury zaliczkowe) w KseF

Ostatnio dużo było mowy o fakturach zaliczkowych, mianowicie wraz z wprowadzeniem pakietu SLIM VAT 3, przepisy miały dopuścić niewystawianie faktur zaliczkowych jeśli dostawa towarów lub świadczenie usług zostało dokonane w tym samym miesiącu, w którym podatnik otrzymał część lub całość zapłaty. Ta zmiana znacznie uprościłaby obowiązki związane z wystawianiem faktur zaliczkowych.

Więcej Info


Terminy wysyłania faktur do KSeF

Terminy wysyłania faktur do KSeF

Wiemy, że wystawiać faktury będziemy musieli, ale kiedy je wysyłać do KSeF? Czy będzie to konieczne na koniec każdego dnia, czy też będzie można zrobić to zbiorczo, np. na koniec miesiąca?

Więcej Info


Korekty faktur i noty korygujące w KSeF

Korekty faktur i noty korygujące w KSeF

Wraz z wejściem w życie obligatoryjnego systemu KSeF, tj. z dniem 1 lipca 2024 roku, znikną z obiegu noty korygujące. Nabywca nie będzie mógł ich wystawić dla wystawcy faktury w celu skorygowania błędnych danych zawartych na fakturze.

Więcej Info


Kiedy faktura wysłana do KSeF zostaje uznana za wystawioną

Kiedy faktura wysłana do KSeF zostaje uznana za wystawioną?

KSeF obowiązkowy w Polsce będzie już na pewno – od 1 lipca 2024 r. Ustawa została podpisana przez prezydenta. Już teraz natomiast każdy możne dobrowolnie korzystać z systemu i się go uczyć.

Więcej Info