Poradnik Przedsiębiorcy


Artykuły

Nota korygująca

Nota korygująca w praktyce

Wszyscy przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów lub usług (z małymi wyjątkami) powinni wystawić fakturę VAT po dokonanej sprzedaży. Niekiedy mogą pojawić się w tych fakturach błędy np. formalne lub rachunkowe. Oczywiście nie są to zamierzone…

Więcej Info


Rehabilitacja

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy – czy to możliwe?

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem oraz odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej.

Więcej Info


Vat pieniądze

Zmiany w fakturach zaliczkowych od września 2023

Od 1 lipca 2023 roku w części zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3.

Więcej Info


Tłumaczenie

Korekta rocznej składki zdrowotnej – do 30 czerwca 2023!

Tylko kilka dni pozostało na ewentualne korekty składki zdrowotnej! Termin upływa 30 czerwca 2023. Przypomnijmy, że to właśnie w tym roku pierwszy raz mierzyliśmy się z rozliczeniem rocznych składek wg Polskiego Ładu.

Więcej Info


Laptop pieniądze

Skutki podatkowe darowizny środka trwałego

Przedsiębiorcy nie tylko mogą pozbywać się swojego majątku firmowego poprzez sprzedaż jego, ale również mogą przekazywać go nieodpłatnie, np. w formie darowizny środka trwałego.

Więcej Info


Omnichannel

Prezenty o małej wartości dla klientów – kwoty, zasady

Wielu przedsiębiorców praktykuje obdarowywanie swoich klientów prezentami o niewielkiej wartości, jako gest wdzięczności i wzmocnienie relacji biznesowych.

Więcej Info


Nowa firma

Podatek od nadmiarowych zysków – co, jak, kiedy?

Obecnie podatek od nadmiarowych zysków to tylko i wyłącznie zapowiedź. Nie ma bowiem żadnego projektu ustawy w RCL (Rządowe Centrum Legislacji), który mógłby zostać procesowany. Głośno zrobiło się o tym podatku w październiku ubiegłego roku za…

Więcej Info


Księgowość biuro

Paragon z NIP a faktura uproszczona (kwoty, zasady, odliczenie VAT, KUP)

Paragon z NIP to dokument sprzedaży, który wystawia się w przypadku sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, prawnym i innym organizacjom niebędącymi osobami fizycznymi w sytuacji, gdy wartość transakcji nie przekracza 450 zł brutto lub 100…

Więcej Info


Szkolenie

Nadgodziny – czy pracodawca może do nich zmusić – zasady

Powstanie godzin nadliczbowych zależy od ustaleń w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy oraz od sytuacji w danej firmie. Pracodawca może ustalić, że wymiar czasu pracy przewidziany w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy będzie…

Więcej Info


Wyjazd zagraniczny

Likwidacja stanowiska pracy – jak wyliczyć odprawę

Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić z różnych powodów, w tym z przyczyn organizacyjnych lub ekonomicznych. Poniżej przedstawiam kilka najczęstszych powodów likwidacji stanowisk pracy:

Więcej Info


Kadry i płace

Zakup towarów od osoby prywatnej – jak udokumentować i zaksięgować?

Najczęściej przedsiębiorcy dokonują zakupu towarów i wydatków pośrednich do firmy od innych przedsiębiorców działających na rynku. Zdarzają się okazje, aby zakupów tych dokonać od osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej.……

Więcej Info


Samochód na drodze

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne – zasady

Samochód osobowy to chyba najczęściej wykorzystywany majątek trwały w firmie. Ułatwia poruszanie się przedsiębiorcy w celu załatwienia firmowych spraw, ale również często wykorzystywany jest w sposób mieszany, więc także prywatnie.

Więcej Info


Założenie własnej firmy związane jest z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Znajdziesz tu odpowiedź na temat rozpoczęcia działalności. Potraktuj to jako powtórkę z lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Wątpliwości w zakresie księgowości? Niejasności dotyczące kadr i płac? Nasi eksperci czekają.