Poradnik Przedsiębiorcy


Artykuły

Pieniądze i dokumenty

Amortyzacja liniowa czy degresywno-liniowa?

W kolejnym artykule z cyklu "Wszystko o amortyzacji" skupimy się na metodach amortyzacji, przedstawimy pokrótce zależność między amortyzacją liniową a degresywno-liniową.

Czytaj więcej


Kalkulator

Co wolno amortyzować, a czego nie?

Amortyzacja to wartość odpisana w koszty w poszczególnym okresie obrachunkowym. Na czym dokładnie polega amortyzacja, jakie są rodzaje (metody) oraz jakie środki jej podlegają przeczytacie w cyklu artykułów. W odcinku pierwszym przedstawimy kryteria, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby mógł skorzystać z amortyzacji.

Czytaj więcej


Dokumenty przeliczanie

Amortyzacja jednorazowa

Z poprzednich części dowiedzieliśmy się o metodach i sposobach na przyspieszenie amortyzacji. W ostatnim odcinku powiemy o możliwości odpisania w koszty całej wartości początkowej środka trwałego naraz.

Czytaj więcej


Zmiany przepisów

Ulepszanie środków trwałych a amortyzacja

Dla danego środka trwałego raz ustalona wartość początkowa, metoda i stawka amortyzacji nie mogą zostać zmienione.

Czytaj więcej


Posiłek delegacja

Pomniejszenie diety o posiłek

Podróże służbowe zatrudnionych pracowników to już codzienność w przedsiębiorstwach. Menedżerowie, szefowie, przełożeni wysyłają w podróże służbowe swoich pracowników z bardzo różnych powodów

Czytaj więcej


Monety biurko

Dieta w podróży służbowej – komu przysługuje, jak ją obliczyć?

Każdy przedsiębiorca wysyłający pracownika do wykonywania obowiązków służbowych poza miastem, gdzie znajduje się siedziba firmy, musi liczyć się z tym, że będzie prawdopodobnie zobligowany do wypłacenia pracownikowi, tzw. diety.

Czytaj więcej


Delegacja hotel

Przedsiębiorca w delegacji – dieta w podróży służbowej

W toku prowadzenia działalności gospodarczej zachodzi czasem konieczność odbycia delegacji służbowej, np. wyjazdu na negocjacje z klientem, podpisania umowy, przetargu itp. Skoro podróż odbywa się służbowo, to przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy wydatki poniesione w związku z tą podróżą oraz przysługuje mu prawo do diety, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj więcej


Mężczyzna na rowerze

Rower a koszty firmowe

Czy zakup roweru można wrzucić do kosztów? I czy późniejszy serwis tego roweru tez można wpisywać do księgi podatkowej? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu w kilku krokach.

Czytaj więcej


Nota korygująca

Nota korygująca w praktyce

Wszyscy przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów lub usług (z małymi wyjątkami) powinni wystawić fakturę VAT po dokonanej sprzedaży. Niekiedy mogą pojawić się w tych fakturach błędy np. formalne lub rachunkowe. Oczywiście nie są to zamierzone błędy, ale ryzyko wystąpienia ich jest.

Czytaj więcej


Rehabilitacja

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy – czy to możliwe?

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem oraz odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej.

Czytaj więcej


Vat pieniądze

Zmiany w fakturach zaliczkowych od września 2023

Od 1 lipca 2023 roku w części zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3.

Czytaj więcej


Tłumaczenie

Korekta rocznej składki zdrowotnej – do 30 czerwca 2023!

Tylko kilka dni pozostało na ewentualne korekty składki zdrowotnej! Termin upływa 30 czerwca 2023. Przypomnijmy, że to właśnie w tym roku pierwszy raz mierzyliśmy się z rozliczeniem rocznych składek wg Polskiego Ładu.

Czytaj więcej


Założenie własnej firmy związane jest z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Znajdziesz tu odpowiedź na temat rozpoczęcia działalności. Potraktuj to jako powtórkę z lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Wątpliwości w zakresie księgowości? Niejasności dotyczące kadr i płac? Nasi eksperci czekają.