Poradnik Przedsiębiorcy


Artykuły

Nowa firma

Podatek od nadmiarowych zysków – co, jak, kiedy?

Obecnie podatek od nadmiarowych zysków to tylko i wyłącznie zapowiedź. Nie ma bowiem żadnego projektu ustawy w RCL (Rządowe Centrum Legislacji), który mógłby zostać procesowany. Głośno zrobiło się o tym podatku w październiku ubiegłego roku za…

Czytaj więcej


Księgowość biuro

Paragon z NIP a faktura uproszczona (kwoty, zasady, odliczenie VAT, KUP)

Paragon z NIP to dokument sprzedaży, który wystawia się w przypadku sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, prawnym i innym organizacjom niebędącymi osobami fizycznymi w sytuacji, gdy wartość transakcji nie przekracza 450 zł brutto lub 100…

Czytaj więcej


Szkolenie

Nadgodziny – czy pracodawca może do nich zmusić – zasady

Powstanie godzin nadliczbowych zależy od ustaleń w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy oraz od sytuacji w danej firmie. Pracodawca może ustalić, że wymiar czasu pracy przewidziany w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy będzie…

Czytaj więcej


Wyjazd zagraniczny

Likwidacja stanowiska pracy – jak wyliczyć odprawę

Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić z różnych powodów, w tym z przyczyn organizacyjnych lub ekonomicznych. Poniżej przedstawiam kilka najczęstszych powodów likwidacji stanowisk pracy:

Czytaj więcej


Kadry i płace

Zakup towarów od osoby prywatnej – jak udokumentować i zaksięgować?

Najczęściej przedsiębiorcy dokonują zakupu towarów i wydatków pośrednich do firmy od innych przedsiębiorców działających na rynku. Zdarzają się okazje, aby zakupów tych dokonać od osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej.……

Czytaj więcej


Samochód na drodze

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne – zasady

Samochód osobowy to chyba najczęściej wykorzystywany majątek trwały w firmie. Ułatwia poruszanie się przedsiębiorcy w celu załatwienia firmowych spraw, ale również często wykorzystywany jest w sposób mieszany, więc także prywatnie.

Czytaj więcej


Podpis

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna uległa zwiększeniu z kwoty 3010 zł brutto do kwoty 3.490 zł brutto i nie jest to jedyna podwyżka tej płacy w tym roku. Bowiem od 1 lipca 2023 roku nastąpi ponowna podwyżka minimalnego wynagrodzenia do poziomu…

Czytaj więcej


Umowa zlecenie

Roczna składka zdrowotna za 2022 r. – zasady wyliczania

Od 2022 roku obowiązują nowe zasady obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do tego momentu składka zdrowotna była co miesiąc opłacana w równej kwocie. Od momentu wejścia w życie przepisów, składka zdrowotna uzależniona jest od…

Czytaj więcej


Euro

Transakcje gospodarcze z podmiotami zagranicznymi

Transakcje gospodarcze z podmiotami z całego świata to już codzienność. Dużo licencji na aplikacje, programy komputerowe czy usługi reklamowe nabywane są od kontrahentów z UE lub z poza niej.

Czytaj więcej


Zmiany w urlopie ojcowskim

Od 1 lutego 2023 roku weszła w życie ustawa wymuszona unijnymi regulacjami, tzw. dyrektywą work-life balance. Wprowadza ona zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego.

Czytaj więcej


Dziecko choroba

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Zgodnie z obowiązkiem naszego rządu do dostosowania przepisów krajowych do prawa unijnego będzie nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy.

Czytaj więcej


Pani księgowa

Niższe składki ZUS dla nowych firm (w 2023) – ulga na start, mały ZUS Plus

Osoby, które chcą otworzyć swoje pierwsze firmy lub kolejne, mogą liczyć na ulgi w zakresie opłacania składek do ZUS, z pewnymi wyłączeniami.

Czytaj więcej


Założenie własnej firmy związane jest z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Znajdziesz tu odpowiedź na temat rozpoczęcia działalności. Potraktuj to jako powtórkę z lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Wątpliwości w zakresie księgowości? Niejasności dotyczące kadr i płac? Nasi eksperci czekają.