Moduł

CRM

CRM

 • projekty, etapy, zadania i kontakty
 • efektywna współpraca z klientami
  • rozbudowana baza kontrahentów
  • zarządzanie relacjami
  • działania posprzedażowe
  • korespondencja seryjna
 • wsparcie workflow wewnątrz firmy
  • organizacja pracy
  • przepływ zadań
  • wykorzystanie zasobów
  • plan sprzedaży

Projekty, etapy, zadania i kontakty

To słowa-klucze dla modułu CRM Streamsoft Prestiż! Praca z nim polega na planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych w systemie ERP tzw. zdarzeń. A te zdarzenia to właśnie nasze… projekty, etapy, zadania, kontakty a także dokumenty.

Mogą one dotyczyć klientów Twojej firmy, jak i jej pracowników.

Wszystko na widoku!

Ich obsługa odbywa się w tzw. Drzewie Zdarzeń, które umożliwia przeglądanie i edycję w formie tabelarycznej lub schematu graficznego obrazującego zależności. Widoczne są elementy powiązane: inne zdarzenia, zadania, czy – istotne np. z punktu widzenia handlowca, dokumenty systemowe i rozrachunki.

Projekty, etapy, zadania i kontakty
Efektywna współpraca z klientami

Efektywna współpraca z klientami

Działy marketingu, telemarketingu, handlowe… Pokochają ten moduł! Utrzymanie wartościowego kontaktu z Klientem jeszcze nie było tak łatwe. Wszystkie informacje na 100% bieżące i wszystkie w jednym miejscu.

Doskonale wiemy, że tego trzeba Wam najbardziej!

Rozbudowana baza kontrahentów

Podział na oddziały, rozbudowana lista osób kontaktowych, harmonogramowanie zadań, dokumentacja zw. z klientami. Jednym zdaniem, pełna wiedza o historii sprzedaży i obsługi!

Zarządzanie relacjami

Kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów oraz pełen nadzór nad projektami zw. z wieloma klientami, które są obsługiwane przez różnych pracowników.

Działania posprzedażowe

Obsługa posprzedażowa jest najważniejsza! Dobrego sprzedawcę można poznać po tym jak kończy, a nie jak zaczyna. Buduj lojalność – nie daj klientowi odejść! Te hasła Twój dział sprzedaży słyszał pewnie na każdym szkoleniu. Myślisz, że to banał? Nie!

Ostatni etap procesu sprzedaży ma faktycznie kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu stałych klientów. Jeśli poprowadzisz go od niechcenia, w formie dodatku, niestety – całość Twoich poprzednich działań prawdopodobnie zupełnie straci na znaczeniu. Pamiętaliśmy o tym projektując nasz CRM.

Obsługa reklamacji

Bardzo proszę! Sprzedawcy i producenci mogą rejestrować zgłoszenia oraz kontrolować przebieg reklamacji, m.in.: czas obsługi, dokumentacja, rozliczenie. A w połączeniu z modułem Serwis Stremasoft Prestiż dodatkowa opcja generowania zleceń serwisowych w celu naprawy i rozliczenia usługi.

Program lojalnościowy

System nagród za zdobyte punkty? To ważne! W tym zakresie moduł CRM Streamsoft Prestiż to m.in. możliwość ustalenia oferty programów lojalnościowych w podziale na poszczególne asortymenty, zarówno globalnie, jak i dla zakupów dokonanych przez konkretnego kontrahenta.

Ankiety

Badanie poziomu satysfakcji? Tak! To tylko jeden z przykładów tego, jak możesz wykorzystać dostępną w CRM możliwość definiowania różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów. A odpowiedzi klienta? Możesz je określać także wagowo, by naliczyć ogólny wskaźnik dla danej ankiety.

Korespondencja seryjna

Jeśli komunikacja, to także korespondencja! Możesz przygotować jej wzory – elektroniczne i papierowe. Maile zbiorcze na adresy ogólne, jak i do konkretnych osób. Oczywiście, jeśli wysyłasz listy, odpowiedni adres z systemu pobierzesz na kliknięcie.

Wsparcie workflow wewnątrz firmy

Wsparcie workflow wewnątrz firmy

Usprawnienie palowania, lepsza organizacja pracy wewnątrz firmy, uporządkowanie przydziału zadań i bardziej wydajne wykorzystanie dostępnych zasobów. Idące za tym szybsza realizacja projektów, bardziej adekwatna reakcja na zdarzenia i ogólny wyższy poziom optymalizacji.

Z modułem CRM Streamsoft Prestiż szybko przekonasz się, że prawidłowo zamodelowany przepływ pracy często znaczy więcej, niż… surowa dyscyplina.

Organizacja pracy

Planowanie zadań do wykonania w graficznym kalendarzu zadań:

 • indywidualnie
 • dla grupy

Przy planowaniu grupowym możliwość przesuwania zadania pomiędzy użytkownikami oraz automatyczne info o innych spotkaniach czy zadaniach, wcześniej wpisanych w kalendarz. Od razu wiadomo, kto kiedy jest dostępny. A same przesunięcia zadań? Za pomocą intuicyjnego drag and drop. To takie proste!

Work with… Google Calendar 

Ach, mamy też opcję pracy na wspólnym kalendarzu Google. Wiemy, że wielu z Was lubi korzystać z tego narzędzia, dlatego zsynchronizowaliśmy je z naszym kalendarzem pracy!

Wykorzystanie zasobów

Są taski, przydadzą się też… zasoby! Z CRM Streamsoft Prestiż łatwo zdefiniujesz, czego potrzeba do realizacji prac. Sala, auto, rzutnik? No pewnie. Przypisz zasób i zarezerwuj na czas zadania. Określisz też osobę odpowiedzialną za jego wykorzystanie.

Przepływ zadań

Procedury? Znamy to! Przekazywanie informacji i dokumentacji do osób mających obowiązek realizacji zadań, to skuteczne wspomaganie workflow. Nasz CRM sprawdzi się np. przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania jakością ISO.

Plan sprzedaży

Ach… targety! Najpierw niełatwa realizacja, a potem… no właśnie. Trzeba to jeszcze policzyć. Tu sprawdzi się nasz moduł, z którym łatwo zaplanujesz sprzedaż w obrębie miesiąca i naliczysz jej wartość, zarówno z dokumentów sprzedaży, jak i z niezafakturowanych jeszcze WZ.

Pokochają go handlowcy, którzy na przyjaznym interfejsie śledzą obsługiwanych przez siebie klientów. Docenią przełożeni, którzy na bieżąco widzą wartość wykonania planu przez całą grupę czy pojedynczego handlowca.

CRM mobile

Aktualny kalendarz pracy zawsze pod ręką, na ekranie telefonu. Bez potrzeby logowania na komputer, bez noszenia przy sobie wizytówek, kalendarzy lub notesów. Rozwiązanie CRM mobile ułatwia pracę i jest jedną z opcji dostępnych w aplikacji Streamsoft Prestiż ERP mobile.

  Pobierz pełny opis modułu CRM

  Wypełnij formularz, a otrzymasz katalog

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:

  adresu e-mailnumeru telefonu