Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem trwałym firmy, jak i wartościami niematerialnymi oraz prawnymi.

Wspiera procesy związane z:

  • Uwzględnieniem szczególnych przypadków amortyzacji (w tym sezonowej) oraz ulg inwestycyjnych
  • Ograniczeniem wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania
  • Księgowaniem odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu Finanse i Księgowość
  • Otwarciem oraz zamknięciem roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy

Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co umożliwia m.in. wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej.

Odpisy amortyzacyjne generowane są z uwzględnieniem metod amortyzacji:

  • liniowej
  • degresywnej
  • jednorazowej itp

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego

W celu filtrowania danych i tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup.

Mechanizm cech zapewnia możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn.

Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

Inwentaryzacja majątku trwałego

Moduł Środki Trwałe pozwala wygenerować arkusze spisowe oraz w pełni rozliczyć inwentaryzację zgodnie z podziałem na pola spisowe wprowadzone w słowniku miejsc użytkowania.

Opcjonalnie możliwe jest także generowanie kodów kreskowych (np. na podstawie numerów inwentarzowych) wprost z systemu oraz wsparcie procesu inwentaryzacji kolektorami danych.

Wydruki i zestawienia

Poza standardowymi wydrukami tabel amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym i podatkowym, istotnym ułatwieniem jest dostępność wydruków dokumentów przyjęcia, likwidacji, zmiany miejsca użytkowania czy zmiany danych środka trwałego. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane oraz raporty.

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu