Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem trwałym firmy, jak i wartościami niematerialnymi oraz prawnymi.

Wspiera procesy związane z:

  • Uwzględnieniem szczególnych przypadków amortyzacji (w tym sezonowej) oraz ulg inwestycyjnych
  • Ograniczeniem wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania
  • Księgowaniem odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu Finanse i Księgowość
  • Otwarciem oraz zamknięciem roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy

Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co umożliwia m.in. wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej.

Odpisy amortyzacyjne generowane są z uwzględnieniem metod amortyzacji:

  • liniowej
  • degresywnej
  • jednorazowej itp

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego

W celu filtrowania danych i tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup.

Mechanizm cech zapewnia możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn.

Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

Inwentaryzacja majątku trwałego

Moduł Środki Trwałe pozwala wygenerować arkusze spisowe oraz w pełni rozliczyć inwentaryzację zgodnie z podziałem na pola spisowe wprowadzone w słowniku miejsc użytkowania.

Opcjonalnie możliwe jest także generowanie kodów kreskowych (np. na podstawie numerów inwentarzowych) wprost z systemu oraz wsparcie procesu inwentaryzacji kolektorami danych.

Wydruki i zestawienia

Poza standardowymi wydrukami tabel amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym i podatkowym, istotnym ułatwieniem jest dostępność wydruków dokumentów przyjęcia, likwidacji, zmiany miejsca użytkowania czy zmiany danych środka trwałego. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane oraz raporty.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij formularz!

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu