Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Kary za niestosowanie KSeF oczywiście zostały już przez ustawodawcę zdefiniowane, na szczęście nie będą obowiązywać od razu. Warto wiedzieć na jakie konsekwencje narażają się podatnicy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów.

Za co grozi nam kara pieniężna?

W przyjętych przepisach dotyczących KSeF wskazano, że podatnik może odnieść konsekwencje finansowe w przypadku, gdy:

 • nie wystawi faktur przy użyciu KSeF,
 • w okresie awarii zostanie wystawiona faktura niezgodna ze wskazaną schemą,
 • faktura wystawiona w okresie awarii nie zostanie przesłana w wyznaczonym do tego terminie do KSeF.

Wysokość kary pieniężnej

Kara za powyższe przewinienia ma wynieść 100% kwoty podatku z tej faktury lub w przypadku braku podatku na fakturze (np. WDT ze stawką 0%) do wysokości 18,7% należności ogółem.

Kary natomiast mają zostać uzależnione od stopnia przewinienia, a nawet organ będzie mógł odstąpić od nałożenia kary w przypadku naruszeń o znikomej wadze. Dobra wiadomość jest taka, że kary będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Oznacza to, że podatnicy dostali dodatkowe 6 miesięcy od momentu wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Kara pieniężna ma być uiszczana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP.

  Określ wielkość firmy

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP

  Dane kontaktowe

  Pozostaw dane kontaktowe, w celu otrzymania wyceny.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: