Streamsoft Next

Platforma programistyczna

Platforma programistyczna Streamsoft Next

Platforma Next to stworzony przez programistów Streamsoft zestaw narzędzi programistycznych, przy których użyciu zbudowano system Streamsoft Verto. Platforma jest dostarczana razem z systemem, pozwala to na spójną i kompleksową rozbudowę systemu Streamsoft Verto o specyficzne dla danej branży lub konkretnego klienta rozwiązania dedykowane. Dzięki platformie programista, analityk czy konsultant, w zasadzie wszystkie osoby zaangażowane w proces wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu otrzymują spójne narzędzie.

Platforma integruje znaczące osiągnięcia inżynieryjne w świecie IT, dokonując ich selekcji i adaptacji oraz dostarcza nowych rozwiązań, w obszarach gdzie istniejące technologie nie spełniły wymagań twórców platformy. Platforma jest bytem dynamicznym, który z jednej strony uwzględnia ciągły rozwój technologii IT, a zarazem chroni twórców rozwiązań biznesowych przed ciągłymi zmianami w tym zakresie.

ikona architektura

Architektura

System Streamsoft Verto zbudowany na platformie programistycznej Streamsoft Next składa się z trzech głównych warstw fizycznych.

ikona technologie

Zastosowane technologie

Do projektowania narzędzi informatycznych zostały wykorzystane technologie autorskie Streamsoft oraz ogólnodostępne.

ikona zbuduj erp

Zbuduj własne ERP

Dzięki rozwiązaniom platformy Next możliwe jest dowolne rozbudowywanie funkcjonalności systemu pod własne potrzeby informatyczne.

Korzyści

Niezależność

Platforma „Streamsoft Next” jest gotowa na zmiany technologii, które nie powodują konieczności przebudowy biznesowej części systemu. Na poziomie platformy, bez potrzeby zmiany kodu biznesowego, możemy zmienić dostawcę silnika bazy danych, serwera aplikacyjnego czy technologię kliencką przy akceptowalnym poziomie kosztów przejścia. Świat się dynamicznie zmienia, szczególnie w IT, a my trwamy, niezmiennie używając najlepszych i najbardziej optymalnych technologii.

Skalowalność

Platforma „Streamsoft Next” zapewnia skalowanie w dwóch wymiarach: horyzontalnym i wertykalnym. W wymiarze horyzontalnym jesteśmy gotowi na skalowanie od pojedynczych do tysięcy połączeń, przy zachowaniu wysokiej wydajności. Wszystkie technologie, we wszystkich warstwach systemu zostały dobrane tak, aby nie ograniczać w żaden sposób skalowalności. W warstwie danych używamy bazy relacyjnej. W warstwie przetwarzania wybraliśmy technologie skupione wokół przemysłowych standardów JavaEE. Łącząc te technologie z architekturą internetową opartą o standardowy protokół HTTP/S otrzymujemy wysoką skalowalność z dużym marginesem bezpieczeństwa.

W wymiarze wertykalnym skalowalność pojmujemy jako zdolność do przystosowania systemu do specyficznych potrzeb firmy, w której system jest wdrażany, a w przyszłości zdolność do rozwoju systemu wraz z rozwojem potrzeb organizacji.

Otwartość

Systemy budowane na platformie „Streamsoft Next” są, w dobrym znaczeniu tego słowa, systemami otwartymi. Otwartość tą można wyrazić w dwóch płaszczyznach. Dbamy o to, aby system był otwarty na dwustronną integrację z innymi systemami i na wielopoziomową rozbudowę o nowe funkcjonalności. Nasi partnerzy biznesowi i klienci mają dostęp do tych samych narzędzi i zasobów co twórcy systemu „Streamsoft Verto” i dzięki temu mogą rozwijać własne funkcjonalności, integrując je na platformie w jedno spójne rozwiązanie. Otwartość to również gotowość systemu na rozbudowę istniejących rozwiązań poprzez naszych Partnerów i działy IT naszych klientów. Architektura pluginowa dostępna praktycznie w każdej warstwie systemu, budowa systemu z dynamicznie wiązanych komponentów oraz zestaw narzędzi i dobrych praktyk – to wszystko daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że system może rozwijać się razem z rozwojem firmy.

Ergonomia

Kładziemy duży nacisk, aby produkty powstające na platformie były intuicyjne i łatwe w obsłudze. Aby to osiągnąć, platforma bierze na siebie zadanie zarządzania tworzeniem interfejsu użytkownika, który przestaje być zbiorem działań różnych twórców, a staje się spójnym systemem nastawionym na łatwość i ergonomię obsługi.

Twórcy interfejsu mogą zapomnieć o technologiach, o zawiłych aspektach związanych z ich opanowaniem. Platforma „Streamsoft Next” ukrywa przed nimi te uciążliwe szczegóły, dając w zamian czysty, deklaratywny sposób budowania ergonomicznego interfejsu użytkownika. Platforma nie narzuca technologii klienckiej. Tworząc domyślną warstwę klienta, używamy abstrakcyjnych pojęć: widok, akcja, filtr, moduł edycji, układ kontrolek, deklarując je, określając ich atrybuty i powiązania. Z takiej definicji stworzonej głównie w języku JAVA i XML – platforma tworzy aplikację kliencką w jednej z wybranych technologii.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Podczas prezentacji pokażemy jak system działa w praktyce.

Przedstawimy rolę narzędzia w skutecznym zarządzaniu procesami w Twojej firmie. Powiemy m.in. o możliwościach startowych ERP oraz opcji tworzenia dedykowanych rozwiązań – dla branży czy konkretnego procesu.

Umów Prezentację

    Uzupełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie!

    Zaproponujemy termin bezpłatnej prezentacji systemu ERP.

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: