Dotacje

logo Unia Europejska

Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna realizuje projekt pn. „Opracowanie i weryfikacja standardu Omnichannel 4.0 z implementacją w Streamsoft Verto” o wartości 2.468.749,99 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.241.236,01 zł.

Celem głównym projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest opracowanie i implementacja przez wnioskodawcę i partnerów – w ramach zaplanowanych prac B+R – szeregu nowych rozwiązań softwareowych w systemach klasy ERP klasy Omnichannel, a dokładnie – w system Streamsoft Verto.

logo ue

Streamsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Streamsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” o wartości 323795,43 zł, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 323795,43 zł.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Celem projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja (01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.).

Fundusze Europejskie

Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna” o wartości 106032,09 zł, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 106032,09 zł.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Celem projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja (01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.).

Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna realizuje projekt „Smart OMNICHANNEL – Rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu” o wartości 6.235.785,82 zł, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3.900.635,89 zł.

Celem głównym projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest opracowanie i implementacja – w ramach zaplanowanych prac B+R – nowych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych w systemach klasy ERP. Będzie to rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu – Smart OMNICHANEL wraz z Platformą programistyczną NEXT-Web.

logo ue