Moduł

Handlowo-Magazynowy

Ikona modułu handlowo magazynowy

Handel i Magazyn

 • obsługa sprzedaży i zaopatrzenia
 • planowanie zakupów
 • gospodarka towarowa i materiałowa
  • na dowolnie wielu magazynach
  • z obsługą miejsc składowania
  • z identyfikacją dostaw
 • współpraca z urządzeniami

Pulpit handlowca

Obsługa sprzedaży

Co w praktyce oznacza hasło pełne wsparcie dla procesów sprzedażowych? To tworzenie zamówień na podstawie wcześniejszych ofert lub niezależnie. Ale także m.in. możliwość ich ewidencji za pomocą urządzeń mobilnych i platform B2B oraz szybka i sprawna realizacja – całościowa, częściowa lub hybrydowa.

ikona HM obsługa sprzedaży

Cenniki

Tworzone w systemie dla kontrahenta, jak i dla kartoteki, a także dla ich grup. Usprawniają pracę – pozwalają szybko wyłączyć dowolnie wybrane elementy z promocji. Do każdego cennika można także dołączać dowolną dokumentację, np. z potwierdzeniem rabatów dla kontrahenta.

ikona HM obsługa sprzedaży

Panel szybkiej sprzedaży

Paragon, faktura lub WZ wystawianie z wykorzystaniem czytnika kodów EAN? Bez wypełniania okienek? Tak! Interfejs narzędzia został zaprojektowany przejrzyście, żeby jego użytkowanie na panelach dotykowych było efektywnym i pozytywnym doświadczeniem!

ikona HM obsługa sprzedaży

EDI

Streamsoft Prestiż wspiera standard EDI dając możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami. Parowanie produktów odbywa się na podstawie kodów EAN. Plusy? Szybsza wymiana informacji logistycznej i mniejsza pracochłonność!

Realizacja zakupów

Wsparcie dla całości procesów zakupowych realizowanych w firmach – od zapytań, przez zamówienia, aż po obsługę wydruków etykiet dla produktów. Z wykorzystaniem m.in. indeksów kontrahentów, generatorów zamówień czy umów z dostawcami.

ikona HM realizacja zakupów

Zamówienia do dostawców

Pracę w tym obszarze ułatwia bezpośredni dostęp do spisu zamówień i podgląd na stany przewidywane uwzględniające te zamówienia. Samo tworzenie zamówień jest wspierane podglądem i podpowiadaniem cen zakupów z kartotek i cenników.

ikona HM realizacja zakupów

Dokumenty zakupu

Przyjęcia towarów na stan magazynowy? Bezpośrednio z dokumentów! Faktura, faktura importowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, paragon, faktura VAT RR czy faktury tworzone na podstawie dokumentów magazynowych… Pracę ułatwia też możliwość wystawiania wielokrotnych korekt i wprowadzanie dodatkowej wartości zwiększającej cenę.

Zarządzanie magazynami

Kontrola stanów magazynowych? Pewnie, ale nie tylko. W tym obszarze także możliwość przystępnego prowadzenia inwentaryzacji, pełnego opanowania kwestii dokumentów magazynowych czy opakowań zbiorczych produktów. Szeroka możliwość klasyfikacji kartotek towarów wg różnego rodzaju grup towarowych, kodów CN, GTU i PCN. Ale po kolei…

Status kartotek
ikona HM zarządzanie magazynem

Stany i dokumenty magazynowe

Pełna kontrola stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach – w układach ilościowym oraz ilościowo-wartościowym, numery dostaw, terminy ważności i miejsca składowania na kartotekach. Dokumenty magazynowe: WZ, PZ, MM, RW, PW.

ikona HM zarządzanie magazynem

Inwentaryzacja

W dowolnym dniu, w układzie kartotekowym wg dostaw, miejsc składowania lub po parametrach dostaw. By ją przyśpieszyć, można zastosować urządzenia zewnętrzne. Jeśli Twój magazyn obsługuje stany logistyczne – system może z nich pobierać informacje.

ikona HM zarządzanie magazynem

Opakowania zbiorcze

Rejestracja przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednych dokumentów i kontrola opakowań w kontekście kontrahenta. Streamsoft Prestiż w pełni wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych.

Kartoteka kontrahenta

Kartoteka kontrahenta

Pobieranie danych z GUS, weryfikacja VAT (VIES, Biała lista) w chwili dokonywania transakcji handlowej czy bankowej. Do tego pełna obsługa Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz możliwość m.in. anonimizacji danych i ewidencji źródła ich pozyskania z rejestrem otrzymanych zgód.

Współpraca z urządzeniami

Znaczące ułatwienie codziennych czynności i minimalizacja tzw. błędów ludzkich poprzez możliwość integracji – m.in.: kasy i drukarki fiskalne, terminale płatnicze, kolektory danych, panele dotykowe, wagi elektroniczne, drukarki i czytniki kodów kreskowych.

Panel Managera

Jako manager lub właściciel chcesz być na bieżąco z kluczowymi wskaźnikami dotyczącymi transakcji handlowych – rozumiemy to! Stworzyliśmy Panel Managera, który umożliwia śledzenie wartości sprzedaży i stanu rozrachunków na ekranie smartfona. Jest on częścią aplikacji  Streamsoft Prestiż ERP mobile.

sprzedaż kwartalna
Katalog Handlowo-Magazynowy

  Pobierz pełny opis modułu Handlowo-Magazynowego

  Wypełnij formularz, a otrzymasz katalog

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: