Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Serwis

Moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się serwisem dowolnego rodzaju sprzętu, warsztatów samochodowych o dowolnej specjalizacji lub firm usługowych. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z modułem Handlowo-Magazynowym systemu ERP Streamsoft Prestiż. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży. Pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów.

Interfejs systemu

Kalkulacja wstępna dla zlecenia serwisowego

Moduł Serwis umożliwia wykonanie kalkulacji wstępnej dla zlecenia serwisowego, na usługi i materiałowe planowane do realizacji zlecenia. Wynikiem kalkulacji jest oferta dla klienta. Użytkownik może porównać planowane koszty realizacji zlecenia z kosztami rzeczywistymi.

Schematy serwisowe

W module Serwis użytkownik może zdefiniować schematy serwisowe, czyli planowane sposoby działania dla urządzeń takie, jak np. przeglądy okresowe. Schematy umożliwiają zaplanowanie przychodów za dany okres. Schematy łączy się z typami przedmiotów – inaczej wygląda schemat dla aut osobowych, a inaczej dla maszyn i urządzeń. Do zlecenia serwisowego wybierane są konkretne pozycje ze schematu serwisowego dla danego typu przedmiotu. Po wybraniu w systemie zlecenia serwisowego, kalkulacja wstępna tworzy się z automatu. Dane do kalkulacji pobierane są ze schematu serwisowego.

Aplikacje połączone z modułem Serwis

Aplikacja współpracuje z Modułem Serwis. Umożliwia realizację procesów poza obszarem przedsiębiorstwa, przy użyciu urządzeń mobilnych.

Mobilny Serwis

eSerwis jest aplikacją webową, która rozszerza funkcjonalności Modułu Serwis. Służy do wsparcia działań realizowanych poza obszarem firmy.

eSerwis

Pozostałe funkcjonalności

 • Prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z możliwością zdefiniowania dowolnych cech np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy itp.
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów zleceń serwisowych i dowolnych cech
 • Prowadzenie słownika wykonywanych usług
 • Prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania
 • Wydruk przyjęcia sprzętu do serwisu
 • Prowadzenie archiwum zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania
 • Wystawianie dokumentów WZ powiązanych ze zleceniem serwisowym dokumenty WZ mogą być wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego
 • Prowadzenie listy napraw powiązanych ze zleceniem
 • Możliwość wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów
 • Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem faktury VAT, zawierającej części z dokumentów WZ oraz wykonane usługi
 • Kilka postaci wydruków faktury VAT rozliczającej zlecenie: usługa zbiorcza z dodatkową specyfikacją wykonanych usług, usługa zbiorcza bez specyfikacji, wszystkie usługi analitycznie na fakturze VAT
 • Możliwość wystawiania dowolnych korekt do faktur rozliczających zlecenia

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |