Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze ma za zadanie ułatwiać pracę poprzez możliwość intuicyjnego tworzenia analiz, formularzy i etykiet w oparciu o dane zgromadzone w Streamsoft Prestiż.

Wbudowany intuicyjny kreator zestawień pozwala na wybranie interesujących danych, posortowanie ich w żądany sposób oraz uzyskanie profesjonalnego wyglądu zestawienia. Moduł wywołać można w niemal każdym oknie, umożliwiając tworzenie raportów na podstawie danych w nim zawartych, bez konieczności filtrowania tabel.

Wspiera procesy związane z:

  • Projektowaniem raportów przy użyciu kreatora lub projektanta zapytań
  • Bieżącą oceną wyglądu zestawienia na wszystkich etapach tworzenia
  • Analizą projektów
  • Tworzeniem zestawień definiowanych
  • Przygotowywaniem etykiet z kodami kreskowymi
  • Wysyłką powstałych analiz

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Projektowanie zestawień i formularzy

Moduł umożliwia zaprojektowanie i wykonanie np. zestawienia definiowanego lub formularza wydruku dla dokumentu. Samo projektowanie składa się z dwóch części: Dane i Projektowanie.

W części danych wybieramy tabele, z których pobieramy informacje do naszego raportu. Można także uzyskać powiązanie pomiędzy różnymi tabelami.

W części projektowej dokonujemy prezentacji graficznej pobranych danych. Możliwe jest także dokonywanie kolejnych obliczeń z wykorzystaniem odpowiednich kontrolek.

Kreator zestawień

Część modułu pozwalająca na wybranie interesujących danych, odpowiednie ich uszeregowanie i uzyskanie profesjonalnego wyglądu zestawienia za pomocą pojedynczych kliknięć.

W kreatorze przygotowano (stale rozszerzane) gotowe wyciągi z danych. Umożliwia on również tworzenie etykiet łącznie z kodami kreskowymi. Wbudowane gotowe szablony i formularze można modyfikować, tworząc indywidualne raporty przy minimalnej pracy własnej.

Zaawansowani użytkownicy mogą wybierać dane do zestawień, pisząc formuły w języku SQL oraz tworzyć zestawienia warunkowe, włączając do nich linie kodu języka Pascal.

Wysyłanie raportów i zestawień

Oprócz wydruku, przygotowany raport może być wyeksportowany w standardach Word i Excel. Dostępna jest również wysyłka raportów (m.in. w formatach PDF, RTF, HTML).

Serwer raportów

Pozwala na wykonanie w zaplanowanym czasie dowolnych zestawień, które zostały wcześniej zdefiniowane (w oparciu o określone warunki wejściowe). Następnie mogą być one rozesłane jako załączniki na skrzynki mailowe wybranych użytkowników.

Usługa ta, dzięki udostępnieniu możliwości wykonywania i rozsyłania raportów np. w nocy, przyczynia się do zmniejszenia obciążenia systemu Streamsoft Prestiż.

Analiza projektów

Funkcjonalność umożliwiająca zgromadzenie w jednym zbiorze dokumentów sprzedażowych, zakupowych i magazynowych związanych z konkretnym projektem. Dzięki niej można też stworzyć raporty, które pozwalają na analizę kosztów wynikających z poszczególnych dokumentów związanych z realizacją projektu.

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu