Co to jest system WMS?

WMS (ang. Warehouse management system) – magazynowy system informatyczny, oprogramowanie do zarządzania przepływem towarów na magazynie. Tyle definicja.

Jak jest zbudowany system WMS?

WMS często stanowi integralną (wbudowaną) część systemu ERP, którego moduły zarządzają pracą całego przedsiębiorstwa.

Niekiedy jest inaczej – jest osobnym narzędziem, wspierającym działanie systemu ERP.

W tym drugim przypadku wato pamiętać, że kluczowe znaczenie ma sprawna wymiana danych między jednym a drugim oprogramowaniem. Pełna informacja o przeznaczeniu obu tych systemów i różnicy między nimi jest dostępna tu: https://www.streamsoft.pl/system-wms/roznica-miedzy-systemem-wms-a-erp/.

Komunikacja z systemem WMS

Komunikacja WMS – ERP

Wymiana ta najczęściej odbywa się za pomocą API – Web Services, rzadziej z wykorzystaniem tzw. szyn komunikacyjnych ESB – Enterprise Service Bus. System WMS Streamsoft Verto wykorzystuje obie dostępne metody, w zależności od potrzeb.

Komunikacja WMS – użytkownik

Do skutecznej pracy potrzebne jest jeszcze takie spięcie WMS z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystywanymi w pracy na magazynie, by użytkownik mógł z ich pomocą i za ich pośrednictwem porozumiewać się systemem w swobodny, ułatwiający pracę sposób.

Taka komunikacja na linii użytkownik-system w praktyce najczęściej odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych w postaci skanerów (czytników danych/kolektorów), poprzez skanowanie kodów kresowych lub QRcode. Poza tym dostępne są także m.in. urządzenia rejestrujące z etykiet RFID.

Po co system WMS?

Niezależnie od rozwiązań technicznych, głównym zadaniem WMS jest optymalizacja pracy magazynu. W praktyce oznacza to, że systemy tego typu spełniają szereg funkcji istotnych z perspektywy koordynacji prac zachodzących na magazynach.

Przede wszystkim rejestrują one i monitorują wszelkie zdarzenia magazynowe, od przyjęcia towaru (np. tworzenie algorytmów rozkładania dostaw), przez jego składowanie (np. kontrola parametrów miejsc składowania, czy inwentaryzacja), kompletację (np. tworzenie ścieżek kompletacji uwzględniających rozkład towaru w magazynie), weryfikację (np. z wykorzystaniem automatyzujących proces paneli weryfikacyjnych) i wydanie (np. rejestr wydanych przesyłek) . Oczywiście nie wyczerpuje to katalogu funkcjonalności ani korzyści płynących z wykorzystania narzędzia WMS.

A podsumowując krótko, głównym celem inwestycji w WMS jest minimalizacja czasu oczekiwania klientów na realizację zamówienia.

Schemat systemu wms

Magazyn pod kontrolą systemu WMS

    System WMS

    Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu WMS w Twojej firmie.

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: