System WMS

Co to jest? Ile kosztuje? Jak wybrać?

System WMS

Co to jest system WMS?

WMS (ang. Warehouse management system) – magazynowy system informatyczny, oprogramowanie do zarządzania przepływem towarów na magazynie. Tyle definicja.

Jak jest zbudowany system WMS?

WMS często stanowi integralną (wbudowaną) część systemu ERP, którego moduły zarządzają pracą całego przedsiębiorstwa.

Niekiedy jest inaczej – jest osobnym narzędziem, wspierającym działanie systemu ERP.

W tym drugim przypadku wato pamiętać, że kluczowe znaczenie ma sprawna wymiana danych między jednym a drugim oprogramowaniem.

Komunikacja z systemem WMS

Komunikacja WMS – ERP

Wymiana ta najczęściej odbywa się za pomocą API – Web Services, rzadziej z wykorzystaniem tzw. szyn komunikacyjnych ESB – Enterprise Service Bus. System WMS Streamsoft Verto wykorzystuje obie dostępne metody, w zależności od potrzeb.

Komunikacja WMS – użytkownik

Do skutecznej pracy potrzebne jest jeszcze takie spięcie WMS z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystywanymi w pracy na magazynie, by użytkownik mógł z ich pomocą i za ich pośrednictwem porozumiewać się systemem w swobodny, ułatwiający pracę sposób.

Taka komunikacja na linii użytkownik-system w praktyce najczęściej odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych w postaci skanerów (czytników danych/kolektorów), poprzez skanowanie kodów kresowych lub QRcode. Poza tym dostępne są także m.in. urządzenia rejestrujące z etykiet RFID.

Po co system WMS?

Niezależnie od rozwiązań technicznych, głównym zadaniem WMS jest optymalizacja pracy magazynu. W praktyce oznacza to, że systemy tego typu spełniają szereg funkcji istotnych z perspektywy koordynacji prac zachodzących na magazynach.

Przede wszystkim rejestrują one i monitorują wszelkie zdarzenia magazynowe, od przyjęcia towaru (np. tworzenie algorytmów rozkładania dostaw), przez jego składowanie (np. kontrola parametrów miejsc składowania, czy inwentaryzacja), kompletację (np. tworzenie ścieżek kompletacji uwzględniających rozkład towaru w magazynie), weryfikację (np. z wykorzystaniem automatyzujących proces paneli weryfikacyjnych) i wydanie (np. rejestr wydanych przesyłek) .

Wszystko w jednym celu – by zminimalizować czas oczekiwania klientów na realizację zamówienia.

Magazyn pod kontrolą systemu WMS

Gdzie się sprawdzi system WMS?

Systemy takie są często stosowane w magazynach wysokiego składowania oraz centrach logistycznych.

Generalnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie oczekuje się lepszej kontroli nad zapasami, prostszej identyfikacji składowanych towarów, skrócenia czasu kompletacji zamówień, zmniejszenia ilości pomyłek, automatyzacji procesów inwentaryzacji, zmniejszenia kosztów magazynowania czy bieżącej kontroli stanów magazynowych.

Elastyczna konfiguracja naszego WMS Streamsoft Verto, pozwala zastosować go zarówno w mniejszych, jak i typowych wielkopowierzchniowych magazynach wysokiego składowania.

Modułowa budowa i konfigurowalność procesów WMS pozwala na zastosowanie WMS Streamsoft Verto w tak wymagających magazynach, jak te obsługujące e-commerce, które cechuje duża ilość małych wysyłek, z mnogością opcji kurierskich.

Jak wybrać system WMS?

To nie takie trudne! Wystarczy zwrócić uwagę na kilka kluczowych przy decyzji kwestii:

Na pewno warto przyjrzeć się potrzebom przedsiębiorstwa. Inne potrzeby dotyczące oprogramowania magazynowego będzie miał magazyn firmy zajmujący się przeładunkiem, inne np. firma e-commerce’owa , czy retail’owa.

Opłaca się również zwrócić uwagę na możliwości rozbudowy wybranego narzędzia w miarę wzrostu potrzeb firmy i zmieniających się potrzeb i trendów rynkowych. Zasada perspektywicznego spojrzenia jest zresztą opłacalna w przypadku wdrożeń każdego typu.

Pracując nad rozwojem WMS Streamsoft Verto uwzględniamy stale zmieniające się trendy w logistyce magazynowej. Wynikiem tego jest m.in. współpraca z narzędziem real-time locating system, sorterem softwarowym czy aplikacją mobilną na android (więcej o tych możliwościach przeczytasz tu: https://www.streamsoft.pl/streamsoft-verto/moduly/wms/ )

Z rozbudową  i zmiennością potrzeb łączy się kolejna kwestia – zaufania do samego dostawcy wybranego rozwiązania. Jak bowiem zaufać w przyszłościowe innowacje, gdy nie czujesz, że możesz polegać na ludziach, którzy je tworzą?

By zdecydować się na nowości, trzeba czuć się w 100% pewnie. Pisząc pewnie, mamy na myśli niezawodny serwis, który zarówno w trakcie wdrożenia, jak i po nim, będzie – jeśli trzeba to nawet DOSŁOWNIE J – stawał na głowie, by pomóc i zagwarantować szybką reakcję!

Jakie są dostępne modele nabycia systemu WMS?

Podobnie, jak w przypadku systemu ERP, w tym modelu użytkownik posiada licencje na własność. Firmy, które decydują się na tę formę nabycia zazwyczaj mogą sobie pozwolić na większą jednorazową inwestycję w rozwiązanie IT, uwzględniając przewidywany zwrot z takiej inwestycji w system w określonym horyzoncie czasu. Trzeba również pamiętać, że w tym modelu, oprócz opłaty licencyjnej, firma ponosi również coroczne koszty aktualizacji systemu.

Gdzie sprawdzi się ten model?

Przede wszystkim będzie on opłacalny i sensowny w tych firmach, które potrafią precyzyjnie wskazać potrzebną ilość dostępów do poszczególnych kontekstów pracy w systemie (np. desktop, kolektor magazynowy, panel weryfikacyjny). Specyfika pracy nie powinna tu opierać się o sezonowość, a co za tym idzie nie powinny występować sytuacje wzmożonego ruchu w magazynie, kiedy czasowo potrzebna jest większa ilość licencji (np. podczas przedświątecznego pick’u sprzedażowego).

W tym modelu z kolei odnajdą się przede wszystkim użytkownicy, którzy mają większe przekonanie do cyklicznych opłat abonamentowych. Dla nich brak licencji na własność nie jest problemem. Istotne jest to, że mogą elastycznie decydować jak w danym momencie życia firmy kształtować ilości dostępów do systemu WMS. Jednocześnie zachowują pełną kontrolę nad miesięcznymi wydatkami na sferę IT. Dodatkowo korzyścią jest fakt, że w ramach opłaty za wynajem licencji systemu uwzględniony jest już dostęp do aktualizacji systemu.

Gdzie sprawdzi się ten model?

Wynajem licencji systemu Streamsoft Verto WMS sprawdzi się głównie w firmach, które cechuje silna dynamika zmian w procesach magazynowych, gdzie sezonowość sprzedaży wymusza duże, ale czasowe wzrosty zatrudnienia. Tu priorytetem jest elastyczność, niski koszt wejścia w projekt oraz bieżąca kontrola wydatków na IT.

Ile kosztuje system WMS?

Ciężko podać konkretną kwotę. Jest to zależne nie tylko od opcji zakupu, ale także od bardziej zindywidualizowanych dla danego przedsiębiorstwa czynników (np. ilość potrzebnych danej formie integracji z otoczeniem, m.in. z firmami kurierskimi), a nawet od profilu działalności.

Jeśli jednak chcesz poznać orientacyjne kwoty za wdrożenie systemu WMS dla Twojej firmy, nic trudnego. Wystarczy, że wypełnisz formularz!

Wycena systemu WMS

    System WMS

    Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu WMS w Twojej firmie.
    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:

    adresu e-mailnumeru telefonu