Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace, ze względu na szerokie możliwości konfiguracji, wspomaga pracę firm działających w różnych sektorach (m.in. produkcja, handel, usługi, zakłady budżetowe, szkolnictwo).

Jest zintegrowany z modułem Finanse i Księgowość. Zapewnia pełną obsługę w zakresie kadr i płac. Wspiera procesy związane z:

 • Tworzeniem algorytmów płacowych, powiązaniem ich z deklaracjami PIT i rozliczeniem ZUS
 • Rozliczeniami wszelkich koniecznych form wynagrodzeń
 • Przygotowywaniem rozliczeń miesięcznych
 • Rozdziałem kosztów wynagrodzeń na podstawie wyników produkcji
 • Rozporządzeniem RODO
 • Integracją z Platformą Usług Elektronicznych ZUS

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Rozliczanie płac

Moduł umożliwia pełną obsługę rozliczeń płacowych. Zapewnia dowolność kształtowania algorytmów płacowych oraz powiązania ich z deklaracjami PIT oraz rozliczeniem ZUS. Daje możliwość rozliczeń wszelkich koniecznych form wynagrodzeń, począwszy od pracowników, zleceniobiorców, poprzez członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Co więcej, w przypadku gdy jedna osoba korzysta z wielu form wynagrodzeń, rozliczenie miesięczne nastąpi z uwzględnieniem składowych wszystkich form wynagrodzeń. Za pomocą modułu można dokonywać wypłat wynagrodzeń z wykorzystaniem płatności elektronicznych.

Obszerna ewidencja kadrowa

Moduł Kadry i Płace umożliwia ewidencję danych kadrowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w ramach dowolnego rodzaju umowy: pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, członków zarządu, osób powołanych, zatrudnionych z agencji pracy tymczasowej etc.

Ewidencja obejmuje szeroki zakres:

 • dane podstawowe
 • adresy
 • członkowie rodziny
 • zatrudnienie w poprzednich firmach
 • kursy i kwalifikacje
 • badania lekarskie
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • zajęcia wynagrodzenia
 • rejestr udostępnień danych

Z kartoteką osobową można również powiązać zewnętrzne dokumenty plikowe, np. skany dokumentów, świadectw, zaświadczeń.

Akta elektroniczne

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej to m.in. zdalny dostęp do nich, szybkość wyszukiwania oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich utrzymania.

Moduł umożliwia prowadzenie akt osobowych (zarówno tych stworzonych w systemie,
jak i pochodzących z innych źródeł) w formie elektronicznej. Co więcej, możliwy jest ich podział na grupy, zgodny z grupami ze standardowo prowadzonych teczek (zawierających dokumenty papierowe).

Zarządzanie czasem pracy

Proces zarządzania czasem pracy w module jest trzyetapowy – od tworzenia grafików, przez ewidencję czasu pracy i nieobecności, do rozliczenia czasu pracy. Grafiki mogą być dzienne (określające dni robocze), godzinowe (określające dni robocze i zaplanowaną ilość godzin pracy), jak i szczegółowe (określające zaplanowaną ilość godzin pracy oraz początkową i końcową godzinę pracy). Miesięczna ewidencja czasu pracy jest możliwa we wszystkich rodzajach godzin pracy. Ponadto można definiować własne typy godzin.

Ewidencja nieobecności odbywa się z kontrolą limitów, a rozliczenie czasu pracy może odbywać się w cyklach miesięcznych, wielomiesięcznych lub w ramach równoważnego czasu pracy.

Integracja z platformą ZUS PUE

Platforma ZUS PUE służy do e-komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jedną z ważniejszych funkcji rozwiązania jest obsługa e-zwolnień lekarskich, które są obligatoryjne od 1 grudnia 2018 roku.

Streamsoft Prestiż umożliwia odbiór informacji o konkretnym zarejestrowanym zwolnieniu wprost z platformy i jego zapis do ewidencji.

Integracja z zewnętrznymi systemami Rejestracji Czasu Pracy (RCP)

Dane zgromadzone w systemach Rejestracji Czasu Pracy mogą stanowić źródło danych dla ewidencji czasu pracy w module Kadry i Płace. Integracja obu systemów odbywa się poprzez eksport danych z systemu RCP oraz ich import do modułu Kadry i Płace.

Transferowane dane mogą dotyczyć zdarzeń zarejestrowanych w systemie RCP, w takim przypadku rozliczenie czasu pracy odbywa się w module Kadry i Płace.

Innym rozwiązaniem jest rozliczenie czasu pracy w systemie RCP, wówczas z systemu RCP do modułu Kadry i Płace transferowane jest rozliczenie czasu pracy, czyli ilość godzin pracy według rodzajów godzin w poszczególnych dniach miesiąca.

Parametryzacja importu danych pozwala na integrację z praktycznie dowolnym systemem RCP.

Moduł Ewidencji Czasu Pracy

Dodatkowo działanie modułu Kadry i Płace można rozszerzyć o autorski Moduł Ewidencji Czasu Pracy Streamsoft. Jest to narzędzie dedykowane kierownikom produkcji, brygadzistom i innym osobom, które zarządzają czasem pracy.

Z jego pomocą dane wprowadzane przez przełożonych trafiają od razu do ewidencji kadrowej w systemie Streamsoft Prestiż, co znacząco odciąża działy kadrowe, które nie muszą powtórnie wprowadzać grafików.

Aplikacja Panel Pracownika

To aplikacja, która umożliwia pracownikom wygodny dostęp do danych kadrowych, składanie wniosków pracowniczych online oraz odbiór dokumentów elektronicznych wygenerowanych w dziale kadr. Rozwiązanie ułatwia prace działu kadr i przyśpiesza procesy akceptacyjne w firmie.

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu