Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Kadry i Płace

Kadry i Płace to moduł spełniający wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Moduł w pełni współpracuje z programem Płatnik, udostępnianym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno-rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

Interfejs systemu

Budowa modułu Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Dane kadrowe i płacowe
  Moduł umożliwia pełną obsługę ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączoną z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefi niowania i zapisania własnych. Ponadto, zapewnia prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania około 100 podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy, itp.), dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze, zdjęcie. Istnieje również możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech defi niowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika.
 • Ewidencja historii pracy
  Moduł zapewnia ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).
 • Rejestracja obecności w pracy
  W module możliwa jest rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy). Ponadto, w module można tworzyć zmianowe kalendarze czasu pracy.
 • Umowy
  W module możliwa jest kompleksowa obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, obsługa rad nadzorczych – łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków.
 • Wzorce czasu pracy
  W module umożliwiono defi niowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłkówchorobowych, urlopów i innych świadczeń.
 • Pełna obsługa zakładów pracy chronionej
  Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRON SODiR OffLine.
 • Listy płac
  Moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.
 • Przelewy pracownicze
  Program drukuje oraz tworzy w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, według rozbudowanej listy banków.
 • Spójność i ochrona danych
  Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.
 • Składniki wynagrodzeń
  Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.
 • Algorytmy liczenia płac
  Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd. Wszystkie standardowe składniki płacowe posiadają wbudowany sposób ich wyliczenia (łącznie z zasiłkami chorobowymi, urlopami, funduszami ZUS, podatkami, itd.), zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Przypomnienia
  Moduł posiada wbudowany mechanizm przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.
 • Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
  Możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Zbiorówka płacowa
  Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.
 • Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
  Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy). Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie.
 • Zestawienia, wydruki, formularze
  Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, ewidencję czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne.
 • Eksport i import danych
  Możliwe jest zdefiniowanie w dowolny sposób eksportu danych do modułu Finanse i księgowość Streamsoft Prestiż, umożliwiając księgowanie zarówno oddzielnie dla poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Dane można również wyeksportować do programu Excel.
 • e-Deklaracje
  W systemie ERP Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT- 4R, PITAR, PIT- 8S, PIT- R i IFT-1/IFT-1R.
 • Biblioteka wzorców algorytmów
  Moduł posiada bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.
 • Pożyczki
  Opcja pożyczek (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, pożyczki mieszkaniowe, itd.), umożliwiająca drukowanie standardowych formularzy, kontrolę nad udzielanymi pożyczkami oraz przekazywanie danych o ratach pożyczki do list płac.
 • Rozdzielnik kosztów
  Rozdzielnik kosztów umożliwiający zestawienie składników płacowych, według zawartych w słownikach miejsc powstawania kosztów oraz ich standardowe przypisanie do poszczególnych pracowników.
 • Rekrutacja
  Moduł jest przystosowany do obsługi procesów rekrutacyjnych i działań z nimi związanych, pozwalająca na zarządzanie wakatami w zakładzie pracy.
 • Wsparcie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmach produkcyjnych
  Moduł jest przystosowany do obsługi procesów rekrutacyjnych i działań z nimi związanych, pozwalająca na zarządzanie wakatami w zakładzie pracy.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.