Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

PIVOT

Narzędzie umożliwiające użytkownikom systemu ERP Streamsoft Prestiż szybkie, proste i jednocześnie zaawansowane merytorycznie analizowanie danych.

Przeznaczone w szczególności dla firm, które z różnych powodów (możliwości finansowe, mniejsze potrzeby w zakresie raportowania) nie decydują się na wykorzystanie pełnego systemu BI.

Interfejs systemu

Jak działa Streamsoft PIVOT?

Streamsoft PIVOT działa w oparciu o dane pochodzące ze Streamsoft Prestiż. Łącząc dane z różnych obszarów i tabel systemu, umożliwia wywołanie analizy na każdym gridzie (tabeli).

Dzięki możliwości wysyłania zapytań „on line” do bazy systemu Streamsoft Prestiż, oraz ich analizy według szczegółowych dziedzin, udostępnia zawsze aktualne dane. Ponadto narzędzie aktualizuje się automatycznie (biblioteka na zasobie shared).

Kluczowe możliwości Streamsoft PIVOT

  • Przekształcenie każdej tabeli (grida) Streamsoft Prestiż w analizę wielowymiarową
  • Zapisywanie wielu własnych stylów analizy (do tabeli lub pliku)
  • Automatyczne przeniesienie z okna grida ustawień użytkownika (filtry, uprawnienia)
  • Możliwość dodawania własnych kolumn z danymi (automatyczne pola wyliczeniowe)
  • Jednoczesne uruchamianie wielu analiz
  • Eksport sformatowanych analiz do formatu xls, html lub do druku

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu