Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

PIVOT

Narzędzie umożliwiające użytkownikom systemu ERP Streamsoft Prestiż szybkie, proste i jednocześnie zaawansowane merytorycznie analizowanie danych.

Przeznaczone w szczególności dla firm, które z różnych powodów (możliwości finansowe, mniejsze potrzeby w zakresie raportowania) nie decydują się na wykorzystanie pełnego systemu BI.

Interfejs systemu

Jak działa Streamsoft PIVOT?

Streamsoft PIVOT działa w oparciu o dane pochodzące ze Streamsoft Prestiż. Łącząc dane z różnych obszarów i tabel systemu, umożliwia wywołanie analizy na każdym gridzie (tabeli).

Dzięki możliwości wysyłania zapytań „on line” do bazy systemu Streamsoft Prestiż, oraz ich analizy według szczegółowych dziedzin, udostępnia zawsze aktualne dane. Ponadto narzędzie aktualizuje się automatycznie (biblioteka na zasobie shared).

Kluczowe możliwości Streamsoft PIVOT

  • Przekształcenie każdej tabeli (grida) Streamsoft Prestiż w analizę wielowymiarową
  • Zapisywanie wielu własnych stylów analizy (do tabeli lub pliku)
  • Automatyczne przeniesienie z okna grida ustawień użytkownika (filtry, uprawnienia)
  • Możliwość dodawania własnych kolumn z danymi (automatyczne pola wyliczeniowe)
  • Jednoczesne uruchamianie wielu analiz
  • Eksport sformatowanych analiz do formatu xls, html lub do druku

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij formularz!

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu