Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

W delegacji zapraszani jesteśmy na obiad na koszt kontrahenta. Czy w takiej sytuacji kiedy pracodawca nie ponosi kosztów powinniśmy obniżać dietę o odpowiedni współczynnik?
pyta Pan Krzysztof

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) – dalej r.p.s. dieta wynosi 30 zł.
Podkreślenia wymaga, że przepisy nie mówią nic o możliwości zapewnienia posiłków. W § 7 ust. 4 r.p.s. określono jedynie skutki zapewnienia niektórych posiłków – kwotę diety krajowej zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25% diety;
  • obiad – 50% diety;
  • kolacja – 25% diety
    – pomniejszeń dokonuje się nawet jeśli posiłek był zapewniony w cenie usługi noclegowej.

Podchodząc literalnie do tych przepisów decydujące znaczenie ma zapewnienie posiłku, a nie rodzaj tego posiłku, ani z kim był on spożywany. Tym samym opłacony przez pracodawcę posiłek z kontrahentem będzie co do zasady powinien powodować zmniejszenie diety.