Integracja z terminalem płatniczym

w systemach Streamsoft

Korzystasz z terminali?

Operacje z użyciem kart płatniczych wykonasz i rozliczysz bezpośrednio w systemie.

Zobacz jakie nowe możliwości daje integracja terminali płatniczych (eService, FirstData Polcard, Elavon) z systemami Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż!

Z systemu na terminal? Pewnie!

Obsługa terminala płatniczego bezpośrednio na dokumentach sprzedaży.

Oznacza to, że możesz wysłać kwotę należną za zakup z systemu bezpośrednio na terminal w trakcie realizacji transakcji. Szybko, sprawnie, bez ręcznego wpisywania! Automatycznie powstanie także dokument zapłaty kartą, który trafi do rozrachunków.

Zapłata kartą, terminal

Zwrot lub korekta zapłaty kartą? Dostępne!

Zwrot na kartę z tytułu korekty sprzedaży.

Wystarczą dwa ruchy w systemie, by dokonać zwrotu za całość transakcji lub skorygować kwotę płatności – wraz z rozliczeniem. Wybierasz rozliczenie terminalem w oknie zapłaty i wysyłasz kwotę zwrotu do urządzenia. Zrobione! Zwrot zostanie wykonany po autoryzacji karty w terminalu.

Płatność mieszana? Oczywiście!

Rozdzielenie płatności – karta/gotówka,

System umożliwia dokonanie płatności w podziale na gotówkę i zapłatę kartą. Wystarczy wprowadzić kwotę do zapłaty gotówką w kasie, a w oknie systemu pozostałą kwotę – do zapłaty kartą. I już, rozliczone! Odpowiednie dokumenty system powiąże automatycznie.

    Chcesz zapoznać się z cennikiem?

    Wypełnij formularz!

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: