Streamsoft Prestiż

Zarządzanie Produkcją

Techniczne Przygotowanie Produkcji

Techniczne Przygotowanie Produkcji

W tym obszarze modułu określane są rodzaje operacji, które trzeba wykonać, by powstał dany produkt. Tworzone są opisy struktur dla produktów lub półproduktów oraz przechowywane i przetwarzane wszystkie dane związane z technologią produkcji.

ikona ZP TPP

Technologie produktów

Indywidualny dla przedsiębiorstwa wykaz wszystkich technologii stosowanych na produkcji, który pozwala znacząco przyśpieszyć proces generowania zleceń produkcyjnych.

ikona ZP TPP

Kreator technologii

Czyli efektywne i przystępne dla użytkownika budowanie i rejestrowanie technologii! Szerokie możliwości modyfikacji z uwzględnieniem wariantów i detali oraz możliwością szybkiego kopiowania gotowych technologii.

ikona ZP TPP

Import technologii

Import technologii na podstawie danych z programów CAD oraz rysunków technologicznych z automatyczną podmianą w przypadku wprowadzania zmian. Automatyczne uzupełnienie danych z paczek plików Excel w kartotekach systemu.

Planowanie zakupów materiałów

System wspiera dział zaopatrzenia w zakresie planowania zakupów materiałów pod produkcję. W module wyliczane są sugestie zakupowe z uwzględnieniem zapasów minimalnych, minima zakupowe oraz średnie czasy dostaw. Dostępna jest funkcjonalność agregacji wywołanych pozycji kartotek materiałów do zakupu, a dokumenty zamówień do dostawców są generowane automatycznie – na podstawie przygotowanych sugestii zakupowych.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie szczegółowe - wykres Gantta
ikona ZP harmonogramowanie

Harmonogram MPS/MRP (planowanie nadrzędne)

Oparty na 3 źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców oraz wewnętrznych. Jest źródłem dla określenia popytu na surowce oraz możliwości zasobów produkcyjnych. Planowanie znacząco ułatwia fakt, że w Streamsoft Prestiż harmonogram MPS/MRP posiada wspólny widok.

Przejrzysty rozkład operacji produkcyjnych w kontekście czasu i dostępności zasobów. Wyniki symulacji w postaci graficznej na wykresie. Możliwość modyfikacji Drag and Drop przez użytkownika. Mocne atuty w drodze do terminowej i rentownej produkcji!

Rozliczanie produkcji

Produkcja nie kończy się w momencie przekazania zlecenia do realizacji. Tworząc moduł, który ułatwia jej zarządzaniem, dużo uwagi poświęciliśmy raportowaniu i rozliczaniu. Kluczowe są funkcje ułatwiające i przyśpieszające zbieranie danych z hali produkcyjnej.

Streamsoft Prestiż - ekran główny
ikona ZP meldunki

Meldunki zwrotne

Informacje zwrotne z hali: jak przebiega realizacja danego zlecenia? jakie operacje zostały już wykonane? jakie zasoby pobrane, a jakie zużyte? jakie braki powstały? Meldunek to także wiedza o rzeczywistym koszcie i czasie realizacji zlecenia.

ikona ZP meldunki

Meldunki „start-stop”

Bieżące raportowanie przez pracowników produkcji rzeczywistego czasu realizacji zleceń oraz przyczyn przestojów zasobów produkcyjnych. Analiza tych danych to możliwość momentalnej reakcji na odchylenia i podstawowa korzyść z wykorzystania „start-stopów”.

ikona ZP meldunki

Panel meldunkowy

Jak uprościć i przyśpieszyć składanie meldunków? Jak zminimalizować pomyłki w tym zakresie? Korzystając z paneli touchscreen, które pozwalają spływać informacjom z hali do systemu w czasie rzeczywistym. Wystarczy klik pracownika produkcji w nowoczesny dotykowy ekran!

Kontrola jakości

Streamsoft Prestiż pozwala prowadzić kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, dając Użytkownikom precyzyjną informację o przebiegu tego procesu. W systemie można utworzyć czytelną definicję karty kontroli jakości, która wskazuje jakie parametry oraz w jaki sposób będą sprawdzane. Można prowadzić kontrolę różnego rodzaju, dla dowolnego typu produkcji oraz na każdym jej etapie. ERP na bieżąco gromadzi dane z kontroli, czego efektem jest możliwość wglądu w kompletną historię kontroli jakości produktów oraz wsparcie dla analizy tracebility.

Integracja z CAD/CAM (SigmaNest/Lantek)

Zwiększone tempo pracy i minimalizacja pomyłek przy rozkroju = mniej stresu i więcej oszczędności. Sekret to dwukierunkowa wymiana danych na kluczowych poziomach (stany magazynowe, zapotrzebowanie na detale do nestingu, tworzenie zlecenia oraz jego rozliczenie po zakończonym procesie cięcia).

Walidacja danych przekazanych z CAD

Integracja z CAD (projektowanie 3D)

Zawsze aktualne dane konstrukcyjne w ERP to korzyści w postaci m.in. szybszego uruchomienia produkcji oraz skrócenia czasu realizacji projektu! Uwzględniamy znaczenie projektowania przestrzennego brył produktów w procesie wytwarzania. Oferujemy możliwość współpracy systemu Streamsoft Prestiż z szerokim katalogiem programów CAD do projektowania 3D.

Integracja z MES (Golem OEE)

Produkcja bez przestojów? Po to powstała integracja ERP-MES! Zwiększa bezpieczeństwo produkcji w kontekście bieżącej kontroli nad statusem maszyn i efektywnością ich wykorzystania, monitorując wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie w obrębie zleceń realizowanych w systemie ERP. Co istotne, integracja Streamsoft Prestiż-MES zachodzi bezpośrednio na panelu produkcyjnym.

Aplikacja Kierownika Produkcji

Aplikacja Kierownika Produkcji

Teraz kluczowe informacje z produkcji mogą być także dostępne, w ramach Aplikacji Kierownika Produkcji, wprost na Twoim smartfonie. To rozwiązanie jest wsparciem dla osób zarządzających zarówno od strony informacyjnej, jak i kontrolnej. Działa w ramach aplikacji Streamsoft Prestiż ERP mobile.

Zaufali nam

Sprawne rozliczenie i kontrola produkcji w branży metalowej.

Nadzorowanie przepływu zleceń w branży energoelektroniki przemysłowej.

Harmonogramowanie zleceń z uwzględnieniem kolorów w branży tekstylnej.

Gwarancja kontroli jakości wyrobów i terminowości zleceń w branży biomedycznej.

Sprawna kalkulacja kosztów i planowanie pracy na kalandrach w branży tworzyw sztucznych.

Optymalizacja produkcji z uwzględnieniem efektywności maszyn w branży metalowej.

Dedykowany mechanizm w ramach ERP do rozliczania zleceń na laser w branży metalowej.

Import plików projektowych do kartotek wyrobów w branży maszyn i urządzeń.

Konfiguracja produktu i zarządzanie odpadem w branży tworzyw sztucznych.

Automatyzacja procesu zamówień z informacją zwrotną do kontrahenta w branży odlewniczej.

Kontrola jakości łodzi prototypowych w branży jachtowej.

Filozofia lean manufacturing w produkcji metalowej.

Kontrola całości procesów w branży artykułów do utrzymania odzieży.

Obsługa wariantowości wyrobów i śledzenie postępu zleceń w branży szkolno-biurowej.

Katalog Zarządzanie Produkcją

    Pobierz katalog o skutecznym Zarządzaniu Produkcją!

    Wypełnij formularz, aby otrzymać materiał

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: