Moduł

Zarządzanie Produkcją

ikona ZP

Zarządzanie Produkcją

 • techniczne przygotowanie produkcji
 • planowanie zakupów materiałów
 • nadrzędne planowanie produkcji w metodologii APICS
 • harmonogramowanie szczegółowe
 • rozliczanie produkcji
 • zaawansowana obsługa zleceń produkcyjnych
 • obsługa procesu kooperacji
 • kontrola jakości
 • integracja z oprogramowaniem CAD/CAM, MES
Techniczne Przygotowanie Produkcji

Techniczne Przygotowanie Produkcji

W tym obszarze modułu określane są rodzaje operacji, które trzeba wykonać, by powstał dany produkt. Tworzone są opisy struktur dla produktów lub półproduktów oraz przechowywane i przetwarzane wszystkie dane związane z technologią produkcji.

ikona ZP TPP

Technologie produktów

Indywidualny dla przedsiębiorstwa wykaz wszystkich technologii stosowanych na produkcji, który pozwala znacząco przyśpieszyć proces generowania zleceń produkcyjnych.

ikona ZP TPP

Kreator technologii

Czyli efektywne i przystępne dla użytkownika budowanie i rejestrowanie technologii! Szerokie możliwości modyfikacji z uwzględnieniem wariantów i detali oraz możliwością szybkiego kopiowania gotowych technologii.

ikona ZP TPP

Import technologii

Import technologii na podstawie danych z programów CAD oraz rysunków technologicznych z automatyczną podmianą w przypadku wprowadzania zmian. Automatyczne uzupełnienie danych z paczek plików Excel w kartotekach systemu.

Planowanie zakupów materiałów

System wspiera dział zaopatrzenia w zakresie planowania zakupów materiałów pod produkcję. W module wyliczane są sugestie zakupowe z uwzględnieniem zapasów minimalnych, minima zakupowe oraz średnie czasy dostaw. Dostępna jest funkcjonalność agregacji wywołanych pozycji kartotek materiałów do zakupu, a dokumenty zamówień do dostawców są generowane automatycznie – na podstawie przygotowanych sugestii zakupowych.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie szczegółowe - wykres Gantta
ikona ZP harmonogramowanie

Harmonogram MPS/MRP (planowanie nadrzędne)

Oparty na 3 źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców oraz wewnętrznych. Jest źródłem dla określenia popytu na surowce oraz możliwości zasobów produkcyjnych. Planowanie znacząco ułatwia fakt, że w Streamsoft Prestiż harmonogram MPS/MRP posiada wspólny widok.

Przejrzysty rozkład operacji produkcyjnych w kontekście czasu i dostępności zasobów. Wyniki symulacji w postaci graficznej na wykresie. Możliwość modyfikacji Drag and Drop przez użytkownika. Mocne atuty w drodze do terminowej i rentownej produkcji!

Rozliczanie produkcji

Produkcja nie kończy się w momencie przekazania zlecenia do realizacji. Tworząc moduł, który ułatwia jej zarządzaniem, dużo uwagi poświęciliśmy raportowaniu i rozliczaniu. Kluczowe są funkcje ułatwiające i przyśpieszające zbieranie danych z hali produkcyjnej.

Streamsoft Prestiż - ekran główny
ikona ZP meldunki

Meldunki zwrotne

Informacje zwrotne z hali: jak przebiega realizacja danego zlecenia? jakie operacje zostały już wykonane? jakie zasoby pobrane, a jakie zużyte? jakie braki powstały? Meldunek to także wiedza o rzeczywistym koszcie i czasie realizacji zlecenia.

ikona ZP meldunki

Meldunki „start-stop”

Bieżące raportowanie przez pracowników produkcji rzeczywistego czasu realizacji zleceń oraz przyczyn przestojów zasobów produkcyjnych. Analiza tych danych to możliwość momentalnej reakcji na odchylenia i podstawowa korzyść z wykorzystania „start-stopów”.

ikona ZP meldunki

Panel meldunkowy

Jak uprościć i przyśpieszyć składanie meldunków? Jak zminimalizować pomyłki w tym zakresie? Korzystając z paneli touchscreen, które pozwalają spływać informacjom z hali do systemu w czasie rzeczywistym. Wystarczy klik pracownika produkcji w nowoczesny dotykowy ekran!

Integracja z CAD/CAM (SigmaNest/Lantek)

Zwiększone tempo pracy i minimalizacja pomyłek przy rozkroju = mniej stresu i więcej oszczędności. Sekret to dwukierunkowa wymiana danych na kluczowych poziomach (stany magazynowe, zapotrzebowanie na detale do nestingu, tworzenie zlecenia oraz jego rozliczenie po zakończonym procesie cięcia).

Integracja z CAD (projektowanie 3D)

Zawsze aktualne dane konstrukcyjne w ERP to korzyści w postaci m.in. szybszego uruchomienia produkcji oraz skrócenia czasu realizacji projektu! Uwzględniamy znaczenie projektowania przestrzennego brył produktów w procesie wytwarzania. Oferujemy możliwość współpracy systemu Streamsoft Prestiż z szerokim katalogiem programów CAD do projektowania 3D.

Integracja z MES (Golem OEE)

Produkcja bez przestojów? Po to powstała integracja ERP-MES! Zwiększa bezpieczeństwo produkcji w kontekście bieżącej kontroli nad statusem maszyn i efektywnością ich wykorzystania, monitorując wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie w obrębie zleceń realizowanych w systemie ERP. Co istotne, integracja Streamsoft Prestiż-MES zachodzi bezpośrednio na panelu produkcyjnym.

Aplikacja Kierownika Produkcji

Aplikacja Kierownika Produkcji

Teraz kluczowe informacje z produkcji mogą być także dostępne, w ramach Aplikacji Kierownika Produkcji, wprost na Twoim smartfonie. To rozwiązanie jest wsparciem dla osób zarządzających zarówno od strony informacyjnej, jak i kontrolnej. Działa w ramach aplikacji Streamsoft Prestiż ERP mobile.

Katalog Zarządzanie Produkcją

  Pobierz pełny opis modułu Zarządzanie Produkcją

  Wypełnij formularz, a otrzymasz katalog

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: