Zarządzanie Produkcją

  • techniczne przygotowanie produkcji
  • planowanie zakupów materiałów
  • nadrzędne planowanie produkcji w metodologii APICS
  • harmonogramowanie szczegółowe
  • rozliczanie produkcji
  • zaawansowana obsługa zleceń produkcyjnych
  • obsługa procesu kooperacji
  • kontrola jakości
  • integracja z oprogramowaniem CAD/CAM, MES

Techniczne Przygotowanie Produkcji

W tym obszarze modułu określane są rodzaje operacji, które trzeba wykonać, by powstał dany produkt. Tworzone są opisy struktur dla produktów lub półproduktów oraz przechowywane i przetwarzane wszystkie dane związane z technologią produkcji.

Technologie produktów

Indywidualny dla przedsiębiorstwa wykaz wszystkich technologii stosowanych na produkcji, który pozwala znacząco przyśpieszyć proces generowania zleceń produkcyjnych.

Kreator technologii

Czyli efektywne i przystępne dla użytkownika budowanie i rejestrowanie technologii! Szerokie możliwości modyfikacji z uwzględnieniem wariantów i detali oraz możliwością szybkiego kopiowania gotowych technologii.

Import technologii

Import technologii na podstawie danych z programów CAD oraz rysunków technologicznych z automatyczną podmianą w przypadku wprowadzania zmian. Automatyczne uzupełnienie danych z paczek plików Excel w kartotekach systemu.

Planowanie zakupów materiałów

System wspiera dział zaopatrzenia w zakresie planowania zakupów materiałów pod produkcję. W module wyliczane są sugestie zakupowe z uwzględnieniem zapasów minimalnych, minima zakupowe oraz średnie czasy dostaw. Dostępna jest funkcjonalność agregacji wywołanych pozycji kartotek materiałów do zakupu, a dokumenty zamówień do dostawców są generowane automatycznie – na podstawie przygotowanych sugestii zakupowych.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogram MPS/MRP (planowanie nadrzędne)

Oparty na 3 źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców oraz wewnętrznych. Jest źródłem dla określenia popytu na surowce oraz możliwości zasobów produkcyjnych. Planowanie znacząco ułatwia fakt, że w Streamsoft Prestiż harmonogram MPS/MRP posiada wspólny widok.

Harmonogramowanie szczegółowe (APS)

Przejrzysty rozkład operacji produkcyjnych w kontekście czasu i dostępności zasobów. Wyniki symulacji w postaci graficznej na wykresie. Możliwość modyfikacji Drag and Drop przez użytkownika. Mocne atuty w drodze do terminowej i rentownej produkcji!

Rozliczanie produkcji

Produkcja nie kończy się w momencie przekazania zlecenia do realizacji. Tworząc moduł, który ułatwia jej zarządzaniem, dużo uwagi poświęciliśmy raportowaniu i rozliczaniu. Kluczowe są funkcje ułatwiające i przyśpieszające zbieranie danych z hali produkcyjnej.

Pulpit kierownika w systemie Streamsoft Prestiż

Meldunki zwrotne

Informacje zwrotne z hali: jak przebiega realizacja danego zlecenia? jakie operacje zostały już wykonane? jakie zasoby pobrane, a jakie zużyte? jakie braki powstały? Meldunek to także wiedza o rzeczywistym koszcie i czasie realizacji zlecenia.

Meldunki „start-stop”

Bieżące raportowanie przez pracowników produkcji rzeczywistego czasu realizacji zleceń oraz przyczyn przestojów zasobów produkcyjnych. Analiza tych danych to możliwość momentalnej reakcji na odchylenia i podstawowa korzyść z wykorzystania „start-stopów”.

Panel meldunkowy

Jak uprościć i przyśpieszyć składanie meldunków? Jak zminimalizować pomyłki w tym zakresie? Korzystając z paneli touchscreen, które pozwalają spływać informacjom z hali do systemu w czasie rzeczywistym. Wystarczy klik pracownika produkcji w nowoczesny dotykowy ekran!

Integracja z CAD/CAM (SigmaNest/Lantek)

Zwiększone tempo pracy i minimalizacja pomyłek przy rozkroju = mniej stresu i więcej oszczędności. Sekret to dwukierunkowa wymiana danych na kluczowych poziomach (stany magazynowe, zapotrzebowanie na detale do nestingu, tworzenie zlecenia oraz jego rozliczenie po zakończonym procesie cięcia).

Integracja z MES (Golem OEE)

Produkcja bez przestojów? Po to powstała integracja ERP-MES! Zwiększa bezpieczeństwo produkcji w kontekście bieżącej kontroli nad statusem maszyn i efektywnością ich wykorzystania, monitorując wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie w obrębie zleceń realizowanych w systemie ERP.

Pobierz pełny opis modułu Zarządzanie Produkcją

Wypełnij formularz, a otrzymasz katalog

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu