Moduł DMS


Efektywne zarządzanie dokumentacją

Moduł DMS


Efektywne zarządzanie dokumentacją

DMS

Moduł DMS przeznaczony jest do zarządzania dokumentacją firmową. Pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie całej dokumentacji zewnętrznej, jaka znajduje się w systemie. Użytkownik ma szybki dostęp do dokumentów kartotek towarowych, kontrahentów, dokumentacji technicznej podpiętej pod dokumenty i technologie, dokumentacji dołączonej do zleceń reklamacyjnych i zleceń serwisowych.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

Moduł umożliwia określenie definiowanych atrybutów na dołączonym dokumencie. Dzięki temu można: określić sygnaturę dokumentu i wprowadzić dodatkowy opis, zdefiniować cechy dla dokumentu a także określić uprawnienia poszczególnych osób do danego dokumentu.

DMS pozwala na wprowadzenie pewnych wybranych dokumentów w tryb powiązany z akceptacjami, według ściśle określonej ścieżki. Na etapie definicji samej ścieżki, określane są osoby decyzyjne. Ten zasadniczy element modułu DMS można podzielić na dwa typu obiegu:

  • Obieg dokumentów wewnętrznych
  • Obieg dokumentów zewnętrznych

Akceptacja dokumentów

Pojawienie się dokumentów systemowych, pochodzących z obrotu handlowo-magazynowego czy też z rozrachunków. Proces polega na tym, że wystawione dokumenty, jeśli spełniają pewne określone kryteria, „wpadają” w ścieżkę akceptacyjną. Ścieżka ta może być wielostopniowa lub wymagać akceptacji tylko jednej osoby. Na każdym kroku możliwe jest wprowadzenia uwag akceptującego i zaakceptowanie etapu z jednoczesnym przekazaniem sprawy dalej lub cofnięcie sprawy w celu uzupełnienia informacji.

Obieg

Tzw. „Sekretariat”. Umożliwia rejestrację wszelkich dokumentów wchodzących do firmy. Jeśli sytuacja tego wymaga, dokumenty zewnętrzne mogą zostać zeskanowane i załączane bezpośrednio do zakładanej sprawy. W sprawach typu „Sekretariat” istnieje możliwość pojawienia się różnych predefiniowanych pól, które powinny zostać wypełnione w procesie rejestracji. Możliwe jest określenie wymagalności tych pól dla poszczególnych typów dokumentów. Na poszczególnych etapach akceptacji dokumentów istnieje możliwość określenia – czy dany etap umożliwia wystawienie dokumentu handlowego, finansowego, czy przelewu.

W przypadku procesu akceptacji obiegu dokumentów, zarejestrowane dokumenty wg wcześniej określonych paramentów wpadają w ścieżkę akceptacyjną. Na poszczególnych etapach dokument może zostać zaakceptowany i przekazany dalej w ścieżce akceptacji lub zwrócony do „nadawcy” w celu uzupełnienia informacji. Każde przekazanie skutkuje pojawieniem się w systemie Alertu dla osoby lub grupy osób na poszczególnym etapie. Alert może pojawić siew systemie, jako e-mail lub w formie SMS’a.

Szablon dokumentów firmowych

Funkcjonalność pozwalająca skatalogować dokumenty firmowe. Wszystkie dokumenty można podzielić wg typów, w ramach których określone zostaną ich szablony, np. wzór oferty, wzór protokołu z prac. Do każdego szablonu można określić uprawnienia poszczególnych osób – użytkownik może wówczas uniknąć sytuacji nieautoryzowanej zmiany w szablonie. Aby już ułatwić pracę z nowymi dokumentami umożliwiono tworzenie nowych dokumentów na podstawie istniejących szablonów.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |