Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki usprawnia rozliczenia z kontrahentami i pracownikami firmy. Jest integralną i bardzo ważną częścią innych modułów systemu: Finansowo-Księgowego oraz Handlowo-Magazynowego. W module możliwe jest śledzenie wszystkich operacji finansowych związanych z kontrahentami firmy, prowadzenie wielu kas i banków, pełne  kontrolowanie należności i zobowiązań oraz wsparcie procesu windykacji.

Interfejs systemu

Funkcjonalności:

 • Kontrola zobowiązań i należności w wielu walutach
 • Naliczanie not odsetkowych
 • Drukowanie wezwań do zapłaty
 • Elektroniczny import wyciągów bankowych
 • Obsługa kas, banków, terminali i automatyczne drukowanie raportów
 • Rozliczanie dowolnej należności za pomocą karty płatniczej lub przeniesienia rozrachunków
 • Zarządzanie wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi
 • Rozliczanie pracownika z zaliczki i delegacji
 • Wykonywanie kompensat
 • Dostarczanie informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności oraz położeniu finansowym przedsiębiorstwa, poprzez rozbudowane zestawienia
 • Generowanie odpowiednich typów przelewów (Rozliczenia, Kontrahent, ZUS, Urząd Skarbowy, Pracownik, inne), oraz eksportowanie ich do systemów bankowych
 • Obsługa dyspozycji (włączenie tej opcji umożliwia np. wystawienie dyspozycji na przelewy na nierozliczone dokumenty)
 • Obsługa środków pieniężnych w drodze (pozwala na ewidencjonowanie środków pieniężnych przekazywanych między bankami/kasami)

Aplikacja Windykator

W ramach modułu Rozrachunki funkcjonuje aplikacja Windykator, która pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail w dwóch trybach:

 • Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności
 • Wezwanie do zapłaty za płatności przeterminowane

Funkcjonalności aplikacji Windykator:

 • Automatyczne wysyłanie powiadomień wg określonego harmonogramu (dzień oraz godzina wysyłki) bez konieczności udziału operatora
 • Definiowanie salda należności klienta, do którego generowane są wiadomości
 • Możliwość definiowania ile dni przed terminem płatności wysłać przypomnienie na wskazany adres e-mail
 • Określenie, co ile dni mają być wysyłane wezwania do zapłaty oraz po ilu dniach od przekroczenia terminu płatności mają one być generowane
 • Możliwość zdefiniowania własnych szablonów HTML oraz tematów dla obu typu wiadomości
 • Automatyczne tworzenie w module CRM kontaktu windykacyjnego dla danego klienta, co umożliwia szybki wgląd do historii wysyłanych powiadomień
 • Automatyczna wysyłka raportu z podsumowaniem ilości przypomnień i wezwań, które otrzymał klient, a także raportu z informacją o mailach, których nie udało się wysłać
 • Aplikacja Windykator może być uruchamiana ręcznie i automatycznie
 • Użytkownik może wskazać godzinę wysyłki w danym dniu
 • Użytkownik może wskazać, czy w danym dniu wysyłka ma zostać wykonana

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |