Streamsoft Prestiż

Rozrachunki

Kontrola należności i zobowiązań

Regulowanie należnych płatności i egzekwowanie środków od kontrahentów? Tak! Obsługa tych procesów z naszym narzędziem jest intuicyjna jak nigdy dotąd.

Jak to możliwe?

Podstawą pracy z modułem jest możliwość szybkiego zdefiniowania najważniejszych parametrów związanych z płatnościami i ich rozliczeniami oraz szerokie opcje procesowania w tym obszarze.

Kontrola należności i zobowiązań
ikona Rozrachunki Kontrola należności

Bieżąca informacja

Moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż to przede wszystkim gwarancja pełnej informacji o bieżącym stanie należności oraz zobowiązań firmy. Na dowolny dzień, w każdej chwili, na kliknięcie.

ikona Rozrachunki Kontrola należności

Strategie rozliczeń

Informacje to jedno, trzeba jeszcze wszystko… rozliczyć. Pomogą odpowiednie strategie! Automatyczne powiązanie rozrachunków z odpowiednim zamówieniem przekłada się bezpośrednio na zwiększenie tempa i dokładności codziennej pracy.

Co poza tym?

ikona Rozrachunki Kontrola należności

Powiązanie wpłat i faktur z zamówieniami

ikona Rozrachunki Kontrola należności

Częściowe rozliczanie faktur

ikona Rozrachunki Kontrola należności

Potwierdzanie sald należności

Płatności i windykacja

Płatności i windykacja

W tym newralgicznym obszarze odnajdujemy się jak… ryba w wodzie. Korzystając z naszego rozwiązania, raz na zawsze zapomnisz o niepewności w zakresie kontroli nad formami i czasem płatności oraz egzekwowaniem zaległych zobowiązań!

ikona Rozrachunki Płatności

Sposoby płatności

Gotówka, czek, przelew, karta płatnicza? A może jeszcze inna metoda? W module Rozrachunki zdefiniujesz je wszystkie! Dzięki temu za każdym razem w prosty sposób wprowadzisz dane do odpowiedniego rejestru.

ikona Rozrachunki Płatności

Pośrednicy płatności

Obsługa płatności realizowanej przez firmę kurierską, Pay-u, Pay-Pal czy Przelewy24? Przeniesienie płatności za transakcję z kontrahenta na pośrednika finansowego nastąpi automatycznie i bez żadnego problemu!

ikona Rozrachunki Płatności

Faktoring

To samo dotyczy faktoringu oferowanego przez instytucje finansowe. Obsługa szybkiego finansowania krótkoterminowych należności w relacjach handlowych nie jest dla nas problemem, bo doskonalone rozumiemy, że bywa bardzo pomocna!

ikona Rozrachunki Płatności

Obsługa windykacji

Tworzenie i wysyłka wezwań do zapłaty – tak! Odsetki za zaległości z określeniem sposobu ich naliczania – mamy to! Zautomatyzowana obsługa procesów związanych z windykacją pomoże Ci utrzymać finansową płynność. Skoordynowaną kontrolę stanu należności w systemie wspomaga dodatkowo aplikacja rozszerzająca – Windykator, która stanowi część modułu Rozrachunki.

Bank

Sprawna obsługa kont i obrotu bezgotówkowego ma istotne znaczenie dla terminowości Twoich zleceń. Zapewniamy pomoc także w tym zakresie.

 • Przelewy elektroniczne
 • Rachunki walutowe
 • Automatycznie naliczanie różnic kursowych
 • Powiązanie przelewu z rozliczeniem
 • Eksport przelewów do banków
 • Import wyciągów bankowych
Bank

Kasy i terminale płatnicze

Moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż to możliwość prowadzenia dokumentów kasowych i terminali płatniczych, również w walucie obcej, z automatycznym uwzględnieniem różnic kursowych, również w metodzie FIFO (ang. First In, First Out).

Raporty i analizy

Raporty i analizy

Uff… dokumenty już rozliczone, ale to nie koniec. Teraz na scenę wkracza tworzenie analiz i rzetelne raportowanie. Także tu zapewniamy szerokie spektrum działania.

Wiemy, że ważne są m.in. możliwość tworzenia zobowiązań i należności na dowolny dzień oraz prowadzenie rozliczeń: kredytów i pożyczek, z kontrahentami, wewnątrzzakładowych, publicznych czy z pracownikami.

Moduł ułatwia też tworzenie wielu różnorodnych zestawień, w tym m.in.:

 • różnic kursowych
 • sald kas i banków/dzień
 • płatności przeterminowanych
 • dokumentów rozliczonych
 • przekroczeń terminów płatności
 • prognozowanie dat płatności dla dokumentów nierozliczonych

 

Panel Managera

Jako manager lub właściciel chcesz być na bieżąco z kluczowymi wskaźnikami dotyczącymi transakcji handlowych – rozumiemy to! Stworzyliśmy Panel Managera, który umożliwia śledzenie wartości sprzedaży i stanu rozrachunków na ekranie smartfona. Jest on częścią aplikacji  Streamsoft Prestiż ERP mobile.

Panel Managera online
Katalog Rozrachunki

  Pobierz pełny opis modułu Rozrachunki

  Wypełnij formularz, a otrzymasz katalog

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: