Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Logistyka

Moduł Logistyka przeznaczony jest dla firm produkcyjnych oraz handlowych, dla których sprawne zarządzanie logistyką magazynową jest elementem kluczowym.

Wspiera procesy związane z:

 • Obsługą magazynu z podziałem na miejsca składowania i bez miejsc składowania
 • Podziałem magazynu na logiczne obszary, sektory, strefy, klasy
 • Generowaniem dyspozycji logistycznych (zadań) umożliwiających rozdzielenie prac na poszczególnych magazynierów
 • Obsługą jednostek logistycznych
 • Szczegółowym planowaniem ruchów na magazynach
 • Wsparciem procesów wykonywanych w magazynach wysokiego składowania

Poza rozwiniętymi możliwościami w zakresie obsługi magazynu, istotnym elementem modułu jest kontrola numerów dostaw zarówno na przyjęciu, jak i wydaniu oraz obsługa blokad dla poszczególnych produktów i całych stref.

Dzięki temu możliwa jest np. kontrola jakości partii już po przyjęciu na magazyn i zablokowanie jej do czasu zakończenia prób jakościowych.

Interfejs systemu

Strefy magazynowe

Moduł Logistyka umożliwia podział magazynów na strefy magazynowe, które obejmują wirtualną przestrzeń magazynową spełniającą funkcję logistyczną przyjęć, wydań, zmiany miejsca. Podział stref magazynowych:

 • Strefa przyjęć zewnętrznych (PZ)
 • Strefa przyjęć wewnętrznych (PW)
 • Strefa wydań zewnętrznych (WZ)
 • Strefa wydań wewnętrznych (WW)
 • Strefa zmiany miejsca składowania – źródło
 • Strefa zmiany miejsca składowania – cel

Aplikacja Magazyn Mobilny

Aplikacja powstała w celu usprawnienia działań magazynowych. Uruchamiana jest ona na urządzeniu przenośnym połączonym z siecią WiFi. Przyspiesza wymianę informacji pomiędzy magazynierami a osobami zarządzającymi, które planują czas pracy i zakres dyspozycji.

Obszary funkcjonalne modułu

Przygotowanie i realizacja dyspozycji

Moduł Logistyka pozwala na weryfikację poprawności wydawanych produktów poprzez konieczność potwierdzenia kodem kreskowym. Zmniejsza to ryzyko błędów.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji Magazyn Mobilny, rozszerzającej funkcjonalności modułu, użytkownicy zyskują z kolei możliwość obsługi miejsc składowania z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. Pomaga to zoptymalizować ścieżkę kompletacji na magazynie.

Dokument dyspozycji może zostać stworzony ręcznie przez użytkownika lub wygenerowany automatycznie na podstawie dokumentu źródłowego, np.:

 • zamówienia wewnętrznego
 • zapotrzebowania wewnętrznego
 • zamówienia od odbiorców
 • zamówienia do dostawców
 • dokumentu przyjęcia
 • dokumentu wydania

W podstawowym procesie realizacja dyspozycji logistycznych powoduje wystawienie odpowiednich dokumentów magazynowych (np. realizacja dyspozycji magazynowej przyjęcia zewnętrznego spowoduje wystawienie dokumentu magazynowego Przyjęcia Zewnętrznego [PZ]).

W przypadku realizacji dyspozycji wydania zewnętrznego na podstawie zamówienia od odbiorcy i zgłoszeniu przez system braku wymaganej ilości towaru na magazynie (zgłoszenie niezgodności), zostaje wystawiony dokument wydania (WZ) na ilość zgodną z wydaniem magazynowym, a nie zamówieniem.

O niezgodnościach zostają automatycznie poinformowane osoby odpowiedzialne (poprzez system alertów), a same niezgodności zostają zapisane w systemie celem weryfikacji.

Weryfikacja wydań i przyjęć

To proces odwrotny do procesu podstawowego. Proces podstawowy zachodzi wg schematu:
O procesie odwrotnym mówimy, kiedy dyspozycja (zadanie) dla magazyniera jest
generowana na podstawie wystawionego dokumentu magazynowego. Proces weryfikacji wydań najczęściej dotyczy sprzedaży dla detalistów i przebiega następująco:

Moduł Logistyka Streamsoft Prestiż umożliwia również weryfikację przyjęć. W tym przypadku operator magazynu potwierdza na urządzeniu przyjęte ilości i określa miejsca składowania na magazynie.

W przypadku kiedy kartoteka obsługuje numery partii, w obiegu wydania może być utworzony automatycznie plan wydań wg numerów dostaw. Warunkiem poprawnego przygotowania dyspozycji jest podanie właściwego numeru partii określonego w planie.

Jednostki logistyczne

Moduł pozwala także na obsługę jednostek logistycznych. Podlegają one pełnej obsłudze w zakresie przyjęć, wydań czy zmiany miejsca składowania, a także kompletacji i dekompletacji.

Wybierając na urządzeniu unikatowy kod jednostki logistycznej, dostajemy informację o jej zawartości i lokalizacji. W procesie wydania wybór jednostki powoduje rozchód z magazynu wszystkich produktów wchodzących w jej skład.

Statystyki

Dzięki informacjom zgromadzonym w systemie na temat zrealizowanych dokumentów (ich pozycji, ilości wagi itp.), możliwe jest uzyskanie statystyk m.in. pracy operatorów.
Da się określić ilość wydań, przyjęć czy przesunięć między miejscami składowania, która została wykonana oraz uzyskać informacje o ilości:

 • obsłużonych przez danego operatora dokumentów
 • pozycji jaka została przyjęta/wydana
 • pozycji dla operatora

Dostępna jest także informacja o tonażu obsłużonym na magazynie.

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu