Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Wiele jest dróg prowadzących do osiągnięcia tego samego celu. Celem o którym dziś napiszę jest migracja warstwy klienckiej systemu ERP do przestrzeni przeglądarki WWW na przykładzie Streamsoft Verto. Historycznie, aby zrealizować ten cel, wybraliśmy dwie równoległe drogi. Dwie dlatego, że każda z nich co prawda realizuje ten sam tytularny cel, ale adresuje inny zestaw potrzeb. Nie bez znaczenia jest też fakt, że przy podejściu iteracyjnym, taki sposób realizacji wydawał się efektywniejszy. Finalnie platforma Streamsoft Next dostarcza bogatego zestawu narzędzi do tworzenia/komponowania aplikacji klienckich w przestrzeni przeglądarki, w postaci:

Next WWW jest to narzędzie klasy RAD (LowCode. NoCode) do tworzenia dedykowanych portali www w układzie B2O (dla operatorów systemu) oraz B2B (dla operatorów od partnerów biznesowych). Narzędzie pozwala komponować wybrane elementy UI systemu i publikować je jako elementy składowe aplikacji/portalu www bez potrzeby pisania kodu lub z minimalną ilością kodu skryptowego. Narzędzie obsługuje zarówno standardowe elementy systemu (opcje, widoki i akcje) jak i te definiowane przy pomocy narzędzi HCP i HCV (RAD’owe, interaktywne edytory widoków HTML).

panel logowania screenshot

Przeglądarka Next jest to nowa wersja głównego klienta systemu (dostępna od wersji 193) bazująca na silniku Chromium pełniąca funkcje specjalizowanej przeglądarki www. Przeglądarka Next jest aplikacją typu desktop, która komunikuje się z serwerową częścią systemu za pomocą protokołu HTTP/S, wyświetla dowolne treści zbudowane przy pomocy klasycznego stosu www (HTML, CSS, JavaScript) oraz posiada rozszerzenia do wysyłania specjalizowanych dla systemów ERP (np. Streamsoft Verto) komend i zapytań (request) oraz prezentacji wyników, danych i odpowiedzi (response). Główne funkcje przeglądarki Next to:

 • praca z wykorzystaniem zakładek,
 • eliminacja konieczności pracy w oknach modalnych,
 • webowy pulpit startowy stanowiący centralny punkt pracy z systemem,
 • mechanizm „InteliSearch”, zapewniający szybkie i łatwe wyszukiwanie wszystkich elementów systemu (akcje, opcje) łącznie z danymi (indeksy pełnotekstowe, zamówienia, faktury, kontrahenci, … )) oraz wyszukiwania i konwersowania z obszarami poza systemowymi (zintegrowane i niezintegrowane systemy zewnętrzne) np. integracja z sztuczną inteligencją ChatGPT od OpenAI,
 • mechanizm „Ostatnie” dający łatwy dostęp do ostatnio wykonywanych czynności (akcje w systemie), odwiedzanych miejsc (opcje w systemie) oraz danych (konkretne obiekty),
 • mechanizm „Ulubione” dający możliwość na budowanie własnego zestawu używanych do codziennej pracy elementów systemu,
 • mechanizm „Odnośniki” pozwalający na zapamiętywania odnośników do konkretnych obiektów systemowych w celu ich późniejszego użycia,
 • zestaw pulpitów dedykowanych do określonych zastosowań,
 • pulpity startowe, mogące pełnić funkcję pierwszego powitalnego pulpitu dla operatora,
 • pulpity decyzyjne, mogące wspomagać podejmowanie decyzji na podstawie analizy prezentowanych danych,
 • pulpity sterujące pozwalające monitorowanie i sterowanie procesami zachodzącymi w systemie,
 • pulpity statusu pozwalające na prezentację syntetycznych informacji w kontekście konkretnego obiektu systemu (zamówienie, kontrahent, produkt, …),
 • możliwość efektywnego wykorzystania wielu monitorów,
 • możliwość przeglądania dowolnych stron www, także tych spoza systemu ERP,
 • elastyczne przejście z podglądu danych (Pokaż F2) do modyfikacji (Popraw F5) i usuwania (Usuń F8),
 • osadzanie widoków HTM w dowolnych oknach opcji,
 • integracja procesów BPM2 z widokami bazującymi na HTML,
 • integracja z Komunikatorem Biznesowym Verto (przesyłanie linków z automatycznym otwieraniem)
streamsoft verto pulpit screenshot

Zachęcam do zweryfikowania powyższych funkcjonalności, mam nadzieję, że przypadną do gustu i pozwolą uzyskać doskonałe odczucia z obcowania z systemem.