Krajowy system e-Faktur (KSeF)

Nowe zasady fakturowania

Krajowy system e-Faktur (KSeF), zwany inaczej Centralnym Rejestrem Faktur CRF lub Centralną Bazą Faktur, to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), służący m.in. do:

 • wystawiania,
 • otrzymywania,
 • przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
 • dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikacyjnym przydzielonym w KSeF,
 • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

Jak działa KSeF, od kiedy i dla kogo jest obowiązkowy, po co powstał?

KSeF - e-faktury ustrukturyzowane

E-faktury ustrukturyzowane, do których obsługi służy nowy system, to trzeci dopuszczony do obrotu rodzaj dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji (obok faktur papierowych i występujących obecnie e-faktur).

Ten typ faktury ma format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) oraz FA(2), której wzory zostały opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. FA(2) został udostępniony od 1 lipca 2023r. i do końca sierpnia będą w środowisku testowym dostępne równocześnie te dwie wersje.

Celem udostępnienia zaktualizowanej wersji API KSeF środowiska testowego jest przetestowanie nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania do fakturowania.

Od września 2023r. struktura FA(1) zostanie całkowicie zastąpiona przez FA(2).

KSeF - czy i dla kogo jest obowiązkowy?

Korzystanie z KSeF w Polsce obecnie jest dobrowolne od 1 stycznia 2022 r..

Obowiązek wystawiania e-faktury w KSeF będzie miał:

 • każdy podatnik mający siedzibę na terytorium Polski,
 • każdy podatnik mający stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski(tzw. fixed establishment), o ile bierze ono udział w transakcji.

Powyższy obowiązek nie obejmie:

 • podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby na terytorium Polski,
 • podmiotów zagranicznych nieposiadających stałego miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski,
 • wyłącznie zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce,
 • przedsiębiorców korzystających z procedur szczególnych(np. IOSS dla dostawców z krajów trzecich)

KSeF - najważniejsze terminy

Cztery najważniejsze daty związane z wprowadzeniem i obowiązywaniem KSeF w Polsce:

 • październik – grudzień 2021 – prowadzony był pilotaż z udziałem podatników z wykorzystaniem środowiska testowego KSeF
 • 1 stycznia 2022 – KSeF został wprowadzony do użytku jako rozwiązanie dobrowolne
 • 1 lipca 2024 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla czynnych podatników VAT
 • 1 stycznia 2025 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla pozostałej grupy przedsiębiorców.
ksef schemat

KSeF - cel wprowadzenia

Zgodnie z tym co podaje Ministerstwo Finansów wdrażając KSeF, celem Krajowego Systemu e-Faktur jest uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Jednocześnie rozwiązanie to ma przeciwdziałać praktykom nieuczciwych podatników.

KSeF - w systemach i programach Streamsoft

W tej chwili dla KSeF trwa okres przejściowy. Na bieżąco śledzimy poczynania związane z jego planowanym wdrożeniem i pracujemy nad kompletnym dostosowaniem systemów oraz programów Streamsoft do planowanych zmian. Zapewniamy gotowość wymogu KSeF w systemie z odpowiednim wyprzedzeniem.