Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Kadry i Płace

Kadry i Płace to moduły składowe produktu Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, który jest częścią systemu Streamsoft Verto. Moduły te spełniają wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Moduł w pełni współpracuje z programem Płatnik, udostępnianym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno-rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych wszystkich typów.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Dane kadrowe i płacowe
  Moduł umożliwia pełną obsługę ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączoną z kilkudziesięcioma standardowymi wydrukami umów i innych formularzy oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Ponadto, zapewnia prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania wszystkich podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi: dane osobowe, dane kontaktowe, dokumenty tożsamości, historia wykształcenia, historia zatrudnienia, konta bankowe, kursy, rodzina, świadectwa pracy,  małżonek, dzieci, uprawnienia, załączniki, zdjęcia, dane o zatrudnieniu, dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze. Istnieje również możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech definiowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika. Dla informacji zmiennych w czasie takich jak np. nazwisko czy adres przechowywana jest chronologiczna historia zmian.
 • Ewidencja historii pracy
  Moduł zapewnia ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).
 • Rejestracja obecności w pracy
  W module możliwa jest rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat. Ponadto, w module można tworzyć zmianowe kalendarze czasu pracy.
 • Umowy
  W module możliwa jest kompleksowa obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, obsługa rad nadzorczych – łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków.
 • Wzorce czasu pracy
  W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.
 • Listy płac
  Moduł posiada wbudowany system algorytmów i wzorów, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.
 • Przelewy pracownicze
  Moduł przygotowuje dyspozycje przelewów bankowych pracowniczych i komorniczych, które mogą zostać wydrukowane lub wyeksportowane w postaci elektronicznej.
 • Spójność i ochrona danych
  Mechanizm zamykania policzonych list płac zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w systemie z wydrukowanymi listami płac.
 • Składniki wynagrodzeń
  Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.
 • Algorytmy liczenia płac
  Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd. Wszystkie standardowe składniki płacowe posiadają wbudowany sposób ich wyliczenia (łącznie z zasiłkami chorobowymi, urlopami, funduszami ZUS, podatkami, itd.), zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Przypomnienia
  Moduł posiada wbudowany mechanizm przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.
 • Zbiorówka płacowa
  Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.
 • Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
  Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3, 4 m-cy). Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie.
 • Księgowanie, dekretacja
  Moduł  posiada wbudowane mechanizmy współpracy z modułem księgowym, co pozwala na automatyczne tworzenie dokumentów księgowych, dekretów i poleceń księgowań w dowolnej strukturze i formie.
 • Import danych
  Moduł posiada wiele mechanizmów importu danych z wartościami głównych składników włącznie, pozwala to na zaimportowanie danych z poprzedniego systemu i eliminuje  konieczność ręcznego ich wprowadzania.
 • Biblioteka wzorców algorytmów
  Moduł posiada bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu