Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Kontakty z  klientami (CRM)

Moduł Kontakty z klientami (CRM, ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientami), to aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz usprawniająca planowanie i organizację pracy wewnątrz firmy. Stanowi dobre rozwiązanie dla takich działów jak: marketing, telemarketing, dział handlowy. Moduł CRM zapewnia zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych i prowadzonej działalności.

Moduł Kontakty z klientami posiada wbudowanego klienta poczty, dzięki czemu na podstawie otrzymanych e-maili, można generować w systemie sprawy i zadania do wykonania indywidualnie lub w zespole.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Ewidencję kontrahentów
 • Ewidencję osób kontaktowych
 • Ewidencję absencji osób kontaktowych
 • Rozszerzoną ewidencję danych kontaktowych operatorów
 • Ewidencję czasu pracy i czasu przerw dla operatorów
 • Tworzenie wzorców pracy operatorów
 • Tworzenie kalendarza zadań dla operatora systemu
 • Definiowanie kalendarza zadań dla grupy operatorów systemu
 • Tworzenie kalendarza zadań dla zasobów
 • Definiowanie zbioru typów aktywności CRM
 • Ewidencję kontaktów handlowych i innych aktywności CRM
 • Zarządzanie użytkowaniem współdzielonych zasobów firmy
 • Planowanie i realizacja zadań i wykorzystania zasobów
 • Przekazywanie zadań
 • Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów we wspólnym repozytorium
 • Nadawanie uprawnień na poziomie poszczególnych aktywności
 • Definiowanie indywidualnych atrybutów dodatkowych dla aktywności wg typu
 • Śledzenie postępu wykonywania aktywności z możliwością określenia terminu ostatecznego
 • Tworzenie hierarchii aktywności (podrzędnych i nadrzędnych)

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu