Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Środki Trwałe

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych środków trwałych.

Moduł Środki Trwałe to oprogramowanie dostępne z poziomu mobilnych kolektorów danych, umożliwiające przeprowadzenie inwentaryzacji, poprzez odczytanie kodu kreskowego środków trwałych oznakowanych etykietami z kodami kreskowymi. Spis z natury może być wykonywany dla wybranego pola spisowego, jednostki organizacyjnej lub osób odpowiedzialnych.

Rozliczenie inwentaryzacji odbywa się poprzez porównanie spisanych na kolektorze składników majątku, z wygenerowanymi w systemie centralnym, arkuszami spisowymi. Wynikiem porównania są zestawienia nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Dostęp do słownika klasyfikacji środków trwałych z możliwością edycji
 • Ewidencja środków trwałych:
  • określenie sposobu podatkowej i bilansowej amortyzacji środków trwałych
  • źródło pozyskania, tytuł własności, miejsce użytkowania
  • historyczne zestawienie dokumentów dotyczących danego środka trwałego
  • automatyczna amortyzacja środków trwałych w okresach rozliczeniowych
  • definiowanie zestawów
  • definiowanie podziałów kosztów (np. według MPK)
  • wydruk tabeli amortyzacji i planu amortyzacji
 • Obsługa dokumentów:
  • amortyzacji
  • przyjęcia środka trwałego
  • zmiany miejsca użytkowania środka trwałego
  • zmiana danych środka trwałego
  • ulepszenie środka trwałego
  • częściowej likwidacji środka trwałego
  • likwidacji środka trwałego
  • bilansu otwarcia środka trwałego

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu