Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki zapewnia obsługę rozrachunków, dostęp do informacji o stanie zobowiązań i należności na dowolny dzień, tworzenie zestawienia dokumentów rozliczonych, analizę tych danych oraz wykonywanie czynności związanych z windykacją. Ponadto, umożliwia obsługę dokumentów kasowych, wyciągów bankowych oraz raportów terminalowych wraz z możliwością wystawienia ich do konkretnego rozliczenia. Kasy, terminale i rachunki bankowe mogą być prowadzone zarówno w PLN jak i walutach obcych, wraz z obsługą FIFO.

Moduł umożliwia eksport przelewów bankowych w celu emisji z systemu bankowego oraz import wyciągów bankowych. Strategie rozliczeń umożliwiają automatyczne powiązanie wpłat z zamówieniami lub rozrachunkami w systemie.

W systemie, w sposób automatyczny zachodzi przeniesienie płatności za transakcję obsługiwaną przez pośrednika płatności (kuriera, pośrednika finansowego) z kontrahenta, na rozliczenia z pośrednikiem finansowym. Moduł umożliwia import wyciągów transakcji obsłużonych przez pośrednika płatności i zastosowanie strategii, która automatycznie powiąże transakcje płatności z zamówieniami i rozrachunkami.

Moduł zapewnia również obsługę faktoringu instytucji finansowych – udostępnia szybkie finansowanie krótkoterminowych należności powstałych w relacjach handlowych. Na fakturach klientów objętych umową faktoringową umieszczane są odpowiednie dane do płatności. Moduł umożliwia eksport paczki faktur w celu doręczenia do faktora i zaksięgowanie tej operacji. System usprawnia proces kontroli i rozliczania faktoringu należności.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Obsługa należności i zobowiązań:
  • wezwania do zapłaty
  • naliczanie odsetek
  • definiowanie sposobu naliczania odsetek
  • potwierdzanie sald
  • częściowe rozliczanie faktur
  • parowanie faktur z rozliczeniem
  • definiowanie sposobów płatności
 • Obsługa przelewów bankowych:
  • obsługa przelewów elektronicznych
  • powiązanie przelewu z rozliczeniem
  • import wyciągów bankowych
 • Obsługa kas, kont bankowych i terminali płatniczych:
  • definicja kas, kont bankowych i terminali płatniczych
  • raporty kasowe, terminalowe i wyciągi bakowe
  • obsługa dokumentów
  • powiązanie dokumentów z rozliczeniami
  • automatyczne naliczanie różnic kursowych dla spłat
  • prowadzenie kas, terminali i rachunków bankowych w walucie obcej
  • automatyczne naliczanie różnic kursowych dla stanów kas i rachunków bankowych
 • Potwierdzenia sald
 • Definiowanie dekretacji dokumentów
 • Tworzenie kompensat, not odsetkowych, zmian rozrachunków
 • Rozliczanie zaliczek i delegacji
 • Tworzenie raportów i analiz:
  • zobowiązania i należności na dowolny dzień
  • rozliczenia z kontrahentami
  • rozliczenia wewnątrzzakładowe
  • rozliczenia publiczne
  • rozliczenia z pracownikami
  • rozliczenia z właścicielami
  • rozliczenia kredytów i pożyczek
  • płatności przeterminowane
  • zestawienie dokumentów rozliczonych
  • przekroczenie terminów płatności dokumentów rozliczonych
  • przekroczenie terminów płatności dokumentów nierozliczonych
  • prognozowanie terminów płatności dokumentów nierozliczonych
  • zestawienie różnic kursowych
  • zestawienie sald kas i banków na dzień

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu