Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Workflow

Moduł Workflow w systemie Streamsoft umożliwia zdefiniowanie procesów, podzielenie ich na etapy realizacji, określenie jakie zadania będą wykonywane w ramach danego procesu oraz wskazanie zasobów, które będą niezbędne do ich prawidłowego przebiegu. W module Workflow użytkownik może określić role jakie pełnią poszczególni pracownicy lub grupy w przekazywaniu dokumentów i informacji, wskazać stany pośrednie dokumentów i etapy realizacji zadań. Verto Workflow przyśpiesza i usprawnia pracę związaną z wymianą dokumentów i informacji w całej firmie i pomiędzy jej oddziałami.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Zdefiniowanie procesów przepływu pracy
 • Wykonywanie w/w procesów przy pomocy komponentów systemu
 • Graficzne edytowanie procesów w notacji BPMN
 • Monitorowanie i śledzenie procesów
 • Równoważenie obciążenia procesami dla wybranych grup operatorów
 • Ocenę kosztów i czasu potrzebnego na wykonywanie procesów
 • Wskazywanie procesów przekraczających założone ramy czasowe
 • Automatyczne uruchamianie procesów na skutek powstania zdarzeń biznesowych lub czasowych
 • Zaprogramowanie systemu w celu poszukiwania zdefiniowanych wcześniej zdarzeń, dzięki czemu może organizować codzienne zadania pracowników
 • Analizowanie wydajności pracy i obciążenia operatorów
 • Prowadzenie, udostępnianie i  wyszukiwanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Monitorowanie i raportowanie przebiegu zadań w ramach procesu
 • Tworzenie historii realizacji procesów i obiegu dokumentów
 • Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację zadań
 • Tworzenie harmonogramu obiegu dokumentów
 • Ustalenie kolejności realizacji procesów i zadań
 • Określenie dowolnych parametrów i ograniczeń dla procesów

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij formularz!

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu