Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Raporty i Analizy

Moduł „Raporty i Analizy” umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych zestawień, analiz, formularzy dokumentów i etykiet, w oparciu o dane zgromadzone w systemie w systemie ERP Streamsoft Verto.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

Projektowanie zestawień, raportów i analiz

Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Rozbudowany system analizy pozwala na szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych. Utworzone wzorce formularzy i zestawień można zapisać na dysku w celu ich późniejszego wykorzystywania, modyfikacji czy kopiowania do nowych wzorców. Użytkownik modułu może decydować praktycznie o każdej wizualnej części zestawienia, począwszy od obiektów graficznych, pól typu memo (notatek zajmujących nawet kilka stron druku), czy wartości sumujących i wyliczających poszczególne grupy danych.

Wydajne źródła danych

Głównym i domyślnym źródłem danych dla modułu jest relacyjna baza danych z interfejsem SQL. Tworząc raporty i analizy konsultanci mają dostęp do wszystkich schematów i widoków z wszystkich produktów składających się na System VERTO. Dzięki elastyczności i wydajności języka SQL, a także dzięki możliwości łączenia raportów w hierarchię pod-raportów, możliwości analizy danych i prezentacji wyników są praktycznie nieograniczone.

Standardy i integracja

Raporty mogą być tworzone w dowolnym narzędziu zgodnym ze standardem „Jasper Reports”, a następnie zintegrowane z Streamsoft VERTO, stając się funkcjonalnie częścią systemu. Wykorzystanie mechanizmów „Jasper Reports” pozwala na czerpanie z korzyści płynących z używania przemysłowych standardów w dziedzinie tworzenia raportów i analiz danych, a doskonała integracja z systemem pozwala na wygodne i ergonomiczne korzystanie z ich funkcjonalności.

Wysokowydajne analizy wbudowane

Moduł udostępnia także możliwość definiowania analiz opartych o procedury wbudowane, najszybsza metodę analizy dostępną w relacyjnych bazach danych. Wyniki takich analiz mogą być przeglądane, publikowane a także mogą być bazą dla raportów i formularzy.

Zalety modułu „Raporty i Analizy”

  • Posiada intuicyjny, łatwy do opanowania interfejs użytkownika
  • Dostępna technologia umożliwia tworzenie raportów o dowolnej strukturze, dzięki możliwości zagnieżdżania raportów, parametryzacji zapytań oraz tworzeniu grup i podgrup
  • Dostarcza wizualnych, łatwych do użycia narzędzi, na wszystkich etapach tworzenia raportu: dostęp do danych, wygląd raportu, prezentacja wyników
  • Dane mogą być wybierane za pomocą kreatora lub projektanta zapytań, gdzie po wskazaniu widoków, kolumn, warunków, grup oraz warunków sortowania, tworzone jest zapytanie w języku SQL
  • Wygląd raportu może być tworzony ręcznie lub za pomocą dostępnych kreatorów
  • Prezentacja wyników dostępna jest w każdym momencie tworzenia raportu, na zakładce podglądu
  • Wbudowany interpreter obiektowego języka Java umożliwia tworzenie dostępnych w raporcie zmiennych i formuł

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu