Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne. Umożliwia dekretacje i księgowanie dokumentów w walucie podstawowej PLN i dowolnej walucie obcej, z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań. Możliwe jest przeglądanie dowolnych wartości dla kont, które można określać wg wymagań lub definiując zaawansowane filtry.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Definiowanie Planu Kont
 • Definiowanie dokumentów:
  • dokumenty księgowe
  • korekty VAT naliczonego oraz należnego
 • Definiowanie schematów dekretacji
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów
 • Przeglądanie stanów kont (drill down – podgląd dokumentu źródłowego)
 • Definiowanie miejsc księgowania, miejsc powstawania kosztów, kartotek kosztowych, RMK
 • Tworzenie poleceń księgowania
 • Obsługa okresów obrachunkowych
 • Powiązanie wartości ekonomicznych z kontami księgowymi
 • Bilanse otwarcia i zamknięcia
 • Automatyczne:
  • tworzenie tabel kursowych, pobieranie kursów walut z NBP i naliczanie różnic kursowych
  • wycena waluty obcej
  • generowanie deklaracji podatkowych
  • generowanie bilansu i RZiS na podstawie zdefiniowanych wzorów
  • międzyokresowe rozliczenia kosztów
  • generowanie rozdzielników kosztów do księgowania na różnych kontach
 • Tworzenie raportów i analiz:
  • rejestry VAT
  • zagraniczne rejestry VAT
  • okresowe zestawienia dla kont
  • okresowe zestawienia dla analityki
  • raport kont
  • dzienniki

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu