Moduł

Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

 • księgowość
 • automaty, schematy
 • … i jeszcze więcej!
 • raporty, analizy

Wspomaganie pracy działów księgowości – to główne zadanie modułu. Jego funkcjonalności potrafią zapewnić to niezależnie od profilu działalności firmy. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Księgowość

Zarówno w walucie podstawowej – PLN, jak i w walutach obcych. Praca jest tu oparta o wielopoziomowy plan kont oraz plany alternatywne (pozabilansowych i zarządczych).

Poza pełną obsługą dokumentów księgowych, w module kompleksowo obsłużysz VAT- deklaracje, odliczenia, dokumenty SAD, JPK_VAT, kontrola czynnego podatnika (MF, VIES), MPP, korekty.

Bez problemu poprowadzisz też niezbędną sprawozdawczość – JPK, e-Deklaracje, e-Sprawozdanie, formularze podatkowe i finansowe.

Automaty, schematy

Własne schematy dekretacji, automaty i przeksięgowania? Tak! W ten sposób moduł dopasowuje się do potrzeb Twojej organizacji. Możesz również przeglądać dowolne wartości dla kont – je także określisz wg własnych wymagań lub definiując dostępne zaawansowane filtry.

Automatycznie zachodzi np.:

 • tworzenie tabel kursowych, pobieranie kursów walut z NBP, naliczanie różnic kursowych,
  wycena waluty obcej
 • generowanie deklaracji podatkowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • międzyokresowe rozliczenia kosztów, rozdzielników kosztów

… i jeszcze więcej!

Moduł radzi sobie świetnie także przy wiązaniu z kontami księgowymi wartości ekonomicznych, udostępniając szereg opcji związanych z szeroko pojętą rachunkowością.

Z łatwością zdefiniujesz miejsca powstawania kosztów, kartotek kosztowych oraz dokonasz rozliczeń okresowych i międzyokresowych. Stany kont możesz przeglądać w trybie drill down – z podglądem dokumentu źródłowego.

Raporty, analizy

Utworzysz raporty i analizy na podstawie rejestrów VAT – krajowych i zagranicznych, okresowych zestawień dla kont i analityki oraz na podstawie raportów kont i dzienników. Efekt? Szeroka i pełna wiedza o kondycji i stanie finansowo-księgowym firmy!

  Prezentacja systemu ERP

  Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

  Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.
  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:

  adresu e-mailnumeru telefonu