Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

W dynamicznym oraz konkurencyjnym świecie handlu nowoczesnego oczekiwania klientów ciągle rosną. Kluczowe jest więc utrzymywanie szybkiego tempa realizacji zamówień. Istotny wpływ ma na to sprawny proces kompletacji. W tym zadaniu pomagają systemy WMS, które optymalizują trasy zbiórki towaru.

Na czym polega zbiórka zamówień w magazynie ?

Zbiórka zamówień (ang. order picking) to proces, w którym magazynier przemierza strefy magazynu, zbierając artykuły wybrane przez klienta w zamówieniu. Im zgłoszenie jest większe, a hala posiada więcej stref kompletacji, tym czynność trwa dłużej. Ponadto wpływ na proces kompletacji zamówień ma również sposób organizacji przestrzeni magazynowej oraz lokalizacja produktów.

Dlaczego optymalizacja tras kompletacji zamówień to dobry pomysł?

Kompletacja zamówień jest jednym z najdłuższych procesów na magazynie. Zajmuje około 70% czasu całej aktywności magazynierów. Stanowi więc kluczowy element pracy magazynu i jednocześnie jedno z najważniejszych źródeł danych o wydajności działań. Sprawny przebieg tej czynności ma istotny wpływ na jakość kolejnych procesów na hali (pakowanie, wysyłka) oraz działań w ramach łańcucha dostaw.

Z tego względu firmy dążą do tego, aby kompletować jak najwięcej zamówień w jak najkrótszym czasie, jednocześnie minimalizując pomyłki. Pomaga w tym nowoczesny system zarządzania magazynem – WMS (Warehouse Management System).

System WMS: jak optymalizuje proces zbiórki zamówień w handlu nowoczesnym

WMS pozwala na tworzenie optymalnych tras zbiórki zamówień. Wspiera także czynności związane z zarządzaniem przestrzenią hali i miejscami odkładczymi na magazynie. Zastosowanie systemu przekłada się na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych i wpływa na zadowolenie klientów, gwarantując terminową realizację zamówień.

Co oferuje WMS?

Algorytm i listy pickingowe; czyli szybkość oraz bezpieczeństwo w jednym narzędziu

Kluczową rolę w procesie kompletacji pełnią algorytmy wyznaczające pracownikom optymalne trasy zbiórki. Rozwiązanie podpowiada, w jakiej kolejności należy kompletować towar, aby oszczędzać czas. Podpowiedzi te mają formę czytelnych komunikatów, które prowadzą od produktu X do produktu Y, minimalizują ilość ruchów potrzebnych do wykonania zadania.

Podstawą tras są przygotowane wcześniej listy pickingowe z wykazem wszystkich pozycji do zbiórki. WMS sortuje ich zwartość i tworzy optymalną sekwencję przejścia. Przyspiesza to realizację zamówień oraz minimalizuje ryzyko wysyłki towaru, którego klient nie kupił.

Precyzyjna alokacja podstawą planowania optymalnych tras

W celu wyznaczania optymalnych tras zbiórki WMS wykorzystuje dane zebrane w czasie lokacji towaru tuż po przyjęciu (i każdej relokacji). Sam proces polega na rejestrowaniu cech artykułów (waga, gabaryt itd.) i wskazywaniu wolnych półek czy regałów o wymiarach odpowiednich dla danych produktów. W celu szybkiego przemieszczania towaru WMS umożliwia obsługę mobilnych miejsc składowania (np. kosze).

Aplikacja mobilna

Istotne wsparcie dla magazynierów zapewnia aplikacja mobilna WMS Streamsoft Verto. Dzięki rozwiązaniu mogą oni pracować na nowoczesnych urządzeniach peryferyjnych, takich jak: kolektory, skanery QR CODE czy RFID wykorzystujące fale radiowe do bezprzewodowej identyfikacji produktów. Zastosowanie tych urządzeń przyspiesza przepływ informacji o każdej aktywności na hali między bazą WMS a magazynierami.

Dzięki zastosowaniu technologii MDA narzędzie może być rozbudowywane o kolejne funkcje potrzebne firmie.

Dopasowanie do wybranej metody zarządzania zapasami

System WMS pozwala także na kompletowanie produktów w kolejności zgodnej z przyjętą metodą zarządzania zapasami. Umożliwia to funkcja tworzenia indywidualnych logik przejścia przez magazyn.

Przykład? Wyobraź sobie, że w magazynie dominuje strategia zarządzania zapasami FEFO (First Expired First Out). Priorytet wysyłkowy przysługuje produktom o najkrótszym terminie ważności. W takiej sytuacji algorytm systemu można konfigurować tak, aby prowadził operatora od towaru najstarszego do najnowszego – jak po sznurku.

Inteligentne zarządzanie powierzchnią magazynową

Oprogramowanie wspiera także czynności związane z zarządzaniem powierzchnią magazynową. Dostarcza rzetelnych informacji o częstotliwości zamówień poszczególnych produktów. Bazując na tej wiedzy można np. przekierowywać artykuły o wysokim wskaźniku rotacji do lokalizacji bliskich strefie pakowania, podczas gdy te mniej chodliwe w dalsze części magazynu.

Gwarantuje to magazynierom szybki dostęp do asortymentu o wysokim potencjale rozchodu i przekłada się na szybszą zbiórkę produktów, np. podczas peaków sprzedażowych.

Zestaw kompletnych danych o parametrach wydajności magazynu (KPI)

W branży handlu nowoczesnego istotną rolę odgrywa ciągłe doskonalenie procesów sprzedażowych i logistyczno – magazynowych. Wynika to z dynamicznych zmian zachodzących zarówno na rynku, jak i wewnątrz firmy (np. wzrost liczby klientów). Przedsiębiorcy muszą więc dbać o przeszkolenie pracowników, dając im szanse na ciągły rozwój kompetencji. Dzięki temu mogą  utrzymywać tempo i precyzję pracy adekwatne do postępujących zmian.

Jak to robić?

Warto śledzić efektywność poszczególnych operacji wykonywanych przez pracowników. Potrzebnych danych dostarcza system WMS. Narzędzie na bieżąco rejestruje wszystkie aktywności na hali magazynowej, w tym proces kompletacji. Dzięki temu umożliwia sporządzanie zestawień z kluczowymi parametrami dot. wydajności pracy na hali (przygotowywanych na etapie wdrożenia) – KPI (ang. Key Performance Indicators). Solidny zastrzyk wiedzy umożliwia kierownikom i managerom podejmowanie trafnych decyzji dot. wdrażania kolejnych (korzystnych) zmian.

Optymalizacja pracy magazynu

Studium przypadku: jak WMS optymalizuje proces w przykładowej firmie

Jedna z firm e – commerce mierzyła się z wyzwaniem polegającym na utrzymaniu wydajnego poziomu różnorodnych operacji magazynowych, w tym kompletacji. Aby to osiągnąć, przedsiębiorca potrzebował solidnego i elastycznego narzędzia IT. Takiego, które z jednej strony zapewnia pełną kontrolę nad szerokim asortymentem przedsiębiorstwa i zapasami magazynowymi, z drugiej skraca czas realizacji zamówień, zarówno w segmencie B2B, jak i B2C.

Wdrożenie w firmie Streamsoft Verto WMS zredukowało czas zbiórki towaru dzięki automatycznemu wyznaczaniu tras i optymalizacji przestrzeni magazynowej. Wzrosła także precyzja procesów, co przełożyło się na mniejszą liczbę zwrotów i reklamacji, a w dalszej perspektywie większe zyski.

WMS i optymalizacja tras kompletacji zamówień: kluczowe korzyści

Choć wdrożenie systemu WMS wymaga kompleksowych przygotowań, to dostarcza właścicielom e- commerce i retail wiele nowych możliwości. Optymalizacja tras i zarządzanie miejscami w magazynie przekłada się na znaczące korzyści, takie jak:

  • szybszy czas realizacji zamówień (nawet do 150 tys. dziennie)
  • zwiększenie dokładności i redukcję kosztów zbiórki (i innych procesów)

W czasach powszechnej cyfryzacji biznesu stosowanie WMS dostarcza firmom solidnych narzędzi, które budują silną pozycję rynkową i jakościowe relacje z klientami.

Więcej o możliwościach WMS dowiesz się tu: https://www.streamsoft.pl/streamsoft-verto/moduly/wms/

Case Book E-commerce

    System ERP dla branży e-commerce

    Wypełnij formularz, a otrzymasz Casebook E-commerce

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: