Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy sprzedażowe w firmach o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Moduł wspiera przyjmowanie zamówień, alokacje odpowiednich zasobów po zatwierdzeniu zamówienia, rejestrowanie faktur sprzedaży, warunków handlowych, cen oraz rabatów, obsługuje różne transakcje walutowe. Posiada system umów, cenników, promocji, wspiera zarządzanie i kontrolę należności i zobowiązań. Współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Prowadzenie kartotek obrotowych z podziałem na miejsca sprzedaży
 • Określanie warunków sprzedaży i limitów kredytowania z podziałem na kontrahentów
 • Definiowanie rabatów dla kontrahentów
 • Definiowanie rabatów dla pozycji dokumentu sprzedaży
 • Blokowanie sprzedaży dla wybranych kontrahentów zgodnie z wyznaczoną datą
 • Zakładanie umów z kontrahentem dla ustalonych warunków handlowych (procent, stała cena, rabaty zależne od ilości, promocje czasowe)
 • Definiowanie sposobów dostawy
 • Definiowanie sposobów płatności i metod dostaw
 • Wielowalutowość
 • Współpracę z urządzeniami: drukarki, kasy, wagi

W zakresie cenników:

 • Zmiany cennika sprzedaży od określonej daty
 • Określanie cen sprzedaży w oparciu o podstawy cen (np. ostatnia cena zakupu)
 • Definiowanie przy użyciu nazw własnych różnych cen sprzedaży w oparciu o zadaną marżę
 • Funkcja kontroli marży minimalnej lub ceny minimalnej
 • Zmiana podstawy ceny może wpływać na marżę lub cenę sprzedaży
 • Wyliczanie marż rzeczywistych

W zakresie bazy kontrahentów:

 • Prowadzenie kartotek kontrahentów ze wskazaniem operatora prowadzącego
 • Określenie rodzaju i aktywności kontrahenta (Dostawca, Odbiorca, Działalność gospodarcza, Aktywny)
 • Ewidencjonowanie uwag i ostrzeżeń
 • Ewidencja upustów umownych z kontrahentem
 • Ewidencja załączników do kartotek kontrahentów
 • Kalendarz kontaktów handlowych oraz ich planowanie i ewidencja
 • Przypisywanie kontrahentowi osób kontaktowych z ewidencjonowaniem ich absencji, kompetencji, ważnych dat
 • Ewidencja osób odbierających ze wskazaniem numeru rejestracyjnego
 • Ewidencja Oddziałów kontrahentów
 • Określanie i ewidencja relacji z innymi kontrahentami
 • Wgląd do ewidencji zobowiązań i należności kontrahenta
 • Ewidencja dokumentów obrotowych kontrahenta
 • Definiowanie własnych cech dodatkowych kontrahentów
 • Określanie warunków handlowych, limitów kredytowania, płatników
 • Ewidencja numerów ewidencyjnych, zezwoleń oraz powiązań z kontrahentem
 • Ewidencja dowolnej liczby dodatkowych adresów i danych kontaktowych
 • Ewidencja kont bankowych i wirtualnych numerów kont

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu