Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Zarządzanie projektami

Moduł wspomaga prace związane z planowaniem i zarządzaniem projektami. Niezbędny dla menadżerów i kierowników projektów. Umożliwia zdefiniowanie struktury podziału pracy w projekcie (WBS, ang. Work Breakdown Structure), harmonogramowanie sekwencji zdarzeń i zadań w planowanych projektach oraz monitorowanie zależności zadań na wykresie Gantta. Wspomaga planowanie zapotrzebowania na materiały, zasoby maszynowe i ludzkie, zapewniając środowisko do wydajnej i skutecznej współpracy planistów. Streamsoft Verto można zintegrować z systemami do projektowania konstrukcji. Taka integracja pozwala już na etapie opracowywania projektu, na weryfikację dostępności materiałów w magazynie i wygenerowania zapotrzebowania na zakup brakujących.

Po zaplanowaniu zadań w projekcie, przypisaniu potrzebnych zasobów materiałowych, maszynowych i osobowych rozpoczyna się realizacja projektu, podczas której śledzone jest wykonanie planu. Porównanie planu z wykonaniem, na każdym poziomie planu szczegółowo i zbiorczo, umożliwia bieżącą kontrolę zaawansowania prac w oparciu o zaimplementowaną w systemie metodę analizy wartości wypracowanej (Earned Value).

Ewidencja zleceń kooperacyjnych realizowanych w trakcie projektu, pozwala kontrolować stan zleceń kooperacji (zlecenia przerobu) oraz gromadzić w projekcie informacje o kosztach usług podwykonawczych.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Harmonogramowanie zadań z zachowaniem relacji:
  • priorytety zadań
  • kamienie milowe
  • opóźnienia pomiędzy zadaniami
  • ograniczenia czasowe
  • terminy ostateczne
  • zapasy czasów (swobodny i całkowity)
  • zadania krytyczne
  • ścieżki krytyczne – prezentacja na wykresie Gantta
  • podział i łączenie zadań
  • typy zadań (praca stała, stała liczba jednostek, stały czas trwania)
  • zadania cykliczne
  • czas ciągły i szacowany trwania zadania
 • Wersjonowanie harmonogramów w celu wybrania najlepszego
 • Budżetowanie
 • Rozliczenie kosztów projektu – możliwość porównania budżetu zaplanowanego z rzeczywistym
 • Raportowanie i meldunki z przebiegu prac
 • Analiza konfliktów zasobów
 • Planowanie obciążenia zasobów
 • Definiowanie wymaganych cech dla projektu i elementów harmonogramu
 • Definiowanie poprzedników przez wpisanie kodu WBS (ang. Work Breakdown Structure)
 • Zapamiętywanie kodów WBS, obsługa prefixu dla projektu
 • Kalendarze projektu, zadania i zasobu
 • Rejestr ryzyka – podłączanie pod działania i wymagania
 • Ocena ryzyka

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu