Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Proces produkcyjny jest wieloetapowy i wymaga współdziałania różnych działów przedsiębiorstwa. Zoptymalizowany pozwala wytwarzać jakościowe produkty i redukować koszty. Jak to osiągnąć? Podpowiadamy!

Proces produkcyjny - co to jest?

Proces produkcyjny obejmuje całokształt działań związanych z wytwarzaniem gotowego wyrobu w firmie produkcyjnej. Zawiera się w tym proces produkcji bieżącej oraz pozostałe działania poza linią produkcyjną.

Proces produkcyjny – z czego się składa?

Na proces produkcyjny składają się:

  • Proces technologiczny (proces podstawowy): inaczej produkcja bieżąca. Dotyczy zarówno czynności bezpośredniego oddziaływania, np. szlifowanie, a także procesów naturalnych, takich jak: fermentacja itp.
  • Procesy pomocnicze: związane z transportem wewnętrznym oraz magazynowaniem produktów, np. zaopatrzeniem linii produkcyjnych w surowce niezbędne do produkcji. Procesy pomocnicze obejmują także działania pomiarowo – kontrolne, polegające na weryfikacji zgodności wyrobu z założeniami projektu.

Procesy produkcyjne dotyczą tego, co dzieje się z produktem w firmie, ale nie dotyczą transportu produktu poza organizacją. Np. przewozu towaru z firmy dostawczej do odbiorcy końcowego.

Cechy skutecznego procesu produkcyjnego

Czym wiec cechuje się proces produkcyjny, który gwarantuje wytwarzanie jakościowych produktów, zgodnych z potrzebami klientów i zapewnia firmie dochody?

  • szybka i bieżąca wymiana danych między wszystkimi działami firmy
  • zoptymalizowany proces technologiczny

Systemy ERP dla wydajnego procesu produkcji

Taką kompletną optymalizację procesu produkcyjnego zapewniają systemy ERP przeznaczone do zarządzania produkcją. Jednym z polecanych rozwiązań tego typu jest Streamsoft Prestiż z rozbudowanym modułem Zarządzania Produkcją.

Skuteczność oprogramowania potwierdzają liczne referencje firm, które postawiły na to narzędzie.

Streamsoft Prestiż - ekran główny

Dlaczego Streamsoft Prestiż?

Streamsoft Prestiż to wielomodułowy system ERP, w którym poszczególne moduły wspierają  zarówno proces produkcji, jak i inne obszary firmy, np. logistykę, księgowość, kadry i płace.

System posiada jedną bazę danych dla wszystkich modułów, co umożliwia szybki przepływ informacji w całej organizacji. Przykład? Informacja z magazynu jest widoczna dla użytkowników systemu w pozostałych działach firmy. Efekt? Wszyscy pracownicy – zarówno produkcyjni, jak i związani z procesami okołoprodukcyjnymi – sprawnie się komunikują.  System oferuje także integracje z programami CAD, CAD/CAM do nestingu oraz pozwala sprawnie rozliczać produkcję w toku.

Rozbudowany moduł Zarządzanie Produkcją

W Streamsoft Prestiż szczególną rolę pełni rozbudowany moduł Zarządzania Produkcją, który wspiera proces technologiczny na każdym etapie. Od technicznego przygotowania produkcji, przez planowanie po harmonogramowanie szczegółowe.

Poniżej objaśniamy, jak Streamsoft Prestiż kompleksowo wspiera proces technologiczny.

Początek procesu technologicznego

Zazwyczaj w firmach produkcyjnych podstawą do rozpoczęcia produkcji są zamówienia od odbiorców. Czasami też prognozy, uwzględniające popyt i tworzone przez dział marketingu i sprzedaży, które planiści przenoszą później na główny plan produkcji.

Streamsoft Prestiż wspiera ten proces, oferując możliwość tworzenia zintegrowanych  planów produkcji w metodologii APICS. Usprawnia to komunikację pomiędzy halą produkcyjną i działami  sprzedaży oraz marketingu, dzięki stosowaniu współdzielonych arkuszy. Przeniesienie danych na arkusze MPS/MRP (głównego planu produkcji) przekłada się na ilości prognozowane, które stanowią podstawę do rozpoczęcia produkcji.

Techniczne przygotowanie produkcji – szybki przepis na wykonanie produktu

Zamówienia spływają następnie do działu konstrukcyjnego, gdzie rozpoczyna się proces technicznego przygotowania produkcji, który polega na definiowaniu technologii (przepis na produkt) dla poszczególnych wyrobów. W Streamsoft Prestiż pomaga w tym intuicyjny kreator z możliwością tworzenia i kopiowania gotowych technologii. Innym sposobem jest import struktury BOM z pliku wygenerowanego z programu CAD lub ręcznie przygotowanego przez technologa pliku excel.

Na etapie TPP ustala się też marszruty produkcyjne, czyli kolejność operacji, koniecznych do wytworzenia produktu czy półproduktu.

Sugestie materiałowe

System pomaga planować zakup materiałów niezbędnych do produkcji. Sugestie zakupowe wylicza specjalny algorytm, który uwzględnia minima zakupowe, zapasy minimalne i średni czas dostawy. System automatycznie generuje dokumenty zamówień do dostawców na podstawie wyliczonych sugestii, co skraca czas całej czynności.

Harmonogramowanie szczegółowe - wykres Gantta

Harmonogramowanie szczegółowe

Służy do optymalnego rozkładu zleceń produkcyjnych w kontekście dostępnych zasobów. Przypisywanie zasobów do operacji produkcyjnych przebiega automatycznie. Przy tej czynności system uwzględnia dane planistyczne, strategie harmonogramowania, kryteria harmonogramowania i horyzont planistyczny. Te parametry wpływają na kolejność rozkładu operacji.

System prezentuje wyniki harmonogramowania na graficznym wykresie Gantta, który przedstawia dokładne zależności pomiędzy zleceniami i operacjami produkcyjnymi. Można go edytować metodą Drag&Drop (złap i upuść). Usprawnia to m.in pracę planistów produkcyjnych, którzy wiedzą o dokładnym czasie rozpoczęcia oraz zakończenia operacji.

Integracje z CAD, CAM i programami do nestingu

Oprogramowanie współpracuje z systemami CAD, MES i programami do nestingu, zapewniając szybszy przebieg procesu produkcyjnego. Rozwiązania tego typu dostępne są w standardzie systemu, bez dodatkowych kosztów.

  • Integracja z CAD: zapewnia szybki start produkcji dzięki możliwości importowania gotowych technologii z pliku generowanego z programu CAD.
  • Integracja z MES: współpraca pozwala śledzić wydajność maszyn i procesu produkcyjnego oraz rozliczać zlecenia produkcyjne na jednym panelu, co oszczędza czas operatorów na produkcji.
  • Integracja z programami do nestingu: system współpracuje z programami CAD/CAM do optymalizacji cięcia. Współpraca minimalizuje błędy, zwiększa tempo pracy, wpływa na sprawną rejestrację powstałego odpadu użytkowego oraz nieużytkowego, który powstaje w tym procesie oraz umożliwia obliczenie technicznego kosztu wytworzenia detalu z uwzględnieniem jego wagi, oraz czasu cięcia. Wszystkie te informacje pobierane są z programów przekazywanych na maszyny.

System meldunków zwrotnych – proces produkcyjny pod stałą kontrolą

System meldunków zwrotnych usprawnia wymianę informacji na temat aktualnego poziomu zaawansowania zlecenia z automatycznym rozliczeniem produkcji w toku.

W systemie dostępne są 2 typy meldunków:

  • Meldunki Start – Stop: służą do raportowania o prawdziwych przyczynach przestojów na hali lub kontroli czasu poświęconego na wykonanie danej operacji. Szybki transfer danych pozwala błyskawicznie reagować na każdą nieprzewidzianą przerwę podczas procesu technologicznego, np. awarię maszyny lub weryfikować założone w technologii normy czasowe.
  • Meldunki Zwrotne: informują o aktualnym poziomie zaawansowania zlecenia i ułatwiają rozliczanie produkcji w toku. Składanie raportu jest intuicyjne. W tym celu pracownik wykorzystuje aplikację do raportowania produkcji instalowaną na tzw. POS-ach wyposażonych w ekrany dotykowe. Raport zawiera dane o ilości wyrobów wykonanych w zleceniu oraz zużyciu materiałowym. Informacje te są automatycznie rejestrowane odpowiednio w dokumentach PW (przychód wewnętrzny) oraz RW (rozchód wewnętrzny). Taki sposób rozliczania produkcji pozwala na szybki i dokładny transfer informacji o postępach w procesie produkcyjnym.

Mobilność – kontrola procesu produkcji z dowolnego miejsca

Kluczowe funkcje związane z zarządzaniem produkcją dostępne są również w aplikacji mobilnej Streamsoft Prestiż ERP mobile. Aplikacja umożliwia śledzenie istotnych wskaźników  zlecenia produkcyjnego na ekranie smartfona i pozwala odpowiedzieć na pytanie o aktualny poziom wykonania produkcji czy ilość nierozliczonych meldunków zwrotnych.

Widgety aplikacji obsługuje się za pomocą tapnięć, co zapewnia intuicyjną pracę z narzędziem.  Streamsoft Prestiż ERP mobile pozwala też na mobilne zarządzanie w zakresie obiegu dokumentów (CRM DMS mobile) oraz sprzedaży i rozrachunków (Panel Managera). Dzięki temu możliwe jest monitorowanie całego procesu produkcyjnego z dowolnego miejsca.

Aplikacja Kierownika Produkcji

Procesy okołoprodukcyjne

Streamsoft Prestiż zapewnia w tym zakresie m.in. skuteczną kontrolę jakości oraz sprawny przepływ towaru na magazynie.

Kontrola jakości zawsze kiedy potrzebujesz

Streamsoft Prestiż umożliwia sprawną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji i dla każdego typu produktu. System pozwala zapisywać kompletną historię produktów i analizować jakość wyrobów pomiędzy operacjami oraz po zakończeniu produkcji.

Procesy kontrolne przebiegają w oparciu o kartę definicji kontroli jakości, która jest instrukcją (dokumentem technicznym), informującą o tym, jak dokładnie przeprowadzić kontrolę. Innymi słowy, co zmierzyć, zważyć itp.

Taka precyzyjna analiza na wszystkich etapach wytwarzania produktu pozwala na szybką ocenę stanu wyrobu i podjęcie decyzji czy spełnia on założenia projektu i kwalifikuje się do magazynu wyrobów gotowych, czy np. magazynu z przedmiotami uszkodzonymi.

Sprawny transport wewnętrzny z modułem Logistyka 2w1

Moduł Logistyka służy do obsługi wszystkich ruchów na magazynie. Realizacja dyspozycji przesunięć w magazynach, jak i pomiędzy nimi, odbywa się automatycznie, na podstawie dokumentu zamówienia wewnętrznego.

Dostępna jest także aplikacja Magazyn Mobilny. Jak działa? Dzięki niej każdy ruch wykonany na urządzeniach mobilnych jest rejestrowany w systemie Streamsoft Prestiż i widoczny dla osób przy stanowiskach komputerowych.

Dzięki aplikacji możliwy jest wgląd w postęp zadań oraz wydajność pracowników. Z kolei  magazynierzy zyskują szybki dostęp do listy aktualnych zadań oraz informacji o położeniu produktów.

Wspieraj cały proces produkcyjny z systemem Streamsoft Prestiż

Sprawny przebieg procesu produkcyjnego to wynik optymalizacji pracy na liniach produkcyjnych i efektywnych działań pomocniczych – szczególnie w zakresie komunikacji między pracownikami i transportu produktów w obrębie przedsiębiorstwa.

Takie całościowe wsparcie zapewnia wielomodułowy system ERP Streamsoft Prestiż z rozbudowanym modułem Zarządzania Produkcją, który wybrało już 500 firm produkcyjnych.