Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Integracja systemów ERP i CAD to gwarancja m.in. oszczędności czasu i szybszego startu produkcji. Wykorzystanie takiej współpracy jest znaczącym krokiem w stronę nowoczesnej fabryki zgodnej z ideą przemysłu 4.0!

System CAD (Computer Aided Design) jest przeznaczony do projektowania przestrzennego brył w pełnym 3D. Korzystając z systemu, można również sporządzić szczegółową dokumentację techniczną nt. projektów konstrukcyjnych, które pozwalają użytkownikom lepiej orientować się w założeniach danego projektu. CAD jest więc ważnym elementem projektowania, który pozwala wizualizować konstrukcje produktów i minimalizować błędy przy projektowaniu.

Z kolei system ERP to oprogramowanie przeznaczone do zintegrowanego zarządzania zasobami i procesami przedsiębiorstwa. Działa w ramach jednej bazy danych współdzielonej przez wszystkie obszary firmy, która zapewnia spójność danych. System jest wielomodułowy i szeroko współpracuje z oprogramowaniem użytkowanym w firmie, np. w zakresie rozkroju (CAD/CAM) czy programami MES. Ponadto oferuje m.in.: szybką wymianę danych pomiędzy różnymi jej obszarami, zmniejszenie pracochłonności związanej z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych oraz pozwala na dobór funkcjonalności pod indywidualne potrzeby biznesów.

Integracja systemów ERP z CAD - dlaczego to ważne ?

Zastosowanie tych narzędzi osobno usprawnia proces wytwarzania, ale dopiero połączenie systemu ERP z CAD sprzyja budowaniu środowiska zgodnego z ideą przemysłu 4.0, której celem jest wzrost wydajności produkcji i wdrażanie zasad tzw.” inteligentnej fabryki”. Implementacja tego rozwiązania w przedsiębiorstwie to krok w stronę nowoczesnego trendu i organizacji opartej na modelu skupionym na kliencie, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, pozwala sprostać potrzebie coraz większej personalizacji tworzonych wyrobów.

Przemysł 4.0 opiera się na sprawnej współpracy ludzi z maszynami i systemami IT. Ważne jest też nowoczesne zarządzanie produkcją oparte na współdzielonych i szybko przekazywanych danych. Wszystko to już obecnie jest znaczące dla nowoczesnej produkcji. Dlatego o koncepcji przemysłu 4.0 mówi się jako o przyszłości branży wytwórczej. Warto zatem, aby ERP miał taką możliwość i pozwalał na sprawną integrację z CAD.

Integracja CAD – ERP w systemie Streamosft Prestiż

Jednym z systemów ERP, który współpracuje z programami CAD do projektowania brył 3D jest Streamsoft Prestiż. Ten produkt polskiego producenta oferuje takie rozwiązanie w standardzie, kompleksowo wspierając etap przygotowania produkcji i cały proces wytwarzania. System jest elastyczny oraz współpracuje się z wieloma programami CAD dostępnymi na rynku, a jego efektywność potwierdzają solidne referencje i liczba wdrożeń w sektorze produkcyjnym – ponad 500. Ważnym wyróżnikiem tego ERP jest poza tym również rozbudowany moduł Zarządzania Produkcją, który wyróżnia system na rynku ERP.

mockup CAD

Integracja CAD-ERP w praktyce

Przebieg współpracy Streamsoft Prestiż z oprogramowaniem CAD przebiega w kilku etapach. Pierwszy polega na zaprojektowaniu przestrzennym bryły w programie CAD.

Import składników bryły do systemu ERP

Kolejnym etapem jest przeniesienie wszystkich składników BOM utworzonej bryły do bazy systemu ERP. W Streamsoft Prestiż procedura jest intuicyjna, istnieje kilka sposobów, aby ją zrealizować, a metodę można dobrać uwzględniając potrzeby danego typu produkcji. Standardowo jest to import pliku utworzonego w systemie CAD.

W efekcie takiego importu w systemie ERP dostępna jest struktura BOM, która zawiera listę składników danego produktu czy półproduktu. Uwzględniana jest również informacja o zależnościach pomiędzy wszystkimi ich elementami, tym samym użytkownik systemu zyskuje wgląd w kompletną strukturę produktu. Jest to pomocne przy budowaniu marszruty produkcyjnej – czyli kolejności operacji produkcyjnych. Warto podkreślić, że o dostępności struktury planista czy technolog może zostać poinformowany odpowiednim alertem.

Import dokumentacji technologicznej

Czasami w programach CAD konstruktorzy tworzą rysunki techniczne. Streamsoft Prestiż również je obsłuży, a na późniejszym etapie produkcji, np. kiedy pojawi się konieczność wprowadzenia zmian, umożliwi szybki import rewizji.

Weryfikacja danych przekazanych przez CAD

System weryfikuje zaimportowaną strukturę produktu oraz rysunki techniczne, sprawdzając, czy poszczególne elementy mają analogiczne odpowiedniki w bazie systemu ERP. Jeżeli nie, to użytkownik jest informowany i rozpoczyna się operacja, której celem jest intuicyjne uzupełnienie braków i ich analiza. Pomaga w tym czytelny system powiadomień oraz przejrzysty układ okien systemowych.

Warto podkreślić, że dzięki integracji można pominąć etap generowania technologii i szybciej założyć zlecenie produkcyjne – bezpośrednio w oparciu o dane z systemu CAD. Ma to szczególne znaczenie dla produkcji jednostkowej, bo przyspiesza pracę i zapobiega rozrastaniu się bazy systemowej.

Korzyści z Integracji sytemu ERP z CAD

Podsumowując, wśród kluczowych korzyści z integracji CAD z ERP należy wymienić:

  • Minimalizacja błędów ludzkich
  • Szybsze uruchomienie produkcji
  • Dostęp do dokładnych danych konstrukcyjnych w ERP
  • Skrócenie czasu realizacji produkcji
  • Wsparcie produkcji seryjnej, małoseryjnej i jednostkowej

Inteligentna produkcja w Twojej firmie

Integracja ERP-CAD w praktyce - zobacz przykład!