Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Przemyślana organizacja gniazd produkcyjnych gwarantuje efektywny przebieg procesu wytwórczego. Jak więc zadbać o ten aspekt pracy na hali i zwiększyć wydajność produkcji?

Podpowiadamy !

Gniazdo produkcyjne - definicja

Gniazdo produkcyjne (ang. Manufacturing Work Cell) jest zorganizowanym miejscem pracy, w którym wykonuje się kolejne operacje technologiczne, np. frezowanie czy spawanie. W gnieździe znajdują się maszyny, surowce oraz inne elementy i zasoby niezbędne do wykonania danego zadania. Nieodzowni są też ludzie, bo mimo postępującej automatyzacji ich praca wciąż odgrywa w procesie wytwórczym kluczową rolę.

Sposoby organizacji gniazd produkcyjnych

Istnieją 2 sposoby organizacji gniazd produkcyjnych:

 • Gniazdo technologiczne: inaczej gniazda ułożone technologicznie. Wykonują jedną lub kilka podobnych operacji. W ten sposób powstają wydziały produkcyjne, czyli wyspecjalizowane komórki (skupione np. na spawaniu czy malowaniu), które obsługują wyroby o zbliżonych cechach.
 • Gniazdo przedmiotowe: nazywane inaczej gniazdem ułożonym zgodnie ze strukturą przedmiotową wyrobu. W odróżnieniu od technologicznego umożliwia wytworzenie jednej sztuki konkretnego produktu lub elementu, np. wieka od beczki. Przykładowy ciąg może wyglądać tak: lakierowanie – montowanie korka – malowanie. Cel ? Eliminacja zbędnego transportu.

Znaczenie gniazda produkcyjnego dla procesów produkcyjnych

Dobrze zorganizowane gniazdo produkcyjne (logiczna aranżacja, układ maszyn, ergonomia) zapobiega marnowaniu surowców i  wpływa korzystnie na efektywność pracowników produkcji, ponieważ minimalizuje czas przemieszczania się między stanowiskami. Wszystko to przekłada się na efektywny przebieg procesu wytwórczego, który cechuje.:

 • minimalna ilość przestojów i ciągłość produkcji
 • krótszy czas realizacji zleceń produkcyjnych
 • wysoka jakość produktów końcowych

Jak utworzyć wydajne gniazdo produkcyjne ?

Wdrażanie gniazd produkcyjnych dobrze poprzedzić precyzyjną analizą procesów wytwórczych. Przede wszystkim warto zmierzyć czas wszystkich operacji ręcznych i automatycznych oraz transportu (surowców, półproduktów itp.). Dobrze też sklasyfikować operacje, a następnie pogrupować na zasadzie podobieństw, tworząc bloki, np. czynności montażowych (łączenie podzespołów) czy związanych ze zmianą jakości powierzchni elementu (szlifowanie). Pomaga to w projektowaniu i organizacji wydajnych gniazd produkcyjnych.

Analiza pozwala też wychwycić ewentualne spadki efektywności na liniach produkcyjnych. Innymi słowy, przyspiesza identyfikację obszarów wymagających poprawek.

Przed wdrożeniem gniazda, na bazie zebranych informacji (m.in. czas operacji), określa się też takt – czyli tempo maszyn, w celu synchronizacji ich pracy. Warto przemyśleć również układ urządzeń względem siebie oraz innych obiektów w strefie gniazda. Rekomenduje się 1,5 metra i ułożenie w kształcie litery „U” (charakterystyczne dla Lean Manufacturing). Należy jednak pamiętać, że nie jest to sztywną regułą, ponieważ większość hal produkcyjnych charakteryzuje się często indywidualną specyfiką.

Integracja gniazda produkcyjnego z systemem ERP - cel i korzyści

Gniazda produkcyjne zostały wdrożone i rozpoczęły pracę. To jednak nie koniec. Aby uzyskać optymalne wyniki, należy stale kontrolować ich wydajność.

Pomagają w tym nowoczesne systemy ERP, np. Streamsoft Prestiż przeznaczony m.in. do  gromadzenia i analizowania danych płynących z poszczególnych stanowisk roboczych. Narzędzie dostarcza wielu skutecznych rozwiązań pomocnych w kontroli pracy gniazd produkcyjnych.

Pulpit kierownika w systemie Streamsoft Prestiż

Raportowanie o postępie prac w czasie rzeczywistym

O każdym spadku wydajności zasobu (lub usterce) pracownicy mogą informować planistów za pomocą meldunków START – STOP. Korzystają w tym celu z intuicyjnych dotykowych paneli.

W chwili złożenia meldunku planista uzyskuje pełny raport o efektywności gniazd produkcyjnych (m.in.: % realizacji, waga czy ilość wykonanych wyrobów), które może porównywać z ustaloną wcześniej normą. Meldunki rejestrują również czas przebiegu operacji produkcyjnych. Zapewnia to pełną kontrolę pracy na liniach produkcyjnych i ułatwia ewentualną optymalizację poprzez reorganizację działań, np. re-harmonogramowanie czy redukcję obciążenia danego gniazda

Precyzyjna analiza wydajności maszyn produkcyjnych na jednym panelu

Czy maszyna wykorzystuje 100% swoich możliwości? Odpowiedzi dostarcza MES (ang. Manufacturing Execution System). To program monitorujący wydajność maszyn produkcyjnych, z którym integruje się system ERP Streamsoft Prestiż.

Komunikacja narzędzia z parkiem maszynowym zachodzi dzięki specjalnym czujnikom cyber – fizycznym, które sczytują impulsy płynące z urządzeń. W efekcie bieżącej kontroli maszyn uzyskuje się komplet danych o ich wydajności (wskaźnik OEE). Co istotne wszystkie wyświetlają się obok innych informacji dot. produkcji na jednym panelu po stronie MES. Korzyść? Oszczędność czasu i eliminacja podwójnej pracy operatora.

Karta pracy zasobu: efektywność zasobów produkcyjnych w szerokim kontekście  czasowym

Karta Pracy Zasobu pozwala uzyskać informacje o całościowej pracy zasobów w wymiarze dziennym, tygodniowym czy miesięcznym. Czytelna forma prezentacji wyników w układzie tabelarycznym zapewnia komfort podczas analizy wszystkich istotnych danych.

Dzięki temu osoby zarządzające produkcją mają rzetelną wiedzą nie tylko o wydajności pracy podczas realizacji konkretnego zlecenia, ale szeroki ogląd sytuacji na linach produkcyjnych.

Postaw na wydajną produkcję z systemem Streamsoft Prestiż

Ponad 500 firm produkcyjnych korzysta już z systemu Streamsoft Prestiż. Wśród nich przedsiębiorstwa przemysłu metalowego, tekstylnego czy biomedycznego.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie ERP? Pobierz katalog modułu Zarządzanie Produkcją.

Katalog Zarządzanie Produkcją

  Pobierz katalog o skutecznym Zarządzaniu Produkcją!

  Wypełnij formularz, aby otrzymać materiał

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: