Systemy ERP ciągle ewoluują, zapewniając użytkownikom coraz większy poziom innowacyjności. Omawiamy 6 głównych kierunków rozwoju ERP istotnych dla przyszłości branży handlu nowoczesnego. Przeczytaj!

1. Hiperautomatyzacja

Jednym z głównych kierunków rozwoju systemów ERP jest hiperautomatyzacja, która polega na dążeniu do pełnej automatyzacji operacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Dawniej firmy zatrudniały wiele osób do wykonywania rutynowych zadań (np. generowania faktur, czy śledzenia wpłat) w różnych obszarach, takich jak marketing, finanse czy sprzedaż. Dzięki hiperautomatyzacji wiele z tych czynności wykonują zautomatyzowane algorytmy, a udział ludzi polega głównie na definiowaniu tych czynności oraz weryfikacji i akceptacji rezultatów działań algorytmów.

Przykładem technologii pomocnej przy wdrażaniu automatyzacji jest BPM 2.0 (ang. Business Process Modeling) w Streamsoft Verto. Mechanizm pozwala na elastyczne modelowanie procesów biznesowych, uruchamianie ich na wydajnym i skalowalnym silniku oraz monitorowanie ich działania. Każdą operację można przedstawić w formie wizualizacji z ciągiem następujących po sobie czynności. Jest to czytelny sposób, również dla menadżerów mniej technicznych działów. Efektem jest sprawne projektowanie i wdrażanie automatycznych operacji zwiększających potencjał przedsiębiorstwa.

2. Chmura

Systemy ERP osadzone w środowisku Cloud zapewniają firmom wysoki poziom elastyczności i bezpieczeństwa, stąd m.in. zauważalny trend ich popularyzacji. Celem tego podejścia jest również automatyzacja procesów administracyjnych i DevOps. Służy to przede wszystkim minimalizacji kosztów utrzymania systemu. Zapewnia też krótszy czas cyklów aktualizacji oraz szybkie wdrażanie i udostępnianie nowych rozwiązań wszystkim użytkownikom systemu.

Warto podkreślić, że niektórym dostawcom systemów ERP, którzy rozwijają swoje oprogramowanie w kierunku architektury Cloud, zależy także na utrzymaniu niskiego poziomu Vendor – Lock – In (uzależnienie od dostawcy). Chcą w ten sposób umożliwić skuteczne działanie systemu ERP w przestrzeni różnych chmur, świadomie rezygnując z zalet takiego uzależnienia. Rozwiązanie jest korzystne np. dla tych, którzy obsługują poszczególne fragmenty biznesu u różnych dostawców chmury. Dzięki małemu Vendor – Lock – In mogą oni stosunkowo łatwo przenieść elementy swojej infrastruktury IT do innego dostawcy, zgodnie z aktualnymi potrzebami, nie tracąc przy tym nic z bieżącej funkcjonalności systemu.

3. Mobilność

Mobilność jest kolejnym kluczowym kierunkiem rozwoju systemów ERP. Narzędzia mobilne umożliwiają obsługę kluczowych funkcji analitycznych, sterujących i operacyjnych ERP na ekranie smartfona czy tabletu. Oznacza to, że menadżerowie zyskują dostęp do aktualnych danych i możliwość kontroli codziennych czynności niezależnie od lokalizacji, a pracownicy operacyjni wygodne narzędzie do sterowania pracą, raportowania i akwizycji danych.

Przykładem rozwiązania tego typu jest aplikacja Streamsoft Verto WMS mobile, która wspiera magazynierów w realizacji kluczowych operacji magazynowych (np. przyjęcia, wydania czy relokacje). Aplikacja ma czytelny i intuicyjny w obsłudze interfejs (np. duże menu i zdjęcia). A dzięki temu, że została zbudowana w technologii MDA (ang. Model Driven Architecture) jej rozwój w zakresie dopasowania do dedykowanych potrzeb użytkownika jest stosunkowo łatwy.

4. LowCode i NoCode

Kolejny kierunek polega na rozwoju podejść LowCode i NoCode, które umożliwiają rozbudowywanie funkcji ERP w sposób niezwiązany z klasycznym procesem deweloperskim, lecz w sposób uproszczony, np. poprzez wizualne tworzenie i rozbudowę ekranów oraz pulpitów za pomocą metody przeciągnij i upuść (Drag&Drop). Użytkownik interaktywnie przesuwa komponenty za pomocą myszki, operując pojęciami takimi jak: widok, akcja, filtr, moduł czy operator, następnie łączy je za pomocą gniazd komunikacyjnych. Efekt? Możliwość szybkiej implementacji nowych rozwiązań dopasowanych do bieżących potrzeb.

Przykładowo użytkownicy Streamsoft Verto mają dostęp do interaktywnego edytora pulpitów www (HCP) oraz produktu RAD, które umożliwiają szybkie tworzenie funkcji, usług, ekranów, pulpitów czy stron w aplikacji www. Podczas tego procesu poruszają się tylko w kierunkach wyznaczonych przez technologię, bez ryzyka wprowadzenia nieplanowanych zmian w kodzie źródłowym. Podsumowując, skupiają się na funkcjonalności i logice biznesowej, pomijając szczegóły techniczne.

5. Demokratyzacja IT

Trendy LowCode i NoCode, architektura MDA oraz narzędzia RAD sprzyjają postępowi tzw. demokratyzacji IT, czyli włączaniu pracowników spoza IT w proces kształtowania funkcji systemu ERP. Przykład? Kiedy dział sprzedaży potrzebuje pilnie konkretnego raportu, nie musi czekać na kolejną wersję systemu. Odpowiedni mechanizm pozwala sporządzić go w krótkim czasie, bez angażowania programistów i specjalistów od IT. To pomocne, zwłaszcza w dynamicznych realiach nowoczesnego biznesu, gdzie czas reakcji na nowe wyzwania stanowi klucz do utrzymania konkurencyjności.

6. Sztuczna Inteligencja

Sztuczna inteligencja (AI) jest kolejnym kluczowym trendem przyszłości. Pracuje nad nią wielu ekspertów zaangażowanych w rozwój oprogramowania ERP. AI może wspierać procesy decyzyjne i tworzenie nowych modeli biznesowych, a także błyskawicznie odnajdywać zależności w dużych zasobach danych. Poza tym zespoły badawczo-rozwojowe cały czas poszukują kolejnych skutecznych dla klientów zastosowań AI w ERP.

Adaptacja do nowych trendów technologicznych- klucz do wydajności w handlu nowoczesnym

Dla firm z branży e-commerce, retail oraz omnichannel adaptacja do nowych technologii jest istotnym czynnikiem pozwalającym utrzymać wysoki poziom konkurencyjności w dynamicznych realiach współczesnego rynku. Zapewnia to nowoczesny i otwarty system ERP taki jak Streamsoft Verto.

Oprogramowanie jest ciągle rozwijane zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. Dostarcza m.in.: wysokiego poziomu automatyzacji i technologii umożliwiających intuicyjną rozbudowę systemu. Poza tym pakiet mobilnych rozwiązań stale się poszerza, a dzięki dużej elastyczności interfejs systemu można dostosowywać do wymagań użytkowników w konkretnej firmie.

Więcej o realnych korzyściach z systemu ERP, które odnotowali klienci z branży handlu nowoczesnego, przeczytasz w naszym Casebooku.

Case Book E-commerce

    System ERP dla branży e-commerce

    Wypełnij formularz, a otrzymasz Casebook E-commerce

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: