Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

System MRP powstał, aby wspierać planowanie potrzeb materiałowych w firmach produkcyjnych. Z czasem procesy wytwórcze stawały się bardziej złożone, dlatego narzędzie stopniowo wzbogacano o kolejne funkcje, m.in. w zakresie analizy rentowności produkcji i bilansowania sprzedaży.

Jak konkretnie wyglądały te zmiany ? Co umożliwiły ? Sprawdź!

System MRP – co to jest ?

System MRP (ang. Material Requirements Planning) służy do planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Innymi słowy, oprogramowanie oblicza ilości surowców wymaganych do wytworzenia konkretnych produktów, czyli odpowiada na pytanie: jakie materiały i w jakiej ilości są niezbędne w danym procesie produkcji?

System MRP – jak działa ?

Przy obliczeniach system uwzględnia aktualny stan zapasów magazynowych, dane o strukturach produktów (Bill of Materials) i terminach dostaw surowców. System bierze pod uwagę też rozpisany harmonogram produkcji, priorytet zlecenia oraz czas potrzebny do jego wykonania, gwarantując terminową realizację zaplanowanej produkcji.

System MRP – korzyści

System do planowania potrzeb materiałowych zapewnia firmom produkcyjnym szereg korzyści, m.in.:

 • Skuteczna kontrola nad zapasami
 • Utrzymanie optymalnej ilości surowców na magazynie
 • Szybka kalkulacja potrzebnej ilości materiałów do produkcji
 • Redukcja kosztów produkcji
 • Krótszy czas oczekiwania na materiały
 • Zwiększenie efektywności produkcji

System MRP I a MRP II

MRP I był jednym z pierwszych systemów IT dla firm produkcyjnych. Jednak na przestrzeni lat proces wytwórczy stawał się coraz bardziej złożony, dlatego system MRP szybko rozwinięto o funkcje, które zapewniają nie tylko kompleksowe wsparcie produkcji, ale i procesów okołoprodukcyjnych. Wśród nich np. rozliczanie i bilansowanie sprzedaży czy możliwość harmonogramowania produkcji w kontekście całej strategii sprzedażowej firmy. Doprowadziło to do powstania systemów nowej generacji –  MRP II. Tutaj pojawiła się też opcja analizy zdolności produkcyjnych – RCP, która pozwala oceniać poziom przygotowania danego stanowiska do pracy i efektywniej wykorzystywać zasoby wytwórcze (ludzi, maszyny, gniazda itp.).

Jak wyglądał dalszy rozwój systemu MRP ?

Intensywny rozwój komputerów z czasem umożliwił wprowadzenie do systemu MRP II modułów dla obszarów pozaprodukcyjnych, np. logistyki, sprzedaży, kadr itd. Miało to zaspokoić kolejne potrzeby nowoczesnych firm produkcyjnych, w których wzrosła rola skutecznej komunikacji między wszystkimi obszarami biznesu. Tak powstał system ERP.

Systemy MRP vs ERP – czym się różnią ?

Główna różnica polega na tym, że system ERP służy do planowania zasobów całej firmy, a MRP do optymalizacji zużycia surowców i procesów okołoprodukcyjnych (MRP II). Obecnie główne funkcje MRP są dostępne w module zarządzania produkcją ERP. Dlatego ten pierwszy uchodzi czasem za podsystem drugiego. A drugi za nowoczesną alternatywę dla pierwszego.

Poza tym system ERP łatwiej zintegrować z innym oprogramowaniem stosowanym w firmie. W przypadku MPR stanowi to większe wyzwanie.

Streamsoft Prestiż  - czyli kompleksowy system ERP dla firm produkcyjnych

Streamsoft Prestiż zapewnia skuteczną organizację produkcji i jednocześnie pomaga zwiększać wydajność całej firmy. Pozwala na planowanie zapotrzebowania materiałowego, analizę zdolności produkcyjnych oraz kontrolę wszystkich etapów procesu wytwórczego. Poza tym wspiera szersze działania np. w zakresie kontaktów z klientami, finansów czy analityki biznesowej. Tak więc system ERP jest rozwiązaniem kompleksowym, które sprawnie łączy główne funkcje MRP z możliwością szerokiego wsparcia całej organizacji.

Streamsoft Prestiż - ekran główny

Wsparcie w zakresie zapotrzebowania materiałowego

System oblicza bieżące potrzeby materiałowe produkcji i wylicza sugestie zakupowe. Uwzględnia przy tym minima zakupowe oraz średni czas dostawy surowców. Na szybkość realizacji zamówień wpływa też możliwość agregacji wszystkich kartotek surowców i automatycznego generowania dokumentów do dostawców.

Kompleksowa analiza zdolności produkcyjnych

Streamsoft Prestiż pozwala także tworzyć zintegrowane plany bazujące na 3 źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców i wewnętrznych. Każdy z poziomów planu podlega analizie, która weryfikuje, w jakim stopniu realne jest jego wykonanie. Są to:

 • RP : analiza zasobów
 • RCCP : zgrubne planowanie zdolności
 • CRP : analiza zdolności produkcyjnych

Analizy pomagają też przy ewentualnych korektach utworzonych planów.

mockup CAD

Pełna kontrola nad procesami produkcji

Streamsoft Prestiż gwarantuje sprawny przebieg kluczowych etapów produkcji. Od technicznego przygotowania, przez główny harmonogram produkcji, realizację i raportowanie, do rozliczeń.

Oferuje m.in. możliwość porównania kosztów planowanych z rzeczywistymi (TKW) czy analizę traceability, która ułatwia śledzenie całej ścieżki wadliwego produktu/surowca System skutecznie współpracuje z oprogramowaniem: CAD (3D), CAD/CAM (nesting) i MES.

Wsparcie całego przedsiębiorstwa

Spójność wszystkich obsługiwanych procesów gwarantuje wspólna baza danych systemu ERP. To właśnie ona zapewnia sprawną komunikację między modułami, które wspierają poszczególne obszary firmy (produkcja, logistyka, księgowość itp.). Możliwość rejestrowania wszystkich informacji w czasie rzeczywistym, zapewnia z kolei dostęp do  zawsze aktualnych danych.

Umów się na bezpłatną prezentację !

Z systemu Streamsoft Prestiż korzysta już ponad 500 firm produkcyjnych.
Jeżeli chcesz poznać koszty systemu oraz przyjrzeć się jego działaniu w praktyce, umów się na bezpłatną prezentację systemu.

Umów Prezentację

  Uzupełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie!

  Zaproponujemy termin bezpłatnej prezentacji systemu ERP.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: