Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Wydajna produkcja zapewnia firmie większą rentowność. Przebieg procesów zależy m.in. od technologii produkcyjnej, która jest instrukcją i bazą działań na hali.

Czym jest technologia produkcji? Jak wpływa na proces technologiczny?
Piszemy o tym !

Technologia produkcji – definicja

Wg definicji technologia produkcji stanowi przepis na wytworzenie określonego wyrobu. Zawiera wszystkie informacje o operacjach, surowcach i półproduktach, które w połączeniu pozwolą uzyskać finalny produkt. Opisuje więc przebieg całego procesu technologicznego produkcji.

Technologia produkcji: kompletny podręcznik procesu technologicznego

Proces technologiczny składa się z ciągu operacji wykonywanych bezpośrednio na półproduktach i surowcach w celu uzyskania gotowego wyrobu. Wraz z czynnościami pomocniczymi (np. transport materiałów) stanowi główną część procesu produkcyjnego.

Procesy technologiczne dzieli się wg różnych kryteriów, najczęściej rozróżnia się:

 • Procesy technologiczne obróbki (np. szlifowanie)
 • Procesy technologiczne montażu (np. łączenie podzespołów na płycie głównej PC)
 • Procesy montażowo – obróbkowe

W poczet tych ostatnich wchodzą zarówno działania fizyczne (np. spawanie, rozdrabnianie), jak i chemiczne (np. polerowanie elektrolityczne).

Można powiedzieć, że technologia produkcji jest dla procesu technologicznego teorią czy instrukcją, która opisuje, jak w praktyce wykonać poszczególne części danego wyrobu (i cały produkt). Dla przykładu samochód składa się m.in. z: kół, drzwi, lusterek bocznych. Proces technologiczny łączy te elementy w całość, dostarczając kompletnych i jakościowych wyrobów.

Więcej o procesie produkcyjnym przeczytasz tu: Proces produkcyjny – z czego się składa i jak go optymalizować?

Pulpit kierownika w systemie Streamsoft Prestiż

Technologia produkcji – dlaczego jest kluczowa dla efektywnej produkcji?

Brak opisu technologii produkcji spowalnia proces wytwórczy.

Wyobraź sobie reżysera filmowego, który nie wie, w jakiej kolejności przedstawić sceny, czy jak pokazać bohatera. Brak tej wiedzy wydłuża czas realizacji. Tak więc, aby ukończyć film, warto napisać kompletny scenariusz, uwzględniający rolę uczestników, kolejność scen oraz instrukcję, jak je nakręcić. Np. bohater biegnie, ogląda się za siebie, po czym wchodzi do mieszkania. Nawet tak prosta instrukcja zapewnia poprawny proces kreacji, a działania wg ustalonego planu dają projektowi większą szansę terminowej realizacji.

Podobnie jest z pracą na hali produkcyjnej.

Technologia produkcji we współczesnych zakładach produkcyjnych

Obecnie produkcja, podobnie jak inne sektory gospodarki, stopniowo zwraca się w stronę wyrobów szytych na miarę, na zamówienie klienta (np. meble), także unikalnych. Odbiorcy coraz częściej mają wysokie i specyficzne wymagania. Oznacza to, że technologia i proces technologiczny stają się coraz bardziej złożone.

Jak więc sprawnie nimi zarządzać w dynamicznych realiach współczesnego rynku?

Postaw na IT wspierające definiowanie technologii produkcji

Sprawny proces definiowania technologii produkcyjnej gwarantują odpowiednie systemy IT. Np. ERP, które przechowują wszystkie informacje o technologii w jednej bazie danych. To istotne zwłaszcza kiedy firma skupia się na produkcji wielowariantowej czy stosuje zróżnicowane techniki wytwarzania w ramach jednego procesu produkcyjnego (np. operacje proste  – złożone, operacje obróbki plastycznej – cieplnej).

Takim narzędziem jest np. ERP Streamsoft Prestiż z rozbudowanym modułem Zarządzania Produkcją. System ma centralną bazę danych, w której przechowuje informacje o wszystkich technologiach, zasobach, strukturach wyrobu (BOM) oraz całym procesie produkcji.

Szeroki zakres funkcjonalny narzędzia pozwala m.in. na:

 • Definiowanie technologii produkcyjnej przy użyciu intuicyjnego kreatora
 • Transfer technologii bezpośrednio z plików generowanych w programie CAD
 • Sprawne budowanie list materiałowych

Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym kwestiom związanym z intuicyjnym tworzeniem technologii w systemie ERP.

Kreator technologii = przystępne zakładanie technologii

Kreator wykorzystuje wzorce operacji i pozwala na intuicyjne kopiowanie oraz tworzenie nowych technologii. Mogą one składać się z kilku poziomów i uwzględniać wiele szczegółów wyrobu, jak i bazować na procesach jednooperacyjnych. Dla przykładu w jednej z wdrożonych firm technologia pudełka składa się z 3 operacji: wtrysk spodu, wtrysk pokrywki i wtrysk zaślepek. Dzięki temu można wytwarzać pudełka o tych samych wymiarach, lecz ze spodkami, zaślepkami i pokrywami w różnych kolorach.

Zapewnia to sprawną organizację procesu technologicznego w firmach, które wytwarzają wiele wersji jednego wyrobu.

Jasny i przejrzysty wgląd w marszrutę produkcyjną

System pozwala monitorować kolejność operacji w marszrucie produkcyjnej, stosując standardowy układ szeregowy, gdzie jedna operacja następuje po drugiej. A także w specjalnym oknie, które oprócz sekwencji podaje także okres dzielący dane operacje. Jeżeli jedna nie rozpoczyna się od razu po drugiej, widok uwzględni ten odstęp czasowy (np. 30 minut). Wgląd w czas początkowy i końcowy każdej operacji pozwala planistom na sprawną organizację pracy hali, np. wyznaczanie dodatkowych przerw.

BOM: kompletny schemat struktury wyrobu

BOM (z ang. Bill of Materials) to zestawienie wszystkich materiałów niezbędnych do ukończenia produktu (surowce, półprodukty, komponenty, części itd.). Zależności między poszczególnymi elementami mogą być przedstawiane w formie czytelnego drzewa w relacji podrzędny – nadrzędny (tzw. multi – level BOM).

Streamsoft Prestiż wspiera tworzenie wzorcowych list materiałowych, które stosuje się w celu szybszego zakładania technologii produkcyjnej. System pozwala przyporządkować BOM do kartoteki – jednej lub wielu (tzw. BOM uniwersalny), co przyspiesza wyszukiwanie wykazów materiałów dla konkretnych wyrobów.

Podpięcie BOM do operacji umożliwia automatyczne rozliczanie surowców po zakończeniu zlecenia produkcyjnego. Daje też opcję generowania zamówień wewnętrznych w celu automatyzacji zatowarowania produkcji, co zapewnia płynny proces wytwarzania – bez przestojów.

Import struktury BOM z CAD

Kompletną strukturę BOM można też importować na podstawie danych z programu CAD. Streamsoft Prestiż zapewnia intuicyjny przebieg tej czynności. Najczęściej polega to na przeniesieniu BOM z pliku wygenerowanego przez program CAD. O imporcie BOM system informuje za pomocą specjalnego alertu.

Macierz kompetencji zasobów: czyli kto wykona daną operację

Streamsoft Prestiż ma funkcję budowania macierzy kompetencji, która łączy informacje o zasobach produkcyjnych ze słownikiem umiejętności. Optymalizuje to proces wyszukiwania zasobów i eliminuje konieczność przypisywania do operacji konkretnych narzędzi czy gniazd produkcyjnych (np. centrum obróbcze 1). Użytkownik określa wyłącznie zakres umiejętności zasobów niezbędnych do realizacji danej operacji.

Matryca kompetencji oraz receptury/technologie produkcyjne pełnią istotną funkcję w procesie harmonogramowania szczegółowego. Specjalny algorytm sczytuje z nich informacje, aby automatycznie przydzielać odpowiednie zasoby do operacji w zleceniu produkcyjnym. W wyniku tego powstaje optymalna, graficzna symulacja harmonogramu (wykres Gantta), który można edytować metodą Drag& Drop, co w efekcie przekłada się na wydajny i płynny proces produkcji.operacji.

Harmonogramowanie produkcji

Dowiedz się więcej o Streamsoft Prestiż !

Chcesz poznać więcej możliwości systemu? Umów się na bezpłatną prezentację z ekspertem, wypełniając formularz poniżej.

Umów Prezentację

  Uzupełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie!

  Zaproponujemy termin bezpłatnej prezentacji systemu ERP.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: