Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Skuteczna i konkurencyjna produkcja w dobie przemysłu 4.0? Postaw na nowoczesne rozwiązania takie jak systemy MES. Łącząc je z oprogramowaniem ERP jeszcze bardziej zwiększasz wydajność produkcji oraz optymalizujesz koszty.

System MES – co to jest?

MES (Manufacturing Execution System) to system do zarządzania i kontrolowania obszaru produkcji, który ciągle monitoruje wydajność procesu wytwórczego. Ważnym elementem MES jest zbieranie oraz przetwarzanie danych ze stanowisk produkcyjnych (maszyn produkcyjnych) w czasie rzeczywistym. System wykorzystuje te dane do tworzenia obszernych wizualizacji, w które wgląd mają kierownicy produkcji, operatorzy maszyn i inni pracownicy nadzorujący prace na hali.

System MES – Jakie przynosi korzyści?

Wdrożenie MES zwiększa wydajność w obszarze produkcji, ponieważ pracownicy dysponują zawsze aktualnymi danymi z hali i mogą szybko reagować na wszelkie przeszkody wpływające na proces produkcyjny np. awarie i inne przestoje na hali. Dzięki systemowi uzyskasz szybką odpowiedź na pytanie, „czy maszyna pracuje na 100% swoich możliwości”? W ten sposób dążysz do nieustającego doskonalenia procesu produkcji, dzięki podejmowaniu trafnych decyzji, na podstawie aktualnych informacji, które płyną z hali produkcyjnej.

Korzystając z połączenia technologii IT z elementami automatyki przemysłowej, robisz także krok w stronę smart factories, czyli inteligentnej fabryki zgodnej z nowoczesnym trendem przemysłu 4.0 (ang. industry 4.0). Co to dokładnie oznacza?

System MES i przemysł 4.0 - wejdź na drogę ku smart factories

Idea Industry 4.0 polega na wdrażaniu nowoczesnych technologii w sektorze wytwórczym. Zakłada m.in: integracje automatyki przemysłowej z pracą ludzi i systemami inteligentnej produkcji. A także współdzielenie danych w procesie wytwórczym, w celu zwiększania wydajności prac na hali oraz obniżania kosztów.

Badacze podkreślają rolę tych elementów dla przemysłu przyszłości i wskazują jako kluczowe w nowoczesnym procesie produkcyjnym. Na podstawie danych z całego świata ocenili, że skuteczny przemysł przyszłości skupi się na współpracy pomiędzy firmami a całymi sektorami w zakresie inteligentnych systemów.

Dlatego czwarta rewolucja przemysłowa (oraz zawierające się w niej nowe modele biznesowe) dotyczy również zintegrowanych systemów ERP. Służą one do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i są gotowe na procesowanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Te systemy informatyczne działają w ramach jednej wspólnej bazy danych współdzielonej przez wszystkie obszary firmy.
Warto podkreślić, że smart factories sprzyja pracownikom, bo przenosi powtarzalne czynności na maszyny oraz systemy i przez to wzmacnia potencjał świeżych pomysłów u ludzi, którzy mają więcej czasu na kreatywne zagadnienia. Dlatego warto już teraz postawić na rozwiązania, które wspierają ten koncept, czyli systemy MES i ERP. Dzięki temu sprostasz presji rynku i zachowasz przewagę konkurencyjną.

Integracja MES z ERP – czyli jeszcze bliżej przemysłu 4.0

MES integruje się z systemami ERP, co dodatkowo podnosi jakość produkcji. W takim przypadku ERP poszerza spektrum możliwość programu MES, który zbiera szczegółowe informacje z hali produkcyjnej nt. wydajności maszyn i urządzeń. A system ERP przetwarza szerszy zakres danych o produkcji, jak i całym przedsiębiorstwie.

Połączenie programu do zarządzania i kontroli produkcji z rozbudowanymi systemami biznesowymi jeszcze bardziej zbliża firmę do cyfrowej transformacji i przemysłu 4.0, oferując katalog wielowymiarowych korzyści.

Integracja uwzględnia kilka poziomów współpracy, m.in:

 • przekazywanie danych o zleceniach
 • raportowanie o stanie produkcji
 • informowanie o:
  • przyczynach przestojów
  • brakach powstałych w toku procesu wytwórczego
  • wydajności maszyn na produkcji

Integracja systemu Streamsoft Prestiż z MES

Streamsoft Prestiż to wielomodułowy system ERP, który integruje się z programem MES. Posiada także rozbudowany moduł Zarządzania Produkcją i kompleksowo optymalizuje cały proces produkcji – od planowania, harmonogramowania, realizacji, rozliczenie, aż po kontrolę jakości.

Skuteczność rozwiązania potwierdza liczba wdrożeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych – ponad 500 oraz solidne referencje firm, które wybrały system polskiego producenta.

W zakresie współpracy z MES Streamsoft Prestiż oferuje:

 • obsługa zleceń bezpośrednio na panelu produkcyjnym Streamsoft Prestiż
 • wielopoziomowa współpraca

Obsługa bezpośrednio na panelu produkcyjnym

Kiedy w procesie harmonogramowania szczegółowego do operacji zostają przypisane zasoby produkcyjne, zlecenie trafia następnie do programu MES. Użytkownik potwierdza wybór konkretnego zlecenia produkcyjnego i od tej chwili cała praca odbywa się wyłącznie na panelu produkcyjnym. Planista może śledzić efektywność maszyn i innych wskaźników w ramach aktualnego procesu wytwórczego wyłącznie na jednym panelu. Usuwa to konieczność podwójnej pracy operatora oraz pozwala oszczędzać czas.

System MES - co to jest? I jakie korzyści daje integracja z ERP

3 poziomy integracji MES – ERP

Streamsoft Prestiż współpracuje z programami MES na trzech poziomach:

System MES - co to jest? I jakie korzyści daje integracja z ERP

Zasoby produkcyjne

Po uruchomieniu pracy, osoba odpowiedzialna śledzi wydajność maszyn przypisanych do zlecenia oraz postęp zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Integracja dostarcza informacji o obecnym i wymaganym poziomie zaawansowania prac nad zleceniem, wykonanych cyklach oraz ilości czasu potrzebnego do ich ukończenia.

Przyczyny przestojów

Integracja ERP – MES umożliwia intuicyjne zatrzymanie pracy, wraz z określeniem przyczyny przestoju, np. awarii. Praca startuje ponownie po usunięciu problemu. Jednocześnie informacja o tym zdarzeniu trafia do programu MES. A system uwzględnia czas poświęcony na naprawę przy rozliczeniu – automatycznie.

Produkty i braki powstałe w ramach zlecenia

Kliknięcie następnie w przycisk MELDUJ, sprawi, że system od razu wygeneruje dokumenty ROZCHODU WEWNĘTRZNEGO (RW) i PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNEGO (PW), które pozwolą przyjąć serie produktów na magazyn. W tym samym czasie w programie MES pojawi się raport z dokładnymi wskaźnikami OEE nt. całkowitej efektywności maszyn produkcyjnych.

Rozliczenie zlecenia także przebiega intuicyjnie. Wystarczy, że użytkownik kliknie w przycisk ROZLICZ – widoczny na panelu produkcyjnym. Spowoduje to automatyczne wyzerowanie liczników nadzorujących maszyny przy konkretnym zleceniu produkcyjnym w systemie MES.

Bez dodatkowych opłat!

Integracja ERP – MES jest dostępna w standardzie systemu. Oznacza to, że otrzymujesz rozwiązanie bez dodatkowych kosztów!

Integracja ERP – MES w praktyce

Poznaj skuteczną drogę do Przemysłu 4.0 w Twojej firmie!