Pomoc Eksperta Gofin

Wykazywanie w ewidencji zakupu VAT wydatków z ograniczonym prawem do odliczenia

Poradnik VAT nr 24 (456) z dnia 20.12.2017 r.

W jaki sposób należy ujmować w ewidencji VAT (i w konsekwencji w strukturze JPK_VAT) faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których podatnik odlicza 50% podatku naliczonego? Nabycia towarów i usług do samochodu osobowego - co do zasady - należy wykazać w poz. 45-46 deklaracji VAT. Z objaśnień do deklaracji dla podatku od ...

Więcej

Obowiązki mikroprzedsiębiorcy w zakresie JPK od 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017 r

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT. Natomiast obowiązek w zakresie pozostałych struktur JPK (np. JPK_PKPIR, JPK_FA) będzie dotyczył tej grupy przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r. W tym artykule przypominamy najważniejsze informacje dotyczące ww. zagadnienia. Ewidencja VAT a JPK_VAT Struktura .

Więcej

Pełnomocnictwo do podpisywania JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 07.12.2017 r. Małgorzata Żujewska
Wspólnicy spółki jawnej udzielili mi rok temu pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu spółki deklaracji przekazywanych w formie elektronicznej (UPL-1). Czy na podstawie tego upoważnienia będę mógł podpisywać JPK_VAT składane przez spółkę od 2018 r.? TAK. UPL-1, w okresie jego obowiązywania, uprawnia do podpisywania w imieniu podatnika JPK_VAT. ..

Więcej

Zasady przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 r. Małgorzata Żujewska
Wszyscy podatnicy zobligowani do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT będą musieli od 1 stycznia 2018 r. prowadzić rejestry przy użyciu programów komputerowych i przesyłać zawarte w nich dane w formie JPK_VAT. Pliki mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym eGo. Wysyłka raportu w czyimś imieniu wymaga ..

Więcej

Odroczenie terminu do złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK – wzór wniosku

Poradnik VAT nr 22 (454) z dnia 20.11.2017 r.
Podatnicy VAT, prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać informacje o ewidencji w formie JPK. Informacje te składa się bez wezwania organu podatkowego do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, w których podatnik z różnych przyczyn nie jest ...

Więcej

Usługi świadczone przez lekarzy a obowiązek przesyłania JPK_VAT

Poradnik VAT nr 19 (451) z dnia 10.10.2017 r.
Świadczę usługi medyczne jako lekarz stomatolog. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Czy wykonując czynności przedmiotowo zwolnione z VAT, od 1 stycznia 2018 r. będę miała obowiązek przesyłania informacji JPK_VAT? W myśl art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) osoby prawne, ...

Więcej

JPK_VAT bez e-podpisu

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 07.09.2017 r., Małgorzata Żujewska
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Deklaracje VAT składam w formie elektronicznej z użyciem danych autoryzujących. Czy pliki JPK_VAT, które będę musiał przesyłać od przyszłego roku, również będę mógł w ten sposób podpisywać, czy muszę kupić sprzęt do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym? JPK_VAT - informacje o ...

Więcej

Korekta danych w deklaracji a JPK

Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017 r., Małgorzata Smolnik
Otrzymaliśmy pismo z urzędu skarbowego, że odliczyliśmy podatek VAT naliczony z faktury od firmy, która nie jest czynnym podatnikiem VAT - w ogóle nie istnieje. W tej sytuacji zrobiliśmy korektę deklaracji VAT. Czy fakturę powinniśmy usunąć z rejestru zakupu VAT? Czy powinniśmy sporządzić także korektę JPK? Podstawowym prawem podatnika VAT jest ...

Więcej

Brak numeru NIP zagranicznego kontrahenta w ewidencji JPK

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z klientów prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat i miał dotychczas status mikroprzedsiębiorcy. W maju 2017 r. jego zatrudnienie przekroczyło jednak 10 osób. Czy status przedsiębiorcy należało ustalić na początku 2017 r. (na podstawie danych z 2016 i 2015 roku) i zatrudnienie w maju 2017 r. jest bez ...

Więcej

Czy wzrost zatrudnienia w 2017 r. ma wpływ na obowiązek przesyłania JPK_VAT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z klientów prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat i miał dotychczas status mikroprzedsiębiorcy. W maju 2017 r. jego zatrudnienie przekroczyło jednak 10 osób. Czy status przedsiębiorcy należało ustalić na początku 2017 r. (na podstawie danych z 2016 i 2015 roku) i zatrudnienie w maju 2017 r. jest bez ...

Więcej