Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Od 1 lipca 2023 roku w części zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3.

SLIM VAT to skrót od:
S – simple
L – local
I – and
M – modern

W zamyśle ustawodawcy jest to kolejne rozwiązanie, które ma na celu uprościć rozliczenia na gruncie podatku VAT.

Na czym polega zmiana w fakturach zaliczkowych?

Jednym z rozwiązań wprowadzanych tą ustawą jest zmiana w wystawianiu faktur zaliczkowych. Do momentu wprowadzenia nowych przepisów, prawo nakazuje do każdej wpłaconej zaliczki z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usługi, wystawić fakturę zaliczkową.

Z nowych przepisów wynika, że jeżeli podatnik w część lub całość otrzyma zapłatę w tym samym miesiącu, w którym dokonał dostawy towarów lub wyświadczył usługę, to nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej. Nowe przepisy nie będą miały jednak zastosowania do faktur wystawianych w szczególnych terminach (art. 106i ust. 3-8 ustawy o podatku od towarów i usług).

Dodatkowo podatnik, który nie wystawi faktury zaliczkowej, gdyż spełnił powyższą zasadę i udokumentował sprzedaż towarów lub świadczenie usługi fakturą końcową, będzie musiał wskazać datę otrzymania zaliczki, pod warunkiem, że data ta jest inna niż data wystawienia faktury.

Faktury zaliczkowe w KSeF

W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery, na podstawie których można zidentyfikować poprzednie faktury w KSeF. Natomiast w przypadku faktur innych niż e-faktury, należy podać numery poprzednich faktur zaliczkowych.