Avatar

Czy zakup roweru można wrzucić do kosztów? I czy późniejszy serwis tego roweru tez można wpisywać do księgi podatkowej? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu w kilku krokach.

1. Pierwszym, najważniejszym warunkiem do uznania, że dany wydatek – czy to na zakup roweru, czy na jakiekolwiek usługi, części z tym rowerem związane – można wrzucić do kosztów, jest związek tego wydatku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca traktuje rowery jako towar, lub jest kurierem rowerowym, czy trenerem kolarstwa – związek ten jest oczywisty. W wielu innych przypadkach należy jednak uzasadnić, w jaki sposób zakup roweru przyczynia się do prowadzenia działalności, chociażby jako środek transportu.

2. Jeżeli przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a ww. warunek przy zakupie roweru został spełniony, to można odliczyć od takiego zakupu cały VAT. Prawo do odliczenia 100% VAT dotyczy również innych faktur, związanych z późniejszą eksploatacją tego roweru.

3. Jeżeli pierwszy, ww. warunek przy zakupie roweru został spełniony, to zanim faktura za rower zostanie wpisana do kosztów – sprawdźmy wartość tego roweru (wartość w znaczeniu: kwota netto + ewentualnie VAT, którego przedsiębiorca nie może odliczać). Jeżeli tak obliczona wartość nie przekracza 3.500zł – zakup można wpisać do pozycji koszty w księdze podatkowej. Jeżeli jednak wartość ta jest większa niż 3.500zł – zakup roweru będzie mógł stać się kosztem dopiero po wpisaniu do ewidencji środków trwałych, w postaci odpisów amortyzacyjnych. Okres amortyzacji na rower to według przepisów 5 lat i 10 miesięcy.

4. Zakup roweru, bez względu na wartość, powinien zostać prawidłowo udokumentowany, czyli: fakturą. Ewentualnie umową, jeżeli zakup następuje od osoby prywatnej. Ujęcie tego rodzaju kosztu w księdze podatkowej na podstawie jedynie paragonu, kwitu wpłaty czy wydruków z portalu aukcyjnego niestety nie wchodzi w grę.

5. Jeżeli zakup roweru został zakwalifikowany do kosztów przedsiębiorcy lub do środków trwałych, to wszelkie dalsze wydatki związane z tym rowerem, takie jak: części zamienne, wyposażenie dodatkowe, usługi serwisowe będą mogły być wpisywane do kosztów w księdze podatkowej.

6. Rower nie jest traktowany przez przepisy jako pojazd samochodowy (a motocykl czy quad już tak!). W myśl przepisów oznacza to, że przedsiębiorca nigdy nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla tego roweru do celów podatkowych.