Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Najczęściej występującymi środkami transportu w przedsiębiorstwach są samochody osobowe lub ciężarowe. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby na potrzeby przedsiębiorstwa wykorzystywać inne środki transportu, m.in. hulajnogi elektryczne, tradycyjne rowery lub będące ostatnio w modzie – rowery elektryczne.

Czy zakup tradycyjnego roweru lub roweru elektrycznego może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu? Czy od zakupu roweru można odliczyć 100% podatku VAT, czy tylko 50%, jak w przypadku samochodów osobowych?

Zakup roweru a koszty uzyskania przychodu

Na początek warto przypomnieć definicję kosztu uzyskania przychodu. Mianowicie kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy zatem rower spełnia tę definicję?

W jednej z interpretacji indywidualnych z 07.10.2022 roku, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.779.2022.2.AC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał na kim spoczywa obowiązek uzasadnienia, mianowicie:

„O tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów”.

Organy podatkowe wielokrotnie wydawały pozytywne interpretacje indywidualne w sprawie zaliczenia zakupu roweru w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa pod warunkiem jego powiązania z potrzebą w prowadzonej działalności.

Czy zakupiony rower powinien zostać zakwalifikowany jako środek trwały?

O tym czy zakupiony rower zostanie zaksięgowany bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, czy będzie on stanowił środek trwały w firmie i będą dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne, zdecyduje jego wartość.

W przypadku zakupu roweru do 10 000 zł netto (brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) mamy prawo ująć wydatek bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu w miesiącu zakupu. Natomiast, gdy kwota roweru okaże się większa, należałoby zakwalifikować go jako środek trwały w przedsiębiorstwie i zamortyzować według przyjętej stawki.

Czy od zakupu roweru można odliczyć 100% podatku VAT?

Ograniczenie w odliczeniu 50% podatku VAT stosowane jest do pojazdów samochodowych, zgodnie z art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług. Zarówno rower tradycyjny, jak i rower elektryczny nie są definiowane jako pojazdy samochodowe. W związku z tym, od zakupu roweru podatnik ma prawo odliczyć 100% podatku VAT.