Jak założyć firmę? Przewodnik w 6 krokach

Kiedy w głowie rodzi się pomysł na biznes, ale przeraża ilość formalności z tym związanych.

Założenie własnej firmy związane jest z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Znajdziesz tu odpowiedź na temat rozpoczęcia działalności. Potraktuj to jako powtórkę z lekcji z podstaw przedsiębiorczości. Pracowanie na siebie, na własny rachunek. Poczucie niezależności. Bycie sobie samemu szefem i przede wszystkim możliwość samodzielnego organizowania sobie czasu pracy. Jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany, wystarczy teraz sformalizować swoje marzenie o własnej firmie.

To pierwsza poważna decyzja. Jakie są opcje działalności? W skrócie przybliżamy, byś mógł określić jaka forma najbardziej może Cię zainteresować. Czy planujesz być samodzielny, czy chcesz współpracować z innymi? Może zakładasz firmę z przyjacielem lub rodziną?

Jeśli myślisz o samodzielnej pracy, warto rozpocząć jednoosobową działalność gospodarcza – inaczej samozatrudnienie. Jest to najprostsza forma działalności, najtańsza w utrzymaniu i… da się ją otworzyć w jeden dzień! Wystarczy wypełnić wniosek zgłoszeniowy na stronie internetowej prod.ceidg.gov.pl – online, bez wychodzenia z domu, a rejestracja jest darmowa. Warto rozpocząć od tej formy działalności ze względu na ulgi podatkowe obowiązujące przez 24 miesięcy i większe szanse na dofinansowania z UE.

To godny polecenia sposób na początek działalności. Oprócz myślenia perspektywicznego, do którego oczywiście zachęcamy, warto się najpierw zabezpieczyć i zacząć od czegoś małego, powoli dążąc do celu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – dla kogo?

 • dla początkujących przedsiębiorców
 • dla osób chcących skorzystać z dotacji UE lub z Urzędu Pracy oraz ulg podatkowych
 • dla branży nie podlegającej wysokiemu ryzyku finansowemu

a może spółka?

Jeśli masz towarzystwo do rozpoczęcia przygody z biznesem (wspólnika lub wspólników), do wyboru jest:

Spółka cywilna – druga najpopularniejsza forma dla początkujących przedsiębiorców. Warunek? Spółka – czyli więcej niż jeden właściciel. Potrzebujesz co najmniej jednego wspólnika. Odpowiedzialność jest solidarna – Ty i Twój wspólnik spłacacie długi z łącznego majątku spółki, a następnie z majątków własnych – po równo. Wspólnicy mogą rozliczać się z długów między sobą, na swoich zasadach. Wierzyciel dochodząc kwoty zobowiązania może się zwrócić do jednego ze wspólników, a potem już od wspólników zależy w jaki sposób i kiedy się między sobą rozliczą. Nie ma minimalnej kwoty kapitału założycielskiego, a wkład może być wniesiony w dowolnej formie (środki pieniężne, wiedza, usługi). Spółkę cywilną charakteryzuje umowa pomiędzy wspólnikami – nie musi być ona ustalona prawnie u notariusza.

W skrócie przedstawiamy pozostałe formy działalności, o których wiedzieć powinieneś i w które możesz Twoją działalność przekształcić w przyszłości.

Spółki prawa handlowego: osobowe i kapitałowe – Podział

Spółki prawa handlowego

Spółka osobowa:

 • nie ma osobowości prawnej
 • odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki ponoszą wspólnicy
 • może nabywać na własność nieruchomości, prawa rzeczowe i inne prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana
 • podatnikami są wspólnicy – podatek od osób fizycznych

Spółka kapitałowa:

 • posiada osobowość prawną
 • posiada kapitał zakładowy
 • posiada odrębny majątek od majątku osobistego wspólników/akcjonariuszy
 • opodatkowaniu podlega dochód – podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie zysk dla wspólników jest również opodatkowany stawką 19%.
 • może być założona przez jedną osobę, np. jednoosobowa spółka kapitałowa z o.o.

Cechy obu rodzajów spółek

 • ich działania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych
 • muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Po ustaleniu formy działalności, masz do wyboru ofertę form opodatkowania:

 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – są dwa rodzaje: na zasadach ogólnych oraz liniowy,
 • RPEryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma opodatkowania oraz kartę podatkową dedykowana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub będącym wspólnikami w spółce cywilnej.
 • CIT – jest podatkiem od osób prawnych, zatem nie dotyczy spółek cywilnych i jednoosobowej działalności gospodarczej.


W przypadku wspólników – każdy odprowadza podatek za siebie. Rozlicza się indywidualnie. Dlatego jest to rozliczenie od osób fizycznych.

PIT

Pobierany jest w formie zaliczek, które należy wpłacić do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego następnego miesiąca lub kwartału.

 • PIT na zasadach ogólnych17% (obowiązuje od 1 października 2019) lub 32% podatku zależnie od progu podatkowego. Dochód roczny nie przekraczający 85 528zł zobowiązany jest progiem podatkowym wynoszącym 17%, powyżej tej kwoty jest to 32% podatku od uzyskanej wzwyż różnicy.W przypadku, jeśli Twój dochód roczny będzie niższy niż 8 000zł, nie zapłacisz podatku, ale i tak zobowiązany jesteś do złożenia zeznania podatkowego.Pierwszy rok prowadzenia firmy może nie przynieść oczekiwanych zysków i trzeba się liczyć z tym, że wygeneruje więcej kosztów. Jeśli poniesiesz stratę, nie zapłacisz od niej podatku. W kolejnych latach prowadzenia działalności możesz odliczyć stratę od dochodu i zapłacić mniejszy podatek.
 • PIT liniowy jest stały i zawsze wynosi 19%, niezależnie od dochodów. Warto go wybrać, jeśli zarobisz rocznie więcej niż 85 528zł. Niestety wiąże się to z utratą ulg podatkowych i wspólnego rozliczania się z małżonkiem, czy jako samotny rodzic.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Obowiązuje osoby fizyczne i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ustalony jest procent podatku, ale nie wszystkie profesje mogą korzystać z tego rodzaju rozliczenia – wymienione zostały w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaletą jest relatywnie niski podatek, możliwość rozliczania się kwartalnego i prowadzenie księgowości uproszczonej. Wybór stawki podatku zależy od formy prowadzonej działalności.Podstawą opodatkowania w ryczałcie jest przychód, a nie jak w PIT – dochód.

Dochód = Przychód – Koszty uzyskania przychodu

Kosztem uzyskania przychodu jest każda inwestycja przyczyniająca się do zysku trafiającego do kasy firmy, czyli wszystko to, co trzeba było zakupić, by wyprodukować i sprzedać dany produkt lub usługę.

Karta podatkowa

Nie wymaga prowadzenia księgowości, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek. Wysokość podatku nie zależy od dochodów i dodatkowo jest niski. Obowiązkiem jest jedynie wystawianie rachunków i faktur klientom. Można w tym celu skorzystać z programu do faktur online – Streamsoft Firmino. Decyzja o stawce podatku, którą będziesz płacić należy do Urzędu Skarbowego, pod który podlegasz. US bierze pod uwagę zakres prowadzonej działalności, miejscowość, zatrudnienie pracowników i na tej podstawie ustala wysokość podatku osobno na każdy rok podatkowy. Poza zaletą ograniczenia do minimum formalności z prowadzenia dokumentacji księgowej, korzystanie z karty podatkowej ma kilka zastrzeżeń. Nie można korzystać z pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw. Zabronione jest prowadzenie innej formy pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej, małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Rozpiska z kodami PKD (w rozwinięciu: Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej) jest dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie jest pełen wykaz kodów (a jest ich około 400) i precyzyjny opis wszystkich obowiązujących w Polsce działalności.

Kod PKD potrzebny jest do wypełnienia rubryki w druku CEIDG-1 (szczegółowe infotmacje, jak wypełnić ten druk, w kroku 5). Można wpisać do 10 kodów na formularzu, które charakteryzują Twoją działalność lub wymienić więcej załączając druk CEIDG-RD. Teoretycznie możesz wpisać wszystkie kody – może w przyszłości będziesz chciał zmienić branżę, przekształcić swój biznes albo rozszerzyć działalność. W pierwszej kolejności jednak należy wymienić kod PKD najbardziej zgodny z działalnością, która będzie dominująca w firmie. W dalszej kolejności należy wpisać ten kod z rodzajem działalności, która wiąże się bezpośrednio z efektem końcowym, czyli wyrobami lub usługami, jakie będzie świadczyć Twoja firma.

Jeśli Twoja działalność jest tak unikatowa, że nie możesz znaleźć odpowiedniego określenia w wykazie, wybierz kilka tych, najbardziej zbliżony do charakteru działalności Twojej firmy.

Kody PKD są często istotne podczas pozyskiwania dofinansowań na rozwój firmy. W zasadach są ściśle określone branże i specjalizacje działalności, które mogą starać się o pomoc w dofinansowaniu. Warto również na to zwrócić uwagę podczas wyboru, jeśli takiego dofinansowania potrzebujemy.

Środki, które zarobisz, potrzebują konta. To od Ciebie zależy jaki bank wybierzesz, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy, czy masz blisko do placówki w swoim mieście albo zależy Ci na bankowości internetowej czy mobilnej. Wybór należy do Ciebie. Oferty banków są bardzo korzystne dla początkujących przedsiębiorców. Warto rozeznać się również wśród ofert różnych banków i założyć konto najbardziej dla Ciebie korzystne.

Posiadanie pieczątki firmowej nie jest wymagane przez żadne przepisy, jednak warto ją mieć. Dzięki niej łatwiej załatwisz formalności na poczcie i przy współpracy z kontrahentami. Możesz na niej umieścić to, co chcesz. Należy tylko wziąć pod uwagę fakt, że firmowa pieczątka będzie Cię reprezentować i w zależności od tego, jaki jest Twój profil działalności, tak powinna ona wyglądać. Przykładowo, jeśli prowadzisz działalność w branży rozrywkowej, możesz wykazać się większą inwencją niż przy prowadzeniu poważnej działalności tzw. zaufania publicznego. O ile w pierwszym przypadku może wyróżnić się kolorem tuszu i fantazyjnym logo, to w drugim przypadku lepiej, żeby była to standardowa forma pieczątki, zawierająca niezbędne informacje: pełną nazwę firmy, adres siedziby, nr telefonu, e-mail, NIP, REGON. Możesz również ewentualnie umieścić nr rachunku bankowego.

Wniosek CEIDG-1 to dokument przeznaczony do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Dzięki niemu uzyskujesz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taka rejestracja jest darmowa i można ją przeprowadzić online i w ciągu 7 dni osobiście udać się do urzędu gminy oraz podpisać wydrukowany przez urzędnika dokument. Możesz też od razu zamiast korzystać z internetu, wybrać się do urzędu i wypisać w okienku druk.

Jeśli masz taką możliwość, możesz skorzystać z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Albo, jeśli nie po drodze jest Ci do urzędu i potrzebujesz wysłać wniosek pocztą, najpierw musisz udać się do notariusza o poświadczenie Twojego podpisu.

Jednocześnie tym wnioskiem zapewnisz sobie wpis w rejestrze REGON, zgłosisz NIP, wypiszesz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, zgłosisz płatnika składek do ZUS oraz zadeklarujesz kontynuację ubezpieczenia społecznego rolników.

Druk CEIDG jest obowiązkowy przy zakładaniu nowej firmy, ale również przy zmianach we wpisie do ewidencji, zawieszenia, wznowienia czy likwidacji działalności gospodarczej. Za każdym razem wypełnienie wniosku jest inne, ale tematem tego tekstu jest założenie firmy. Dlatego pokażemy krok po kroku jak taki wniosek wypełnić. Pola obowiązkowe do wypełnienia zaznaczone są gwiazdką (*).

Możesz wypisać ręcznie wniosek, posiłkując się wersją online lub skorzystać z naszych porad. Szczegółowy opis, jak wypełnić druk, znajdziesz rozwijając sekcję poniżej.

Rubryka 01.

Zaznacz pozycję 1 – wniosek o wpis do CEIDG

Rubryka 03.

Pola od 1-15 (z wyjątkiem 14) są obowiązkowe i wypełniasz tu wszelkie swoje dane lub zaznaczasz odpowiednia opcje.

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, wypełniasz rubrykę 03.1 i 03.2.

Rubryka 04.

Adres miejsca zamieszkania.

Rubryka 05.

Adres miejsca zameldowania, jeśli jest inny niż w rubryce 4.

Rubryka 06.

Nazwa firmy – niestety nie można wpisać tylko „nazwy własnej”, musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy/właściciela. UWAGA! Nie oznacza to, że szyld nad wejściem do Twojego salonu kosmetycznego musi brzmieć tak samo, np. Salon Kosmetyczny, Anna Polańska. Logo z nazwą salonu może być zupełnie inne, nie związane z wpisem. To Twój wybór, pod jakim szyldem będziesz pracować, równie dobrze, może to być nazwa: „Na wyciągnięcie ręki” czy „U Ani”.

Rubryka 06.1

Przewidywana liczba osób pracujących – 1 w przypadku jednoosobowej działalności, inna liczba osób, jeśli zakładasz spółkę cywilną – tyle, ile wspólników. Wpisuje się tutaj liczbę właścicieli plus osoby nie związane umową o pracę, np. rodzina pomagająca w prowadzeniu firmy, osoby mające własną działalność gospodarczą lub rolną albo wykonujące pracę nakładczą.

Rubryka 06.2

Przewidywana liczba osób zatrudnionych – to osoby, które zatrudniasz na umowę o pracę.

UWAGA! W wersji wypełnianej online, należy wpisać sumę osób pracujących i zatrudnionych, nie ma tam uwzględnionego podziału, wszystko zawiera się w jednej rubryce.

Rubryka 06.3

Tutaj masz szansę wykazać się znajomością kodów PKD, o których już wyżej wspomnieliśmy. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności powinieneś wpisać przeważający rodzaj działalności. W kolejnych punktach, możesz wypisać, co tylko Ci przyjdzie do głowy. Lepiej wpisać większą ilość rodzajów działalności, którymi chcesz się również zająć lub o których myślisz w przyszłości (samodzielnie lub z rodziną czy przyjaciółmi). A możliwości co do ilości wypisanych kodów jest tak naprawdę nieskończona.

Rubryka 07.

Nazwa skrócona firmy, która musi mieć maksymalnie 31 znaków. Można wpisać swoje imię i nazwisko albo jego część, a służy to ewidencji firm przez CEIDG.

Rubryka 08.

Tu wpisujesz datę rozpoczęcia działalności. Musi być ona zgodna ze stanem faktycznym i nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe.

Rubryka 09.

Dane kontaktowe. Pojawią się one na stronie internetowej CEIDG, więc staną się ogólnodostępne. Obowiązkowy jest adres email i adres strony internetowej.

Rubryka 10.

Jeśli adres wykonywanej działalności gospodarczej jest inny niż Twój adres zamieszkania lub zameldowania, również należy go podać. Siedziba firmy i jej lokalizacja może być ważna z punktu widzenia działań marketingowych z tym związanych.

Rubryka 11.

Gdy miejsc wykonywanej działalności jest więcej, czyli oprócz (wymienionej wyżej) siedziby firmy, na przykład punkt sprzedaży, oddziały firmy itd. Też należy je wymienić. Choć przy firmie jednoosobowej, trudno o sieć placówek. W podpunktach również trzeba podać liczbę osób zatrudnionych i symbol przeważającej działalności.

Rubryka 12.

Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Rzeczywiste rozpoczęcie działalności równa się podjęcie opłacania składek ZUS. Nie chodzi tu o datę złożenia wniosku CEIDG, a datę faktycznych działań.

Rubryka 13.

Dane dotyczące KRUS. Wypełniasz oświadczenie w tabeli, jeśli jesteś rolnikiem i chcesz podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, poza dodatkowym prowadzeniem działalności gospodarczej lub już podlegasz takiemu ubezpieczeniu i zdecydowałeś się na pozarolniczą działalność.

Rubryki 14-16

W obecnej chwili Cię nie dotyczą, bo ten element dokumentu związany jest z zaprzestaniem, zawieszeniem lub wznowieniem działalności.

Rubryka 17.

W związku z miejscem prowadzenia działalności, należy tu wpisać naczelnika urzędu skarbowego, pod którego będzie się podlegać.

Rubryka 18-19.

Oświadczenie o rodzaju opłacania podatku dochodowego oraz formy wpłaty zaliczki – miesiączna czy kwartalna. Wyżej wspomniane opcje, jakie są do wyboru, tu wystarczy zaznaczyć jedną z nich, na którą się decydujesz.

Rubryka 20.

Zaznaczasz rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej albo czy będziesz jakąkolwiek prowadzić.

Rubryka 21-22.

W przypadku podjęcia się prowadzenia księgi rachunkowej, przychodów i rozchodów czy innych ewidencji, należy podać dane podmiotu zajmującego się dokumentacją oraz adres, gdzie rachunkowość będzie prowadzona i przechowywana. Może to być biuro rachunkowe lub samodzielne prowadzenie księgowości online Streamsoft Firmino.

Rubryki 23-25.

Dotyczą deklaracji prowadzenia zakładu pracy chronionej lub zagranicznego przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości. UZUPEŁNIJ

Rubryka 26.

Jeśli jesteś już wspólnikiem spółki cywilnej, wypisujesz dane spółki, jeśli nie, zaznaczasz brak takiego zobowiązania.

Rubryka 27.

Deklaracja o małżeńskiej wspólnocie majątkowej.

Rubryka 28.

Dane firmowego rachunku bankowego oraz osobistego konta, niezwiązanego z działalnością.

Rubryka 29.

Przedsiębiorcy, którym nadano w innym kraju numer identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych mają obowiązek wpisać taką informację.

Rubryka 30.

To miejsce przeznaczone jest na udzielenie pełnomocnictwa

Rubryka 31.

Do zaznaczenia są dokumenty oraz ich ilość, które można załączyć do wniosku CEIDG-1. Dodatkowe druki oznaczone CEIDG-RD (ciąg dalszy kodów PKD), CEIDG-MW (dodatkowe miejsca działalności gospodarczej), CEIDG-RB (informacja o rachunkach bankowych), CEIDG-SC (udział w spółkach cywilnych), CEIDG-PN (udzielone pełnomocnictwa) i inne. Są to dokumenty, w których można zawrzeć dodatkowe informacje, a które nie zmieściły się w druku CEIDG-1.

Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Można go wypełnić online, gdzie przy każdej rubryce jest pomocny opis, jak wypełnić lub skorzystać z instrukcji dostępnej na stronie ministerstwa. Zawsze, w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz pójść do urzędu gminy i poprosić o pomoc urzędnika.

Każda zmiana w trakcie prowadzenia działalności wymaga wypisania odpowiedniej rubryki w druku CEIDG-1 i zaznaczenia zmiany.Każda zmiana w trakcie prowadzenia działalności wymaga wypisania odpowiedniej rubryki w druku CEIDG-1 i zaznaczenia zmiany.

Dla małych firm, najczęściej jednoosobowych, dodatkowe koszty nie wchodzą w grę. Opłacenie biura rachunkowego lub zatrudnienie księgowej generuje koszty. Aby uniknąć tego rodzaju obciążeń finansowych, najlepiej wybrać samodzielne prowadzenie księgowości. Nie jest to trudne i nie wymaga ukończenia żadnych kursów.

W ofercie Streamsoft znajdziesz dwa rozwiązania odpowiadające na Twoje potrzeby.

 • Księgowość online od Streamsoft Firmino
 • Ala – Księga podatkowa od Streamsoft PCBiznes

Księgowość online

Księgowość online Streamsoft Firmino ma wiele zalet. Przede wszystkim możesz z niej korzystać z każdego miejsca z poziomu przeglądarki – wystarczy dostęp do internetu. Jest zatem tak samo mobilna, jak może być Twoja firma. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, wysyłka e-deklaracji czy plików JPK do urzędów jest proste z programem. Rozliczenie podatków i składek ZUS dokonasz „jednym kliknięciem” – program do księgowości online pomoże Ci w rozliczeniach i przypomni o nadchodzących terminach płatności.

Program księgowy

Z drugiej strony, jeśli cenisz sobie pracę z „klasycznym” programem komputerowym, również istnieje rozwiązanie do prowadzenia księgowości, który jest tańszy niż usługi biura rachunkowego. „Ala” – Księga podatkowa z linii produktowej Streamsoft PCBiznes jest łatwym programem do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, Rejestru VAT. Obsługuje również przesyłanie e-Deklaracji i JPK do Urzędu Skarbowego. Ponadto służy do prowadzenia Ewidencji Środków Trwałych i wykazu przebiegu pojazdów oraz rozliczania kosztów eksploatacji.

Program księgowy Ala

Sformalizowałeś swój pomysł, więc do dzieła. Oficjalnie zostałeś przedsiębiorcą i postawiłeś pierwszy twardy krok w branży. Brawo, teraz świat biznesu stoi przed Tobą otworem i nie pozostaje Ci nic innego, jak zacząć zarabiać na swoim pomyśle. Powodzenia!