Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Co to jest paragon z NIP?

Paragon z NIP to dokument sprzedaży, który wystawia się w przypadku sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, prawnym i innym organizacjom niebędącymi osobami fizycznymi w sytuacji, gdy wartość transakcji nie przekracza 450 zł brutto lub 100 euro.

Paragon z NIP jest dokumentem uproszczonym i zawiera mniej szczegółowych informacji niż faktura (ustawa o podatku od towarów i usług).

Elementy paragonu z NIP

Paragon z NIP to dokument sprzedaży, który zawiera podstawowe informacje na temat dokonanej transakcji. Na paragonie z NIP powinny znaleźć się następujące dane:

  • data wystawienia i sprzedaży – czyli dzień, w którym doszło do transakcji,
  • nazwa i adres sprzedawcy – czyli dane sprzedawcy, który wystawił paragon z NIP,
  • numer NIP nabywcy,
  • numer faktury uproszczonej,
  • opis sprzedanych towarów lub usług – krótki opis towarów lub usług, które zostały sprzedane,
  • informacje pozwalające określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek podatku,
  • kwota brutto – czyli łączna kwota, jaką nabywca zapłacił za zakupione towary lub usługi.

Zasady odliczenia VAT od paragonu z NIP

Jeśli paragon z NIP spełnia wymogi faktury uproszczonej i co najważniejsze znajduje się na nim NIP nabywcy, podatnik ma prawo odliczyć z tego paragonu podatek VAT. Zostałby on pozbawiony tego przywileju, gdyby wartość paragonu z NIP przekroczyła 450 zł lub 100 euro, albo na paragonie nie byłoby wydrukowanego NIP-u nabywcy.

W sytuacji, gdy paragon z NIP przekracza wyżej wymienioną kwotę, podatnik powinien udać się do sprzedawcy w celu wystawienia pełnej faktury VAT.

Czy paragon z NIP może stanowić kosztu uzyskania przychodu?

Tak, faktura o wartości do 450 zł brutto lub 100 euro może stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem, że spełnia wymogi formalne i jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.