Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tylko kilka dni pozostało na ewentualne korekty składki zdrowotnej! Termin upływa 30 czerwca 2023. Przypomnijmy, że to właśnie w tym roku pierwszy raz mierzyliśmy się z rozliczeniem rocznych składek wg Polskiego Ładu.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Każdy płatnik, który prowadził w 2022 roku działalność gospodarczą i był opodatkowany skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musiał do dnia 22 maja 2023 złożyć do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Do jej wyliczenia brana była roczna podstawa jej wymiaru. Płatnicy musieli zweryfikować czy suma składek wykazanych przez cały rok w deklaracjach rozliczeniowych, pokrywa się z wyliczoną roczną składką zdrowotną.

Jeśli z dokumentów rozliczeniowych wynikała niedopłata składki zdrowotnej, należało opłacić ja w terminie do 22 maja 2023 wraz ze składkami ZUS za kwiecień 2023.

Natomiast, jeżeli wyniknęła nadpłata składki zdrowotnej, płatnik mógł wnioskować o zwrot nadpłaconych składek na swoje konto bankowe zgłoszone w ZUS do dnia 1 czerwca 2023. Nie złożenie wniosku w tym terminie powodowało zaliczenie nadpłaty składek zdrowotnych do wykorzystania na poczet przyszłych zobowiązań.

Korekta rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Podstawą wyliczenia rocznej składki zdrowotnej jest przychód lub dochód, w zależności od stosowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku, gdy z jakiś przyczyn płatnik składał korektę rocznego zeznania podatkowe do urzędu skarbowego i jednocześnie zmianie ulegał przychód lub dochód, zobowiązany jest również do skorygowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Korektę rocznego rozliczenia składki zdrowotnej można złożyć w terminie 5 lat od dnia kiedy upłynął termin na ich opłacenie.

Przy czym warto mieć na uwadze, że jeżeli korekta będzie złożona i wyjdzie nadpłata:

  • przed 30 czerwca – to do tego terminu można wnioskować o zwrot nadpłaty z korekty,
  • po 30 czerwca – zostanie przeznaczona automatycznie na poczet przyszłych składek.

Każda korekta rocznego rozliczenia przekazana do ZUS po wniosku o zwrot nadpłaty lub po 30 czerwca danego roku zawsze musi być sprawdzona i wyjaśniona z Krajową Administracją Skarbową. Oznacza to, że dokument korygujący za kwiecień danego roku, w którym zmieni się roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, będzie objęty postępowaniem prowadzonym we współpracy z KAS.