Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Integracja z systemami typu MES

System Streamsoft Prestiż można integrować z zewnętrznymi systemami typu MES (ang. Manufacturing Execution System). Integracja umożliwia pobieranie danych do systemu bezpośrednio z maszyn produkcyjnych. Wymaga ona zawsze indywidualnego rozpatrywania i przygotowania dla każdego klienta.

Integracja systemu ERP Streamsoft Prestiż z systemem typu MES zapewnia:

  • Badanie wskaźnika OEE
  • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
  • Obniżenie kosztów produkcji
  • Wizualizację produkcji w czasie rzeczywistym
  • Skrócenie przestojów nieplanowanych, jak i przestojów planowanych
  • Poprawę jakości produkcji
  • Zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

W ramach autorskiego projektu systemu MES opracowaliśmy własny rejestrator sygnałów, który rejestruje występujące w produkcji sygnały: analogowe i cyfrowe. Rejestrator posiada dedykowane układy, które dopasowują sygnały z maszyn do systemu pomiarowego i filtrują zakłócenia. Ponadto, jest odporny na braki zasilania, przepięcia oraz jest izolowany od układów maszyn produkcyjnych.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij formularz!

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu