Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Kompleksowe zarządzanie procesem produkcyjnym gwarantuje terminowość realizacji zleceń i przekłada się na rentowność przedsiębiorstwa. Wsparcie zapewniają tu odpowiednie systemy ERP oraz APS.

Czym się różnią i dlaczego warto wdrożyć oba? Zobacz!

System ERP do zarządzania produkcją

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest przeznaczony do zarządzania zasobami i procesami firmy. Ma jedną bazę danych oraz szereg modułów dopasowanych do wszystkich obszarów organizacji. Przykładem jest ERP Streamsoft Prestiż, który wyróżnia rozbudowany moduł Zarządzanie Produkcją wspierający kluczowe etapy procesu produkcyjnego, m.in. budowanie technologii, tworzenie BOM czy też kontrolę i rozliczanie produkcji w toku.

System APS do planowania i harmonogramowania produkcji

System APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) służy do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji, jest skutecznym wsparciem dla kadry zarządzającej oraz planistów produkcyjnych. Jego główne zadanie polega na generowaniu efektywnych scenariuszy przebiegu procesu produkcyjnego. Dzięki temu użytkownik zna jego efekt jeszcze przed realizacją zlecenia.

ERP vs. APS: różnice

Systemy różnią się od siebie przeznaczeniem i zakresem funkcji.

Po pierwsze ERP, w odróżnieniu od APS, wspiera nie tylko procesy produkcyjne, lecz także te realizowane w innych obszarach firmy (HR, finanse, CMR itd.).

Po drugie, ERP posiada szerszy zakres funkcji w samym obszarze produkcyjnym. Pozwala m.in. tworzyć technologie, definiować listy BOM i operacje technologiczne. Odpowiada też za kontrolę oraz rozliczanie zleceń (w tym produkcji w toku).

APS skupia się z kolei na samym harmonogramowaniu zleceń produkcyjnych. Wchodzi do gry, kiedy lista zleceń jest już zakolejkowana, przypisując konkretne zasoby do operacji produkcyjnych oraz wyznaczając terminy rozpoczęcia/zakończenia ich realizacji.

Streamsoft Prestiż: ERP i APS w jednym narzędziu !

Jeden z polecanych systemów ERP to Streamsoft Prestiż, który ma wbudowany mechanizm APS. Dzięki temu wspiera wszystkie etapy procesu wytwórczego łącznie z harmonogramowaniem szczegółowym produkcji w jednym narzędziu.

W wyniku harmonogramowania szczegółowego powstaje kilka scenariuszy produkcji, a każdy z nich prezentuje możliwy przebieg pracy przy określonych warunkach. Ilość utworzonych wariantów zależy m.in. od wprowadzonych do systemu danych planistycznych i wybranych wcześniej reguł harmonogramowania.

Streamsoft Prestiż udostępnia 2 metody harmonogramowania:

 • w przód: użytkownik określa datę rozpoczęcia zlecenia, a algorytm wyznacza datę jej zakończenia.
 • wstecz: jest odwrotnością poprzedniej strategii. Użytkownik ustala termin zakończenia produkcji, a algorytm wyznacza najpóźniejszą datę jej rozpoczęcia.
Pulpit kierownika w systemie Streamsoft Prestiż

Słownik kompetencji i czytelny harmonogram produkcji

APS w systemie Streamsoft Prestiż to m.in.:

 • matryca kompetencji: proces harmonogramowania szczegółowego może uwzględniać tzw. macierz kompetencji, czyli słownik z wykazem umiejętności poszczególnych zasobów. Wówczas algorytm nie wyszukuje pojedynczych zasobów, tylko określa zakres kompetencji niezbędnych do realizacji danej operacji, np. lakierowanie. Natomiast jeśli konkretną kompetencję posiada kilka zasobów, to system przekaże je do harmonogramowania według kolejności ustalonej na podstawie tzw. wag kompetencji, które określają m.in. ich szybkość czy dostępność. Skraca to czas całego procesu i przyspiesza start zleceń produkcyjnych.
 • przejrzysty wykres Gantta: harmonogram wyświetla się na wykresie Gantta, który prezentuje wszystkie szczegóły symulacji. Użytkownik widzi tam m.in. rozkład operacji i przypisane do nich zasoby produkcyjne (maszyny, ludzie, gniazda). Może też filtrować zlecenia wg wybranych kryteriów, np. ich numeru. Przekłada się to na intuicyjną obsługę harmonogramu.
 • możliwość intuicyjnej korekty metodą Drag&Drop: każdą symulację można edytować, stosując intuicyjną metodę Drag&Drop. Możliwy zakres modyfikacji? Między innymi przypisanie operacji do innego zasobu i daty.

Studium przypadku: ERP i APS w branży przemysłu lekkiego

W branży tekstylnej tworzy się przeważnie różne warianty kolorystyczne wyrobów o tym samym składzie. Zlecenia produkcyjne uwalniane są z uwzględnieniem tzw. kampanii kolorystycznych. Należy oczywiście dotrzymywać ustalonych terminów realizacji, oraz jak wszędzie, dbać o jakość wyrobów i optymalne tempo produkcji.

Oznacza to, że aby zarządzać złożonym procesem produkcyjnym, branża tekstylna wymaga stosowania kompleksowych rozwiązań technologicznych.

Przyjrzyjmy się przykładowej firmie, która dążąc do optymalizacji produkcji, wdrożyła Streamsoft Prestiż.

Współdziałanie systemu ERP i APS okazało się kluczowe. Pierwszy umożliwia handlowcom wprowadzanie podstawowych informacji takich jak: typ oraz ilość produktu i jednocześnie określanie cech istotnych dla branży: wzór, parametry rozkroju i kolor. Dane wykorzystuje się następnie do tworzenia technologii. Co istotne dedykowany mechanizm pozwala kopiować i stosować przygotowane konfiguracje do innych zamówień. Skraca to czas przygotowania produkcji, zwłaszcza że firma obsługuje głównie zamówienia o powtarzalnych parametrach.

Z kolei APS analizuje listę zleceń i automatycznie generuje optymalne symulacje harmonogramu, tak aby sprawnie zrealizować kampanię kolorystyczną i jednocześnie utrzymać terminowość produkcji (redukując czas przezbrojeń maszyn).

Podsumowując, zakup oraz wdrożenie systemu ERP zapewniło firmie szereg korzyści w postaci szybkiej rejestracji zamówień i definiowania technologii oraz możliwość uwalniania zleceń wg koloru surowca przy jednoczesnej minimalizacji przestojów na hali.

Dlaczego warto wybrać Streamsoft ?

Wybierając Streamsoft Prestiż, otrzymujesz rozbudowany system ERP i APS w jednym narzędziu. Jeżeli chcesz poznać więcej funkcji oprogramowania, które optymalizuje procesy w ponad 500 firmach produkcyjnych, wypełnij formularz poniżej.

Umów Prezentację

  Uzupełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie!

  Zaproponujemy termin bezpłatnej prezentacji systemu ERP.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: