Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Ciągła optymalizacja zapasów. Jak to skutecznie realizować?

Zapasy magazynowe zapewniają ciągłość produkcji i dystrybucji oraz ograniczają niepewność związaną z realizacją dostaw i ich terminowością. Wiele współczesnych koncepcji zarządzania gospodarką magazynową skupia się na ograniczaniu lub eliminacji zapasów magazynowych. Eliminacja zapasów nie zawsze jest możliwa. Dąży się raczej do optymalizacji zapasów, czyli obliczenia takiej ilości zapasów, które będzie się opłacało utrzymywać i zamawiać tak, aby obsłużyć planowaną i prognozowaną liczbę zamówień od odbiorców.

Działania związane z optymalizacją zapasów wspomagają systemy informatyczne – ERP, WMS. System ERP Streamsoft Prestiż również umożliwia optymalne zarządzanie zapasami surowców i wyrobów gotowych. Moduł Handlowo-Magazynowy pozwala na monitorowanie stanów magazynowych i obliczanie różnego rodzaju wskaźników magazynowych, na podstawie których można określić rotację i zaleganie zapasów, częstość przyjęć i wydań, zagospodarować przestrzeń magazynową w możliwie najlepszy sposób itp. Moduł do zarządzania produkcją wspomaga działania związane z odnawianiem zapasów surowców i półwyrobów przeznaczonych do produkcji – poprzez tworzenia planów dostaw i zarządzanie nimi. System Streamsoft Prestiż umożliwia również określenie wszystkich kosztów związanych z zarządzaniem zapasami oraz stworzenie różnego rodzaju zestawień i analiz, dzięki którym kadra zarządzająca uzyskuje dostęp do konkretnych informacji – na podstawie których lepiej podejmuje się decyzje w zakresie optymalizacji zapasów i szybciej reaguje się na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.